sausio 13

Atmintis – tai šviesa,
Tai darbų pratęsimas, malda.
Atmintis – amžina pagarba,

                                                 Neužgęstanti žvakės liepsna.
                                                                                 
                                                                                       L. Milčius
 
              Sveikiname visus Vilkus su Lietuvos laisvės diena - Laisvės gynėjų diena! prieš 29 -erius metus mes stovėjome Lietuvos laisvės sargyboje. Mes kovojome, mes apgynėme, mes iškovojome Lietuvos laisvę. Krauju aptaškyti Sovietų tankai - Lietuvos patriotų krauju, niekada nenusiplaus..., o mes neturime leisti užmiršti, kad net beginklis žmogus su Laisvės tikėjimu širdyje yra pats galingiausias ginklas pasaulyje.
           Ačiū jums visiems, kad apgynėte ir išsaugojote Lietuvos laisvę, ji buvo labai trapi, tačiau dabar, mes galime didžiuotis, kad ji tvirta kaip ąžuolas. Belieka užtikrinti, kad pavirstų dar tvirtesnė už bet kokį metalą. Visa tai mūsų rankose. Kokie būsime mes, tokia bus ir Lietuva.
 
Visų besirenkančių prie parlamento Sausio 12 dieną dėmesiui. Renkasi visi 1800 val. prie centrinio įėjimo į AT. Žodžiu kaip visada.
sausio 13 lauzas
Su švente - Vilkų klubo administracija.

LK diena1

Sveikiname Lietuvos kariuomenės dienos proga!

Mūsų karių apsaugai, efektyviems koviniams rezultatams yra būtini šiuolaikiniai ginklai, technika, mums būtina turėti ir profesionaliai valdyti karinius laivus bei orlaivius. Tai apsaugos mūsų karių gyvybes, tai įgalins mus pasiekti greitas ir įspūdingas pergales, atgrąsys priešą ir mes visada būsime pasirengę tinkamai apsaugoti bei apginti savo Tėvynę.

Kario pareiga taip pat yra auklėti ir puoselėti Tėvynę mylinčius bei ją gerbiančius žmones. Mūsų karių stiprybė ateina iš praeities, todėl nepamirškime, kad Lapkričio 23-ąją mes privalome ne tik patys švęsti, tačiau į šią šventę pakviesti ir visus žmones už kuriuos mes pasiruošę paaukoti savo gyvybes. Nes juk pagarba ateina iš praieties pavyzdžių, todėl rodykime tinkamą pavyzdį ir juo auklėkime mūsų ateitį, kad kai ateis laikas turėtume kam patikėti valstybės gynybos vairą!

at gynejai

 

sveikina vilkų klubo administracija

 

 

velines 5 

Visi Vilkai kviečiami pagerbti mūsų kritusius draugus ir prisiminti maldoje bei uždegant žvakutes ant jų kapų.

Susirenkame Lapkričio 10 dieną (sekmadienį), 1100 val. prie įėjimo į Antakalnio kapines. Nereikia gėlių, turėkime po kelias žvakeles mūsų bendražygių ir visų karių karių, kritusių ginant mūsų Lietuvą, pagerbimui bei atminimui.

 

koordinacinis asmuo Francas, telefoną žinote.

 

vilkų klubo admin

Marius milevicius 

Šių metų liepos 22 d. 8 val.50 min., po sunkios ligos, mirė dimisijos kpt. Majeris Milevičius (1958-06-09 2019-07-22).

Dimisijos kpt. Majeris Milevičius tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1990 m. gegužės mėn. savanoriu, o tų pačių metų lapkričio 23 d. davė savanorių priesaiką. 1991 m. sausio 8-12 d. gynė Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį saugojo Lietuvos Respublikos Parlamentą. 1991 m. vasario 3 d. įstojo į Mokomojo junginio Vilniaus kuopą ir buvo paskirtas skyrininko pavaduotojo, vėliau – būrio vado pareigoms. Birželį buvo perkeltas į Kauno kuopą ir tų pačių metų rugpjūčio 29 d. paskirtas kuopos vadu. Kuopos vado pareigas ėjo iki 1991 m. gruodžio 1 d. Įkūrus Kauno regione motodesantinį batalioną Geležinis Vilkas“ (vėliau batalionas pervardintas į Atskirąjį Jėgerių batalioną), 1991 m. gruodžio 3 d. paskirtas bataliono l – osios kuopos vado pavaduotoju. 1991 m. gruodžio 17 d. suteiktas vyresniojo leitenanto karinis laipsnis, 1993 m. gruodžio 17 d. – kapitono karinis laipsnis. Nuo 1994 m. rugpjūčio 17 d. iki 1995 m. gegužės 1 d. vykdė 2-osios kuopos vado, vėliau Kauno atskirojo Jėgerių bataliono Mokymo centro viršininko, Štabo kuopos vado ir kitas pareigas.

Už nepriekaištingą tarnybą apdovanotas Sausio 13 medaliu, 1996-03-07 Respublikos Prezidento apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, 1993-10-27 garbės ženklu ,,Geležinis Vilkas“, vardiniu ginklu. 1999-04-22 „Spec. pajėgų“ ženklu antsiuvu. 1999-11-11 Vytauto Didžiojo jėgerių batalione kpt. M. Milevičiui suteiktas ,,Garbės jėgerio" vardas bei už nuopelnus Lietuvai, jis apdovanotas ,,Jėgerio" durklu Nr. 011. 2000 m. rugsėjo 29 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu išleistas i atsargą. 

Velionis bus pašarvotas š. m. liepos 23 d. 14 val. Kauno Šventosios dvasios bažnyčios Šilainių 1-ojoje šarvojimo salėje (adresu Milikonių g. 18, Kaunas). Už velionį Šv. mišios bus aukojamas š. m. liepos 24 d. 8 val., Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (dar žinoma kaip Kauno Soboras, rytinėje Laisvės alėjos dalyje).

Velionis išlydimas iš šarvojimo vietos (Milikonių g. 18 , Kaunas) trečiadienį, š. m. liepos 24 d. 13 val., į Taboriškių kapinėse.

pradzia 1

    1992 metų birželio 6 ąją Lietuvos respublikos Aukščiausiojo atkuriamojo seimo pirmininkas profesorius Vytautas Lansbergis pasirašė Geležinio Vilko vardo suteikimo aktą.

     Istorija prasideda ne nuo aktų, ji prasideda nuo žmogaus siekio ir nusiteikimo įveikti jo ir jo artimųjų gyvenimus žlugdančias sistemas. Taip atsirado Lietuvos žmonių siekis sutraukyti Sovietų užkabintą prievartos ir okupacijos jungą bei tapti laisva ir nepriklausoma valstybe, tokia kokia buvo per tūkstančius metų. Mes stojome ginti parlamentą, mes nepabūgome tankų prie televizijos bokšto, mes pasiryžome atiduoti savo gyvybes jei tik to prireiks.

pradzia 2