sausio 13 

Brangūs bendražygiai,

su kiekvienais metais mūsų atmintis byloja, kad tada, 1991 metų sausio mėnesį, mes kovojome patį svarbiausią savo gyvenimo karą - už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę. Mūsų pasiaukojimo, mūsų jaunatviško entuziasmo ir meilės Tėvynei prasmė negali būti užgošta kasdienių rūpesčių ar nusivylimų. Mūsų neliko mažiau ir nepasidarė daugiau. Mūsų yra tiek kiek ir buvome tada - parlamente, prie televizijos bokšto, Konarskio gatvėje...kasmetai mes netenkame savo bendražygių, tačiau jų atmintis niekada nebus ištrinta iš mūsų atminties, nes žmogus gyvas tol, kol apie jį atsimename...Todėl jie visada su mumis...

Nuoširdžiausiai sveikiname su mūsų pergalės, Laisvės gynėjų diena ir turime  tikrą teisę didžiuotis savo neįkainojamu indėliu į Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę. Mes kovojome ir mes nugalėjome. Ačiū jums Laisvės gynėjai, garbė jums ir šlovė už tai, kad mūsų vaikai gyvena ir mokosi Nepriklausomoje Lietuvoje.

sausio 13 lauzas

vilkų klubo administracija

Brangūs bendražygiai,

kviečiame jus visus dalyvauti Sausio įvykių minėjimo renginiuose, o su visais tai kurie save laiko "per sensa" arba negali dalyvauti rytiniuose renginiuose susitiksime apie 1800 prie įėjimo į AT.

laisves gyneju dienos programa

MPB GV vadas Kaledos 2017

Sveikiname su Lietuvos kariuomenės diena!

LKD 2017 

Brangūs vilkai, bendražygiai, veteranai ir karių artimieji. Sveikinu jus visus su mūsų švente. Noriu padėkoti už jūsų atliktus darbus Tėvynės labui ir palinkėti, kad niekada nenustotumėte tikėti ir pasitikėti mūsų Tėvyne Lietuva. Mes dėl jos kovojome, mes dėl jos paaukojome ir mes tai padarytume dar daugybę kartų...

 

su pagarba, visada jūsų,

atsargos generolas Česlovas Jezerskas