edgaras1 

1972 - 1992...

Jaunesnysis puskarininkis Edgaras Kopcikas

amžinai jaunas ir amžinai gyvas...visų vilkų atmintyje..

 

1992 metų balandžio 27 dieną, Greito reagavimo brigados "Geležinis vilkas" specialiosios paskirties oro desanto būrio karys jaunesnysis puskarininkis Edgaras Kopcikas atlikdamas 117 parašiutinį šuolį ir neišsiskleidus parašiutui žuvo Vingio parke...

 

Edgaras išėjo iš gyvenimo taip kaip ir gyveno - apsuptas artimiausių jo bendražygių. Jo gyvenimas buvo trumpas, bet labai prasmingas. Jo atmintis išliks amžina ir bus saugojama ir puoselėjama tol kol nors vienas tikras vilkas bus gyvas...


Pagerbiant Edgaro atminimą, visi jį pažinojusieji kviečiami susitikti prie Antakalnio kapinių centrinio įėjimo, šių metų balandžio 28 dieną 1100 val. ryto.

Aplankysime Edgarą, pasidalinsime prisiminimais, nepamiršime pagerbti ir Tado, kuris netoliese ilsisi...vėliiau persikelsime į Edgaro žūties vietą kur planuojame uždegti žvakutę prie akmens kuris žymi Edgaro katastrofos vietą...

Prisiminimui įdedu a.a. Normundo Valterio sukurtą dainą apie Edgarą Kopciką ir kurią taip gražiai įdainavo Vitalijus Beconis, pirmojo Lietuvos kariuomenės šaukimo karys kuris kartu su Edgaru tarnavo beatsikuriančioje Lietuvos kariuomenėje..

http://www.veoh.com/watch/yapi-BUT9_2WOZlU?h1=Jie+i%C5%A1%C4%97jo%2C+bet+visada+liks+tarp+m%C5%ABs%C5%B3 

daugiau info:

http://www.lietuvoskariuomene.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/bus_minimos_j._psk._edgaro_kopciko_zuties_20-osios_metines

 

 2016 04 28..

e0 e1 e2       

e6

 

normudas valteris litpla

NORS teka kraujas žeme mūsų
Lietuvių - karžygių vaikų,
Kentėt išmokom dėl prabočių
Ir mirt, aukotis dėl savų.

((LLK "Tauro" Apygardos  himnas)

1996 metų balandžio 17 dieną NATO taikos įgyvendinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, vykdydamas užduotį netoli Maglajaus miestelio šiaurinėje Bosnijoje, žuvo Lietuvos karo akademijos absolventas 23 metų vyresnysis leitenantas Normundas Valteris.

 

velykos 2015

Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais. Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja jums sielos ramybę, meilę, atleidimą savo neprieteliams. Įsileidžia į savo širdį užuojautą ir supratimą. Dovanokit meilę visur ir visada. Su Šv. Velykom!

 

sausio 13 15min.lt

Už laisvę kovoję ir himną giedoję —
Negalim Tėvynės negerbt.
Vaikus paaukoję, dainavę, svajoję —
Mes laisvėj nustojome verkt.

Laisvi ir galingi — vaikai mūs laimingi
Gėrėsis savąja Tėvyne.
Nuoširdūs, garbingi — lietuviai šlovingi —
Gyvens savo ainių didybe.

Gal kas nepatinka kai bėdos apninka,
Tad dirbki ir dar pakentėki.
Didžiuokis, lietuvi, nes laisvę mes turim —
Ir Dievo galybe tikėki.

(sveikinimo tekstas panaudotas iš tinklalapio http://www.sveikinimai.lt/gaires/kovo-11-sveikinimai/)

 

sveikina vilkų klubo administracija

mokomojo junginio 25 osios ikurimo metines 56cb032dc5fb8

Mokomasis junginys daugelį metų buvo nubrauktas į istorijos užkulisius ir po 25-ų metų, nuostabių žmonių dėka Mokomojo Junginio istorija buvo iškelta į paviršių. Mums padėkojo Lietuvos valstybės vadovai, mums dėkojo ministras, kariuomenės vadas, viceministras, mums dėkojo paprasti Vilniečiai...už tai, kad kažkada juos gynėme, apgynėme ir iškovojome laisvę jiems ir sau.

mokomojo junginio 25 osios ikurimo metines 56cb033376c27