Brangūs bendražygiai,

kviečiame jus visus dalyvauti Sausio įvykių minėjimo renginiuose, o su visais tai kurie save laiko "per sensa" arba negali dalyvauti rytiniuose renginiuose susitiksime apie 1800 prie įėjimo į AT.

laisves gyneju dienos programa

MPB GV vadas Kaledos 2017

Sveikiname su Lietuvos kariuomenės diena!

LKD 2017 

Brangūs vilkai, bendražygiai, veteranai ir karių artimieji. Sveikinu jus visus su mūsų švente. Noriu padėkoti už jūsų atliktus darbus Tėvynės labui ir palinkėti, kad niekada nenustotumėte tikėti ir pasitikėti mūsų Tėvyne Lietuva. Mes dėl jos kovojome, mes dėl jos paaukojome ir mes tai padarytume dar daugybę kartų...

 

su pagarba, visada jūsų,

atsargos generolas Česlovas Jezerskas

 Lapkričio mėnuo yra atminties ir pagarbos mirusiems laikas. Dėkojame visiems atėjusiems į Antakalnio kapines ir prisidėjusiems prie mūsų draugų atminties palaikymo ir išlaikymo. Mūsų gretos gal ir nedaugėja, tačiau svarbu, kad vis dar yra kam uždegti žvakutes ant mūsų bendražygių kapų. Ant karių kapų kurie gynė ir saugojo, karių kurie iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę. Jiems nėra pastatyti paminklai, jų vardų galbūt nedėstys istorijos pamokose, tačiau jie mums visada išliks pačios iškiliausios asmenybės, kadangi jie buvo mūsų kovos draugai, o tai daugiau nei kas gyvenime galėtų pasiekti...Ačiū jums ir kaip sakydavo a.a. legendinis Lietuvos partizanas Antanas Lukša "Laikom frontą".

A1 A7 A2                           A3A4   A5   A6  A9                        A10 

Dėkojame Mindaugui Abaravičui už nuotraukas, LKV už nuoširdžius linkėjimus, generolui Česlovui Jezerskui už dalyvavimą bei vilkų visapusišką palaikymą.