2016 Tado Dambrausko konkursas

LKV sveikinimas 2016 06 06

KAM20sveikinimas

jezersk 12 

Juodbėriai, galvas aukštyn!

Vilko maršą drožkit kojom!

Likit, sesės- mes išjojam,

Mes tejosim lig rytojum,

O rytoj ugnin!

(žodžiai iš Geležinio vilko maršo)

 

Brangūs vilkai, brangūs mano bendražygiai!

          Sveikinu jus visus su Geležinio vilko brigados įkūrimo 24-osiomis metinėmis. Šia įpatinga progapirmoje eilėje,  noriu tarti savo padėkos žodį tiems kurie stovėjo prie Geležinio vilko įkūrimo ištakų, tiems kurie nepabūgo, kad tuo metu mes neturėjome galingų ginklų, neturėjome gražių uniformų, neturėjome medalių ar įmantraus maisto savo karinėse valgyklose, tačiau mes turėjome daug daugiau - mes turėjome valią priešintis okupantui, mes turėjome norą apginti savo Tėvynę Lietuvą, mes turėjome ir tebeturime pasididžiavimą, kad esame atrinkti stovėti savo Tėvynės gynybos priešakyje.

       

gelezinis vilkas 1992 06 06

           Vilkai, man teko garbė jums vadovauti prieš 24 metus ir man yra didelis malonumas pasveikinti jus su mūsų švente, su mūsų gimtadieniu šiandien. Brangūs mano bendražygiai, Vilko diena neprasideda šventėmis, vilko diena prasideda keliu kuriuo jis turi nueiti, kad pelnytų tą šventę.Vieną savo gyvenimo uždavinį jūs jau atlikote - jūs apgynėte Laisvę ir Nepriklausomybę. Dabar, mes privalome visa tai išsaugoti!    

 

Nevertas laisvės tas kas negina jos! 

 

Savo ir visų vilkų su kuriais man teko garbės kartu ginti Lietuvos laisvę vardu sveikina,

ats. Generolas Česlovas Jezerskas

Gelezinis vilkas

 

 

edgaras1 

1972 - 1992...

Jaunesnysis puskarininkis Edgaras Kopcikas

amžinai jaunas ir amžinai gyvas...visų vilkų atmintyje..

 

1992 metų balandžio 27 dieną, Greito reagavimo brigados "Geležinis vilkas" specialiosios paskirties oro desanto būrio karys jaunesnysis puskarininkis Edgaras Kopcikas atlikdamas 117 parašiutinį šuolį ir neišsiskleidus parašiutui žuvo Vingio parke...

 

Edgaras išėjo iš gyvenimo taip kaip ir gyveno - apsuptas artimiausių jo bendražygių. Jo gyvenimas buvo trumpas, bet labai prasmingas. Jo atmintis išliks amžina ir bus saugojama ir puoselėjama tol kol nors vienas tikras vilkas bus gyvas...


Pagerbiant Edgaro atminimą, visi jį pažinojusieji kviečiami susitikti prie Antakalnio kapinių centrinio įėjimo, šių metų balandžio 28 dieną 1100 val. ryto.

Aplankysime Edgarą, pasidalinsime prisiminimais, nepamiršime pagerbti ir Tado, kuris netoliese ilsisi...vėliiau persikelsime į Edgaro žūties vietą kur planuojame uždegti žvakutę prie akmens kuris žymi Edgaro katastrofos vietą...

Prisiminimui įdedu a.a. Normundo Valterio sukurtą dainą apie Edgarą Kopciką ir kurią taip gražiai įdainavo Vitalijus Beconis, pirmojo Lietuvos kariuomenės šaukimo karys kuris kartu su Edgaru tarnavo beatsikuriančioje Lietuvos kariuomenėje..

http://www.veoh.com/watch/yapi-BUT9_2WOZlU?h1=Jie+i%C5%A1%C4%97jo%2C+bet+visada+liks+tarp+m%C5%ABs%C5%B3 

daugiau info:

http://www.lietuvoskariuomene.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/bus_minimos_j._psk._edgaro_kopciko_zuties_20-osios_metines

 

 2016 04 28..

e0 e1 e2       

e6