Lapkričio 23-ioji yra mūsų visų gimtadienis, o valstybė dar mini ir 100-ąsias Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės metines...

LK 100 sena LK 100 nauja

mokomas jung 

Brangūs bendražygiai,

nepamirškime, kad didžiausias dėkingumas ir pagarba turi būti atiduota mūsų protėviams, kurie kovojo ir atidavė savo gyvybes, kad mes turėtume savo kalbą, didžiuotumėmės savo šalies simboliais bei istoriniais divyriais: savo valdovais ir paprastais valstiečiais, knygnešiais ir kunigais, prieškario nepriklausomos lietuvos gynėjais, pokario partizanais - mūsų brangiais miško broliais, 1991 metų sausio įvykių gynėjais... Mes turime kuo didžiuotis, o dar labiau jei patys esame prisidėję prie to, kad šiandien Lietuvos kariuomenė yra stipri, motyvuota, puikiai apginkluota, treniruota ir yra parengta atremti bet kokį išorės priešininką. Reiškia mes padarėme daug. Ir šiandien, mes turime teisę sveikinti vieni kitus, mes privalome paimti už rankų savo vaikus, anūkus ir su jais eiti į šventę ir didžiuotis tuo, kad visi mūsų vaikai - Lietuvos kariuomenės kariai yra mūsų laimėtos kovos už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę vaisiai.

      Brangūs bendražygiai, nelaukime oficialių kvietimų ir sveikinimų, eikime ir dalyvaukime šventėse, minėjimuose, akimis ieškokime bendražygių, sutikę šiltai apsikabinkime ir pasveikinkime vienas kitą. Nieko nėra nuoširdžiau ir tikriau kaip kovos bičiulių draugystė. Mes ją išugdėme ir patikrinome gindami Televizijos bokštą, mes ją užgrūdinome Sausio 13 įvykių verpetuose prie Parlamento, mes turime kuo didžiuotis, ką prisiminti ir ką papasakoti savo vaikams. Su švente, su mūsų gimtadieniu.

vilkų klubo administracija

nuotraukos paimtos iš atvirų šaltinių

 

zverynas kinas
 
Pradėję gyventi. Pasiruošę mirti...
 
LT:1990-aisiais berniukai visame pasaulyje žiūrėjo “bajavykus per videką” ir svajojo būti veiksmo filmų superherojais. Lietuvos kova už nepriklausomybę grupelei jaunuolių buvo ideali proga išpildyti šią svajonę. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva tapo pirmąja Sovietų Sąjungos respublika paskelbusia atkuriamą nepriklausymobę. Reaguodama į Sovietų agresiją, naujai atkurtos Lietuvos kariuomenės vadovybė nusprendė sukurti pirmą neoficialų lietuvišką spec. būrį, kurį aplinkiniai vadino “Franco žvėrynu”.

p1770904 20181113 1306713640

Lapkričio mėnuo yra atminties ir pagarbos mirusiems laikas. Dėkojame visiems, lapkričio 4 d. atėjusiems į Antakalnio kapines ir prisidėjusiems prie mūsų draugų atminties palaikymo ir išlaikymo.

velines 2

 

Jie gyvi tol, kol męs Juos prisimename...

Vilkai turi gražią tradiciją kai kiekvienais metais renkamės prie Antakalnio kapinių ir atiduodame pagarbą mūsų
bendražygiams kurie kartu su mumis stovėjo prie Televizijos bokšto Sausio 13 dieną, tiems kurie gynė Aukščiausiąją
tarybą per Pučo įvykius, atiduodame pagarbą tiems kurie nebespėjo pilnai pasidžiaugti savo pergalės vaisiais  - Lietuvos

Nepriklausomybe. 

Mes privalome ne tik uždegti žvakutes ant mūsų bendražygių amžino poilsio vietos, tačiau gebėti rasti jėgų tęsti jų

pradėtus darbus. Šiemet prie Jų prisidėjo ir Zigmas Polinauskas.

Prie Antakalnio kapinių centrinių vartų renkamės 2018 metų lapkričio 4 dieną (sekmadienį), 1400 val.

planuojame aplankyti Edgarą, Tadą, Šarūną, Zigmą, Rimantą...

Turėkime po 2 - 3 žvakutes.

Vilkų klubo administracija

arvydas

 

2018 rugsėjo 14 dieną po ilgos ligos mirė atsargos majoras Arvydas Šidlauskas (gim. 1965.09.29)

Arvydas tarnybą pradėjo 1990 lapkričio 20 d. Krašto Apsaugos Departamento Pasienio tarnyboje. Dalyvavo Sausio įvykiuose Vilniuje ginant Parlamentą.

1991 metų balandžio mėn. Jurbarko SKAT kuopos vadas. 1992 metų pavasarį paskirtas „Geležinio Vilko“ Mokomojo Junginio Jurbarko Mokomosios kuopos vadu. Vėliau „Geležinio Vilko“ Tauragės bataliono vado pavaduotojas technikai-ginkluotei, S2, S3.

Nuo 1999 metų užimdamas G2 pareigas kūrė „Žemaitijos“ brigadą.

Nuo 2001 metų II AOTD įgaliotinis Vakarų Karinės Apygardos teritorijoje.

Į atsargą išleistas 2004 pavasarį.

Apdovanotas

  • - „Sausio 13-osios“ atminimo medaliu
  • - „Savanorių kūrėjų“ medaliu
  • - Rusijos Kariuomenės išvedimo ženklu

Pašarvotas Jurbarke prie bažnyčios esančiuose laidojimo namuose. Laidojamas rugsėjo 20 dieną 10 valandą Jurbarko senosiose kapinėse.