Lapkričio mėnuo yra atminties ir pagarbos mirusiems laikas. Dėkojame visiems atėjusiems į Antakalnio kapines ir prisidėjusiems prie mūsų draugų atminties palaikymo ir išlaikymo. Mūsų gretos gal ir nedaugėja, tačiau svarbu, kad vis dar yra kam uždegti žvakutes ant mūsų bendražygių kapų. Ant karių kapų kurie gynė ir saugojo, karių kurie iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę. Jiems nėra pastatyti paminklai, jų vardų galbūt nedėstys istorijos pamokose, tačiau jie mums visada išliks pačios iškiliausios asmenybės, kadangi jie buvo mūsų kovos draugai, o tai daugiau nei kas gyvenime galėtų pasiekti...Ačiū jums ir kaip sakydavo a.a. legendinis Lietuvos partizanas Antanas Lukša "Laikom frontą".

A1 A7 A2                           A3A4   A5   A6  A9                        A10 

Dėkojame Mindaugui Abaravičui už nuotraukas, LKV už nuoširdžius linkėjimus, generolui Česlovui Jezerskui už dalyvavimą bei vilkų visapusišką palaikymą.

 

velines 2 

Brangūs bendražygiai, Lapkričio mėnuo yra ne tik žymus kaip kariuomenės gimtadienis, lapkritis yra mėnuo kai mes prisimename ir pagerbiame savo bendražygius, tai yra laikas kai mes susibėgame ir visi kartu prisimename tuos kurių nėra mūsų tarpe, tačiau visada yra mūsų širdyse.

Šiais metais kviečiame visus rinktis įprastoje vietoje prie Antakalnio kapinių centrinio įėjimo (Vilnius), Lapkričio 5 diena (sekmadienis) ir prašome visus susirinkti ne vėliau kaip iki 1300 val.

Prašome su savimi turėti po vieną žvakutę, padalinsime visiems, svarbiausia mūsų buvimas kartu ir atminimo malda, apeisime kaip visada: mūsų Lietuvos kareivėlis prie įėjimo (Antakalnio kapinės), Edagaras, Edgaro tėtis, Tadas, Sausio 13 gynėjai, Šarūnas, Rimantas, Rimanto tėtis...

 

Gintaras leonas Veromejus 

"Devyniasdešimtmetis buvo paklaustas, kas padėjo jam išgyventi tiek daug metų. Jis atsakė: „Aš manau, kad išgyvenau taip ilgai dėl to, kad daugumą naktų užuot sėdėjęs ir nervinęsis, aš ramiai eidavau miegoti.“ Linkiu naktimis miegoti, o ne dirbti ar galvoti apie darbą! Su gimimo diena, mielas  bičiuli, drauge, bendražygi, kolega"

 

   Brangus bendražygi, tegu tavo visi nudirbti darbai Tėvynės labui bus pati geriausia gimtadienio dovana, kadangi tai, kad kariuomenė turi stiprų įstatyminį pagrindą ir ji lyderiauja kaip viena iš patikimiausių institucijų Lietuvoje yra didžiulis tavo asmeninins nuopelnas. Didžiuojamės, kad Lietuva turi tokius karininkus kaip pats ir tikimės, kad dar daug metų stovėsi Tėvynės sargyboje - Su gimtadieniu tave sveikina tavo bendražygiai - VILKAI.

 

Vilkų klubo administracija

Užgeso Geležinio vilko Kauno motodesantinio bataliono, vėliau tapusio Vytauto Didžiojo III pėstininkų pulko, Jėgerių bataliono Štabo viršininko majoro Aleksandro Valinčiaus gyvybė. Dalinys šiuo metu priklauso Specialiųjų operacijų pajėgoms.

Pirmas kairėje

geleinio vilko pradia kaune

Aleksandro urna nuo rytojaus (2017.07.08) ilsėsis "Skausmo užuovėjoje" J. Zebskio g. 6, Prienuose. 1000 vietos laiku mišios Prienų bažnyčioje. Apie 1500 išlydimas į Prienų kapines.

aviacijossvente