Šventės ateina ir praeina, o malonios akimirkos ir šilti prisiminimai pasilieka ilgam. Šiais metais gausus būrys vilkų ir vilkių susirinko paminėti nuostabios 25-erių metų šventės kai Geležinio vilko brigadai buvo suteiktas Geležinio vilko vardas. Šiais metais mus pagerbė ir pasveikino brigados Geležinis vilkas įkūrėjas ir pirmasis brigados vadas brigados generolas Česlovas Jezerskas. Pasveikinęs liepė nepamiršti, kad mes vilkai visada buvome ten kur mūsų reikėjo ir tada kai mes buvome reikalingiausi savo Tėvynei. Generolas atvežė nuostabių Dzūkijos krašto braškių, o Jolanta Kasteckienė iškepė patį vilkiškiausiai skaniausią tortą. Tačiau visų skonių neperduosi, kvapų nepersiūsi, o nuotaikos neperkelsi, nebent visa tai pabandytume perduoti jums per mūsų įstabaus fotometraštininko Mindaugo Abaravičiaus pagautus foto kadrus...

1cd8c398 c5b3 45e0 88a4 fc4ceb2b4f14 

Mūsų šventės akcentas  - Jolantos gamintas ir vilkų nedelsiant sunaikintas "valgymo būdu", vilkų dienos tortas...niam niam :)

jezersk 12 

Brangūs mano vilkai ir vilkės. Man, kaip ir jums, ši diena yra išskirtinė. Mes visi žinome, kad Vilko vardą mes jau seniai nešiojomės ne tik ant atraitotų rankovių, tačiau svarbiausia širdyse. Sveikinu jus ir jūsų šeimas su mūsų Vilko diena, linkiu, kad jūsų širdyse niekada neišblėstų meilė Tėvynei Lietuvai, o jūsų vaikai būtų tokie pat tvirti kaip ir jų tėveliai su kuriais man teko didžiulė garbė stovėti mūsų Tėvynės sargyboje kai mūsų labiausiai reikėjo.

Su švente brangūs mano bendražygiai,

visada jūsų brigados generolas Česlovas Jezerskas

Gelezinis vilkas

 Mes išmirsim. Amžiai slinks.
    Ąžuolai pavargs, sulinks.
    Miestas amžiais nemarus
    Lietuvos sargyboj bus!
    Kol lietuviui Vilnius švies,
    Kol jo meilė bus gyva, –
    Amžių amžiai tesrovės:
    Nemari bus Lietuva.
 
    Te per amžius mus gaivina
    Miestas mūsų Gedimino!
    Te per amžius jo šviesa
    Šviesis Lietuva visa!
    Te lietuviui Vilnius bus
    Meilės džiaugsmas ir dangus!
 
(iš giesmės apie Gedimino sapną)

 

              Brangūs Geležinio vilko kariai, sveikiname jus visus su gražiu ketvirčiu amžiaus laiko, prisimenant kada mūsų brigadai buvo suteiktas Geležinio vilko vardas - 1992 06 06. 

              Buvo laikas, kada mes buvome jauni, kada neskaičiavome nei laiko, nei pinigų, kada mums buvo svarbu tik viena - apginti tai kas buvo iškovota Sausio įvykių metu, išsaugoti tai, už ką žmonės padėjo gyvybes ir savo sveikatas. Mes sukūrėme Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, mes buvome tiek kurie stovėjome prie Lietuvos kariuomenės kūrimosi lopšio. Geležinio vilko brigada buvo pirmasis ir tikrasis karinis padalinys kuris buvo sukurtas visos valstybės gynybai. Mūsų ištakos yra iš šaknų kurios nenudžiūvo, bet konvertavosi iš Sąjūdžio žaliaraiščių, iš Mokomojo junginio vyrų, iš specialiosios paskirties oro desanto būrio...Mūsų vilkų vardas yra ir išliks didžiausiu kiekvieno iš mūsų pasididžiavimu, kad mes turėjome garbės tarnauti Geležinio vilko brigadoje. Nes mus vienija brolystė, kovinė brolystė...

Brangūs vilkai, veteranai, tarnavę ir tebetarnaujantys šiame garbingiausiame Lietuvos kariuomenės vienete. Mūsų kovingumą ir meilę Tėvynei pagimdė Sausio įvykiai, mūsų kraują užvirino Pučo iššūkiai, todėl didžiuokimės tuo kuo buvome. Laikykime savo nauju uždaviniu ir siekiu perduoti savo patirtį, žinias ir svarbiausia kovinę Vilko dvasią ateinančiai kartai, kadangi mūsų tarnyba negali baigtis su mumis, mes privalome išauginti mūsų Tėvynės didvyrių, mūsų kritusių kovos draugų garbingo atminimo vertą kartą! Ir tik  tada galėsime pasakyti, kad mes savo Tėvynei atidavėme viską ką galėjome, o kol kas mes dar rikiuotėje, kartu su puikiais naujos kartos Vilkais!

 

Su Geležinio vilko diena, brangūs VILKAI!

mokomas jung  

​Birželio 6 d. maloniai kviečiame paminėti Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" vardo suteikimo dienos 25-ąsias metines.

Renginio programa

12 val. Šv.mišios Vilniaus Katedroje

13 val. iškilminga rikiuotė Vilniaus Katedros aikštėje

14-15.30 val. iškilmingas pražygiavimas iki Vingio parko

 zukas 20177                                                                             

Ne dėl paradų gyveni

Ir ne dėl būgno ar trimito —

Todėl ir džiaugiasi širdis,

Kad Laisvės saulė mums nušvito.

Žinau, drauguži, tai vaikams

Ir anūkėliams iškovota,

Bet aš tikiu — visiems laikams —

Todėl kviečiu Tave į puotą.

Ne dėl paradų gyveni — Lai Laisve džiaugiasi širdis!

(šaltinis: http://www.sveikinimai.lt/gaires/sveikinimai-kariams/)

       Gerbiamas Kariuomenės vade, Generole, Vilke, Bendražygi, Jonai Vytautai

Sveikiname Jus gražaus jubiliejaus proga, didžiuojamės, kad Jūsų vadovaujamu metu Lietuvos kariuomenės išgyvena patį didžiausią dvasinį, moralinį ir materialinį pakylėjimą per visą mūsų atkurtos kariuomenės gyvavimo periodą.

      Dieve, duok Jums sveikatos, kantrybės ir ištvermės, o Jūs nepamirškite, kad už jūsų nugaros, iš šonų ir iš priekio visada stovėjo ir stovės Geležiniai Vilkai kurie visada pasiruošę už Tėvynę gyvenimus paaukoti ir patys pasiaukoti. Su jubiliejumi !

 

Sveikina Vilkų klubas.