FaceBook  Twitter

 

Vaclovas Jezerskas

Su giliu liūdesiu informuojame, kad eidamas 69-uosius metus, staiga mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris dimisijos

majoras Vaclovas Jazerskas.

1952 03 10 - 2021 01 18

     1991 metų sausio-rugpjūčio mėnesiais V. Jazerskas vykdė ne tik Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynybos, bet ir kitas ypatingai pavojingas Lietuvos Nepriklausomybės gynybos užduotis, buvo vienu iš pagrindinių Mokomojo junginio bei Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" kūrėjų. Karininkas likęs ištikimas duotai priesaikai iki galo...

 

     V. Jazerskas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos kariuomenės medaliu „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei", Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" garbės ženklu „Geležinis Vilkas", Rusijos kariuomenės išvedimo ženklu, Lietuvos šaulių sąjungos ženklu „Parlamento gynėjas", vardiniu ginklu ir kitais apdovanojimais.

Visų vilkų vardu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Vaclovo broliui generolui Česlovui Jezerskui, Vaclovo sūnui, dukrai bei visiems artimiesiems bei bendražygiams.

Informacija dėl laidotuvių

a.a. Vaclovas pašarvotas Druskininkuose, Veisiejų 32, laidojimo namai "OKONA". Atsisveikinti galima nuo Šeštadienio (23 Sausio) 18.00 val. Velionis išnešamas 11.30. Mišios 12.00 val. Leipalingio bažnyčioje. Laidojamas bus Leipalingio kapinėse.

You have no rights to post comments