zukas 20177                                                                             

Ne dėl paradų gyveni

Ir ne dėl būgno ar trimito —

Todėl ir džiaugiasi širdis,

Kad Laisvės saulė mums nušvito.

Žinau, drauguži, tai vaikams

Ir anūkėliams iškovota,

Bet aš tikiu — visiems laikams —

Todėl kviečiu Tave į puotą.

Ne dėl paradų gyveni — Lai Laisve džiaugiasi širdis!

(šaltinis: http://www.sveikinimai.lt/gaires/sveikinimai-kariams/)

       Gerbiamas Kariuomenės vade, Generole, Vilke, Bendražygi, Jonai Vytautai

Sveikiname Jus gražaus jubiliejaus proga, didžiuojamės, kad Jūsų vadovaujamu metu Lietuvos kariuomenės išgyvena patį didžiausią dvasinį, moralinį ir materialinį pakylėjimą per visą mūsų atkurtos kariuomenės gyvavimo periodą.

      Dieve, duok Jums sveikatos, kantrybės ir ištvermės, o Jūs nepamirškite, kad už jūsų nugaros, iš šonų ir iš priekio visada stovėjo ir stovės Geležiniai Vilkai kurie visada pasiruošę už Tėvynę gyvenimus paaukoti ir patys pasiaukoti. Su jubiliejumi !

 

Sveikina Vilkų klubas.

 

vilkasmazas

Brangūs bendražygiai,

Šiais metais minėsime MPB "Geležinis vilkas" įkūrimo 25-ąsias metines.

Brigada Geležinis Vilkas organizuos oficialų paminėjimą Vilniuje, šių metų Birželio 6 dieną. Planuojama, kad viskas prasidės Vilniuje Arkikatedros aikštėje. Detalesnė informacija bus patalpinta vėliau.

 

Neoficialų paminėjimą planuojame organizuoti birželio 10 dieną Rukloje. Prašau visų rezervuoti šią dieną ir pasiteisinimus pasilikite sau, kadangi nelabai jau jie kam bus ir įdomūs :).

Planuojame rinktis Rukloje apie 12:00 val., vieta "trys berželiai". Taisyklės tos pačios, dalyvaujame visi, su savimi atsivežame kas ką valgome ir geriame, bus galimybė pasikepti mėsą, kas norės su nakvyne atsivežame palapines. Rekomenduotina "dezodorantas" nuo uodų ir erkių. Planuojami sportiniai žaidimai, taip, kad atsivežame gerą nuotaiką!

 

vilkų klubo administracija

edgar1 

"Žmogus gali būti gyvas, tačiau tuo pačiu metu gali būti visiškai miręs. Tačiau yra mirę žmonės, kurie yra daug gyvesni už tuos kurie save laiko gyvais"

         Šiais metais minėjome jaunesniojo puskarininkio Edgaro Kopciko žuvimo 5-ąsias metines. Net keletą kartų buvo užduotas klausimas iš pašalies "ar reikia minėti kario žūtį, ar reikia būtent tą tragišką dieną įprasminti". Nėra vienareikšmiško atsakymo, tačiau visada norisi atsakyti tai ką jaučiame iš tiesų: "mes tikrai didžiuojamės, kad turėjome garbės tarnauti su tokiu kariu kaip Edgaras. Mes be galo didžiuojamės, kad Dievas mums padovanojo, nors ir labai trumpą, bet labai reikšmingą mūsų bendrystės su Edgaru laiko dovaną. Išeidamas Edgaras, mums padovanojo didžiulę dovaną: jo dėka mes kiekvienais metais renkamės prie jo kapo, jo dėka mes pradėjome dažniau lankyti ir kitų bendražygių kapus, jo dėka mes neišbyrėjimo ir neišsibarstėme po visą pasaulį gododami savo godas, tačiau sugebame rasti laiko ir vėl susiburti į gaują. Tai nėra taip jau dažnai, tačiau bent 2-3 kartus per metus mūsų vilkų gauja vėl susibėga prie savo bendražygio Edgaro ir mes dalijamės prisiminimais, savo dabartimi, savo ateities planais. Mes lankome Edgaro mamą, mes bendraujame su Edgaro broliu, mes vėl būname visi kartu...ir tai tik Edgaro atminimo dėka. Ačiū tau Edgarai...

KAD 

Kas yra Tėvynė?
Argi padangė, visų apdainuota,
kalvos ir slėniai,
miško gaudimas
ir jūros ošimas?
Man rodos —
Tėvynę man tiesa žmogus,
jo kraujas pralietas,
sentėvių kapas,
rankos sudiržusios, kietos.
Man rodos, Tėvynė —
daina
ir meilė, draugystė,
žodis geras, jaukus.
Man rodos,
Tėvynę man neša Žmogus.

(Ona Miliūtė)

 

      Brangūs bendražygiai, 

sveikiname jus visus Krašto apsaugos departamento įkūrimo dienos proga. Nedaug kas šiandiens jus prisimins, bet tikro kario pasididžiavimas slypi ne medaliuose, ne laipsniuose, ne pripažinimo knygose ar žurnalų viršeliuose. Tikro kario širdyje slypi patys nuoširdžiausi prisiminimai apie savo bendražygius kurių nebėra šiandien su mumis. Tikras karys visada didžiuosis tuo, kad savo laiku atliko pareigą tėvynei ir budriai liko saugoti ją toliau. Būkite pasveikinti visi kurie gynėte Lietuvą jai sunkiu metu, didžiuokitės ką atlikote savo šaliai kai jai to reikėjo, nes Jūs to verti.

Jus sveikina atsargos brigados generolas Česlovas Jezerskas

edgaras1

Saulėto nesulaukęs ryto,
Narsus kary, tautos sūnau,
Tu užmigai, kai laisvė švito,
Laimėjai kovą tu ne sau.

(iš nežinomų partizanų dainų rinkinio)

 

     Brangūs bendražygiai, nepatikėsite, bet jau praėjo 25 metai kaip mes atsisveikinome su savo bendražygiu Edgaru Kopciku. Edgaras žuvo 1992 metų balandžio 27 dieną (išėjo anapilin balandžio 28 dienos naktį), per parašiutinį šuolį, šalia Vingio parko. Tai buvo lemtingas 117 šuolis...

    j.psk. Edgaras Kopcikas Lietuvos kariuomenėje tarnybą pradėjo Mokomajame Junginyje, Specialios paskirties oro desanto būryje, po to tarnavo Geležinio vilko brigadoje. Buvo puikus sportininkas, sūnus, brolis, bendražygis ir nuostabus tarnybos bičiulis, Edgaras buvo tiesiog Lietuvos KARYS.

     Kviečiame visus bendražygius susitikti pagerbti Edgaro atminimą ir pasidalinti šiltais prisiminimais apie mūsų bendrą praeitį, apie mūsų jaunystę...

Renginio programa:

Balandžio 28 d. penktadienis

08.45 – 09.30 Susitikimas su Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazijos moksleiviais (dalyvauja A.Gaiževskis ir AMPB kariai);

09.30 – 10.00 Gėlių padėjimas ir pagerbimo ceremonija prie J.Basanavičiaus gimnazijos ir Edgaro žūties vietoje (dalyvauja visi);

10.00 - 10.30 Vykimas į Antakalnio kapines

11.00 – 12.00 Gėlių padėjimas Antakalnio kapinėse (dalyvauja visi)

12.00 – 13.00 Mišios Šv.Ignoto bažnyčioje (dalyvauja visi);

13.00 – 14.00 Bendražygių susitikimas su E.Kopciko artimaisiais  Šv.Ignoto bažnyčioje (dalyvauja visi išskyrus AMPB karius).

 

administracija