Raimundas Vaiksnoras

Brg. gen. R. Vaikšnoras gimė 1970 m. liepos 12 d. Druskininkuose. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje jis pradėjo 1991 m. vasario 28 dieną, paskirtas Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio žvalgybininku, o kario priesaiką generolas davė 1991 m. kovo 11 d. Tarnybos atkurtoje Lietuvos kariuomenėje metu iš pradžių ėjo šaulio, skyriaus ir būrio vado pareigas, vėliau tapo karininku.

Karininko vardą galima užsitarnauti, tačiau vado vardą reikia nusipelnyti. Sveikindami bendražygį, vilką - Raimundą, mes drąsiai galime sakyti, kad laipsniai ir pareigos ne visus "sugadina". 

Niekada nėra nusisukęs nei nuo vieno kario, visada pirmasis ištiesia ranką sveikindamasis, visada išklauso prieš pasakydamas. Lyderis, vadas, Lietuvos kariuomenės Karininkas iš didžiosios raidės! Duok Dieve, kad ir jo auklėtiniai būtų tokie kaip šis generolas!

Generole, mums yra garbė kartu su jumis tarnauti ir bus malonu pakelti tostą jūsų puikaus jubiiejaus proga. Tarnaukite žmonės, o jie visada tarnaus su jumis mūsų Tėvynei Lietuuuvai!

Puikios jubiliejinės nuotaikos linki visi VILKŲ KLUBO nariai - AŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ

vilkų klubo administracija

 

sakalas

Kolegos

š. m. liepos 25 d., šeštadienį, 10 val. Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už A†A ats. kpt. Majerą Milevičių (metai po mirties). Kviečiame bendrai maldai.

Po šv. Mišių vyksime į Tabariškių kapines (Kauno raj. Ringaudai).

Paminklo šventinimas, mirusiojo pagerbimas.

Apie 13 val. Kauno Karininkų Ramovėje, Vytauto Didžiojo menėje, vyks kelių valandų tarnybos draugų ir artimųjų suėjimas prie bendro pietų stalo.

(Bendri pietūs = bendrai apmokama sąskaita, su auka paminklui ir kitomis išlaidomis turėti ~20EU)

Atvykstančiųjų prašome turėti žvakutę.  

                          

     Labai prašome, paplatinkite šį pranešimą tarp esamų/ buvusiųjų tarnybos draugų ir kolegų, vadų ir karių. Esate visi laukiami.

                                                                              

Apie dalyvavimą informuokite:

Saulių Valadką tel. Nr. 8650 13486 arba Editą Vintienę tel. Nr. 8 673 12768

AČIŪ

Gelezinis vilkas

...Mes atsimenam, kas dėjos
Laisvės kovų metu.
Už laisvos šalies idėjas
Mes kovėmės visi kartu. ...

(Iš Aukštaitijos partizanų dainų)

 Brangūs Geležinio vilko kariai, darbuotojai, kūrėjai ir mūsų šeimos tradicijų puoselėtojai. 

Prieš 28 metus mes išliejome Lietuvos kariuomenės pamatus, tas pamatas tapo ne tik Geležinio Vilko brigada, mūsų kariuomenės kumščiu, tačiau dabar tai yra mūsų valstybės saugumo garantas ir kiekvieno tarnaujančio kario pasididžiavimas. 

Tai jūsų ištikimos bei sąžiningos tarnybos vaisiai. Todėl šiandien noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų ir jūsų šeimoms už jūsų neįkainojamą indėlį į Lietuvos laisvę bei Nepriklausomybę.

Sveikinu visus su mus visada vienijančia - vardo dienos suteikimo švente.

Mes ne tik dalyvavome istorijoje, mes ir esame ta istorija. 

Visada su jumis ir jūsų

Brigados Generolas Česlovas Jezerskas

 

P.S. Geležinio Vilko klubas kviečia visus į susitikimą Birželio 6, vieta: "Alaus namai", A. Goštauto g. 8. kontaktinis asmuo Saulius Stelmokas.

2020 06 06

Ceska Butke ir Baltas

Žmonės kurie pradėjo Lietuvos kariuomenės kūrimą nuo sporto klubo, tapusio Krašto Apsaugos Departamentu, bei peraugusio į Krašto Apsaugos Ministeriją. Brigados generolas Česlovas Jezerskas, KAD direktorius/KA ministras Audrius Butkevičius ir a.a. žaliaraištis, Mokomojo Junginio kuopos vadas, Geležinio vilko vardo idėjos autorius, Dragūnų bataliono įkūrėjas plk.ltn. Rimantas Baltušis. 

Brangūs vilkai,

       Sveikiname visus su KAD įkūrimo diena, su 30 metų! 

      Sutikite seneliai :), kad atrodo, kad tai buvo lyg ir užvakar? ....Ne brangieji, tai buvo seniai ir per tą laiką mes spėjome jau pradėti auginti sekančią Nepriklausomos Lietuvos jaunimo kartą. Ta jaunoji karta kuri gimė mums stovint barikadose jau turi savo vaikus, o dauguma iš mūsų jau galbūt džiaugiasi ir anūkais. Sveikinant ir linkit daug sveikatos, ir visa kito, ko jums linki vietoj to, kad padovanotų ką nors naudingo :), aš jums noriu palinkėti vieno: neužsidaryti savyje, neužsikarantinuoti iš vidaus. Kai ieškosime savęs istorijoje kurioje dalyvavome mes galime nusivilti, kad kažkas "piarinasi", apie kažką filmus kuria, straipsnius rašo, pilna nuotraukų...o kur aš?...Bet juk jūs nuo to netampate nei truputėlio mažiau svarbesniu, tačiau nutylėtos istorijos, nepapasakoti nuotykiai galutinai atguls kartu su jumis į nebūtį. O ką mes paliksime naujoms kartoms, ką mes papasakosime bei parodysime priklausys ne nuo kokio atstovo spaudai, o nuo mūsų pačių, ir tik nuo mūsų, o juk papasakoti turime ką. Juk turėjome puikius vadus, degėme meile Tėvynei ir noru kovoti, galėjome ir stojome prieš batalionus iki ausų ginkluotų desantininkų, šalome pasalose ir kaitome ant stogų ir viso labo tik su armatūros gabalu rankose ir giliu tikėjimu, kad tas kulkosvaidis "smert komunistam" tikrai neužstrigs...

LK 100 pusiau

       Būkite sveiki, būkite žvalūs, papurtykite savo atminties klodus, pakelkite iš atminties nuotraukų, video archyvus, o jei jų nėra tai parašykite tai ką prisimenate, ar tai bus linksma, ar liūdna...tai yra istorija, tai yra jūsų, mūsų emocijos, mintys ir jausmai kuriuose mes tada patyrėme. Režisierius Andrius Lekavičius idėją sukurti filmą "spec.Žvėrynas" sugalvojo perskaitęs nedidelį straipsnį žurnale "Karys". O kiek dar galėtų būti istorijų, apie žaliaraiščius, apie išminuotojus, apie Pučo įvykius ir daug daugiau...viskas mūsų, jūsų rankose...svarbu neužsidaryti ir neužsikasti užmaršties liūne.

Vilkų klubas lauks iš jūsų visko, ką berašytumėte (nebijokite jei reikės gramatiką pataisysime :)).

Tai mūsų istorija, bet ji neturi numirti su mumis.

 

Su švente sveikina ir pagarbą atiduoda

vilkų klubo administracija

edgaras1

j.psk. Edgaras Kopcikas

išėjęs 1992 02 28

...Saulė leidos raudona ant Vilniaus kalvų,
Kai duobę kareiviui ten kasė:
Ir paguldė daug brolių greta milžinų,

O viešpats jų priglaudė dvasią. ...

                                                                               (Maironis)
Daina sukurta a.a. vyr.ltn. Normundo Valterio, atliekama pirmojo nepriklausomos Lietuvos šauktinio kario, tarnavusio kartu su j.psk. Edgaru Kopciku, vrš. Vitalijaus Becionio. Dedikuota Edgarui Kopcikui "Begalinis aukštis": https://www.youtube.com/watch?v=BUT9_2WOZlU
 
           Garbūs vilkai, šiais metais minime a.a. Edgaro Kopciko žūties 28-ąsias metines. Jau praėjo tiek laiko, kad ne tik, kad nauja karta užaugo, bet manau, kad pradėjo augti jau dar naujesnė...Kas realiai džiugina širdį ir leidžia tikėti, kad Lietuva bus tokia už kokią mes ir kovojome, tokia kokią mes norime matyti. Juk dažnai taip ir yra - matai tai ką nori matyti.
          Edgaras buvo mūsų linksmumo ir energijos kamuolys. Jo žvalumas ir nerūpestingumas kiekvieną mūsų iššūkį paversdavo linksmu nuotykiu, o ne sunkiu išbandymu. Aš bandau įsivaizduoti, kaip dabartinėje "nekrologinėje žiniasklaidoje" elgtūsi Edgaras... jis neabejotinai surastų linksmą sąmojį ir visus mus pralinksmintų savo neišblėstančiu humoro jausmu...tačiau nepralinksmins, bet jam tikrai nepatiktų jei mes patys nesugebėsime rasti akimirkos gerai nuotaikai ar "nepaleisime" užslėptos energijos pliūpsnio ir rasime pozityvo šiame "Koronavirusiniame pasaulyje". 
 
          
 
Su pagarba ir linkėjimais išlikti sveikiems ir energingiems
Voras, A.G.
 
Ačiū Pranui ir Jolantai:
    Edgaras 2020 04 24         Edgaras 2020 04 25  2020 04 28  2020 04 281