baltijos kelias

TIESOS kaina

                          Lietuva, o ir jos Baltijos sesės Lenkija, Latvija ir Estija, šiais metais mini visai nešventiškas 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje pasirašyto, nacistinės Vokietijos ir SSRS pakto (nepuolimo sutarties bei slaptų Vidurio ir Rytų Europos padalijimo protokolų) 81 -ąsias metines. Beveik šimtmetis praėjo nuo to laiko kai dvi galingiausios valstybės Europoje, be jokių skrupulų, pasidalijo kaimynines valstybes lyg tai būtų buvęs koks nors duonos kepalėlis.

                         Klausimas ar per visą Sovietų okupacijos periodą mes pakankamai išmokome ir pasimokėme? Ar padarėme išvadas kai be jokio pasipriešinimo įsileidome į savo kiemus ir namus kraujo ištroškusius NKVD sadistus? Ar tinkamai įvertinome Lietuvos partizanų aukas, kurie net netekę pergalės vilties vis vien ėjo į nelygią kovą su priešininku, kurio ginkluotė bei karių skaičius viršijo net ne dešimtimis, o šimtais, jei ne tūkstančiais kartų...ar mūsų artimiausi kaimynai ko nors pasimokė iš mūsų karčios patirties?

 

                          Lietuva padarė ir išvadas, ir pasinaudojo galimybe nusitiesti kelią į laisvę ir nepriklausomybę. Mūsų šalis buvo pirmoji valstybė Sovietų sąjungoje kuri atliko milžiniškus pokyčius ir atliko drąsius bei visos tautos likimą pakeitusius sprendimus. Valstybės atgimimas, nepriklausomybės paskelbimas bei Sovietų karių išlydėjimas iš Lietuvos, juos pakeičiant savais tėvynės gynėjais, buvo kaip Dievo dovana Lietuvos žmonėms. Tai buvo kaip pavėluotas atpildas už tūkstančius nekaltų aukų, už šimtus tūkstančių sudaužytų likimų, sugriautų namų, išnuodytų kunigų, bažnyčių paverstų sandėliais, tremčių, kankinimų....

                          Daugiau nei pusamžį mūsų, taip pat kaip ir kaimyninėse valstybėse, buvo vykdomas planingas Sovietinių aktyvistų darbas keičiant mūsų nepriklausomų valstybių piliečių mąstymą, naikinant bet kokias asmenines iniciatyvas, o individualizmą perkeliant į priverstinę kolektyvizaciją. Tendencingai ir metodiškai išplaunamas, bet koks nacionalinio prado pasididžiavimas kai Sovietinė propaganda buvo pumpuojama nuo kiekvieno Sovietų piliečio gyvenimo pradžios pradinėse klasėse ir iki jų gyvenimo pabaigos. Per 50 Sovietinės okupacijos metų buvo išugdyta ne viena karta kuriai buvo bandoma įtikinti, kad taip gyventi normalu, kad taip gyventi yra „ tikrai gera“, o kitaip mąstantys buvo tiesiog naikinami arba jiems taikomos ekonominės, drausminės priemonės, keliamos baudžiamosios bylos...buvo žudoma ir varžoma, bet kokia laisva mintis, idėja, bet koks bandymas net mąstyti kitaip, kitaip nei mąsto komunistų partija...

Mariui metai 1

Prisiminėme Marių. Praėjo metai, bet galvoje jausmas kad išlys iš už kampo ir trumpu, tyliu, nuteikiančiu optimistiškai padrasinančiu juoku vėl pasikartos: "Tik nereikia mūsų gasdinti ..." Liksi visą laiką šalia, net ir būdamas anapus. Ilsėkis ramybėje drauge. Dėkui visiems pagerbusiems, o labiausiai dėkui viską organizavusiems Edita Vintiene Saulius Adomas Gediminas Macijauskas, fotogravui Leonardas Tekorius

Darius Jasiulionis

Dariau, metai ne šoviniai, jų visada bus...

Visa vilkų gauja, su didžiausiu pasididžiavimu sveikina Darių Jasiulionį, Mokomojo junginio karį "Gudrutį" su jubiliejiniu

50-ečiu...

Mokomojo Junginio karys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas gimė Liepos 14 dieną. Pasaulis praturėjo puikiu vyru, Lietuvos valstybė patriotu, kovojusiu už jos laisvę ir nepriklausomybę, o mes bendražygiu, kuris visada buvo šalia kai jo reikėjo. Kai tik Darius pajautė, kad atliko pareigą Tėvynei, atsitraukė, tačiau tik ne jo širdis, ji visada liko ištikima Tėvynei ir bendražygiams.

Dariau, didžiuojamės bendryste, draugyste, visada mėgaujamės tave lydinčiu optimizmu bei žavimės puikiu humoro jausmu ir linkime, kad parakas parakinėje ne tik, kad nesudrėktų, tačiau ir "driokstelėtų" jei tik kada nors prireiktų!

Su jubiliejiniu gimtadieniu sveikina vilkų klubo administracija.

 

Raimundas Vaiksnoras

Brg. gen. R. Vaikšnoras gimė 1970 m. liepos 12 d. Druskininkuose. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje jis pradėjo 1991 m. vasario 28 dieną, paskirtas Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio žvalgybininku, o kario priesaiką generolas davė 1991 m. kovo 11 d. Tarnybos atkurtoje Lietuvos kariuomenėje metu iš pradžių ėjo šaulio, skyriaus ir būrio vado pareigas, vėliau tapo karininku.

Karininko vardą galima užsitarnauti, tačiau vado vardą reikia nusipelnyti. Sveikindami bendražygį, vilką - Raimundą, mes drąsiai galime sakyti, kad laipsniai ir pareigos ne visus "sugadina". 

Niekada nėra nusisukęs nei nuo vieno kario, visada pirmasis ištiesia ranką sveikindamasis, visada išklauso prieš pasakydamas. Lyderis, vadas, Lietuvos kariuomenės Karininkas iš didžiosios raidės! Duok Dieve, kad ir jo auklėtiniai būtų tokie kaip šis generolas!

Generole, mums yra garbė kartu su jumis tarnauti ir bus malonu pakelti tostą jūsų puikaus jubiiejaus proga. Tarnaukite žmonės, o jie visada tarnaus su jumis mūsų Tėvynei Lietuuuvai!

Puikios jubiliejinės nuotaikos linki visi VILKŲ KLUBO nariai - AŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ

vilkų klubo administracija

 

sakalas

Kolegos

š. m. liepos 25 d., šeštadienį, 10 val. Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už A†A ats. kpt. Majerą Milevičių (metai po mirties). Kviečiame bendrai maldai.

Po šv. Mišių vyksime į Tabariškių kapines (Kauno raj. Ringaudai).

Paminklo šventinimas, mirusiojo pagerbimas.

Apie 13 val. Kauno Karininkų Ramovėje, Vytauto Didžiojo menėje, vyks kelių valandų tarnybos draugų ir artimųjų suėjimas prie bendro pietų stalo.

(Bendri pietūs = bendrai apmokama sąskaita, su auka paminklui ir kitomis išlaidomis turėti ~20EU)

Atvykstančiųjų prašome turėti žvakutę.  

                          

     Labai prašome, paplatinkite šį pranešimą tarp esamų/ buvusiųjų tarnybos draugų ir kolegų, vadų ir karių. Esate visi laukiami.

                                                                              

Apie dalyvavimą informuokite:

Saulių Valadką tel. Nr. 8650 13486 arba Editą Vintienę tel. Nr. 8 673 12768

AČIŪ