mokomas jung

Gerbiami vilkai,

sveikiname jus visus Mokomojo Junginio įkūrimo dienos proga!

truputis istorijos:

       1991 m. vasario 22 d. KAD generalinio direktoriaus Audriaus Butkevičiaus įsakymu, sujungus KAD Atskirąją apsaugos ir Garbės sargybos kuopas bei priimant naujus savanorius buvo įkurtas Mokomasis junginys. Jo vadu paskirtas Česlovas Jezerskas, štabo viršininku – Liutauras Paužolis, pirmos kuopos vadu – Rimantas Baltušis, antros kuopos vadu – Pranas Kasteckas (jis kartu buvo atsakingas ir už Mokomojo junginio karių fizinį parengimą). Prasidėjo skubūs kariuomenės organizavimo darbai. Junginyje buvo suformuotos trys – Vilniaus I ir II ir Kauno kuopos. Kiekvienoje jų buvo po 5 skyrius. Junginys buvo komplektuojamas savanoriškumo principu. Pagrindinė Mokomojo junginio funkcija buvo parengti karius, gebančius apmokyti būsimus šauktinius karinių disciplinų, taip pat užtikrinti LR valstybinių strateginių objektų apsaugą (Katilius, 2011, p.21 - 22)

sveikina vilkų klubo administracija

 

programa sausio 13

DariusAntanaitis

Sveiki kolegos,

Nuolat rašiau jums trys metus iš eilės koks jausmas išeiti iš kariuomenės nesulaukus karinio pensijinio amžiaus. Šiais metais buvau praleidęs laiką parašyti, nes jau turėjau apybrėžtą tam tikrą riboženklį - savo verslo pradžia.

vilku sveikinimas 2015

sveikinimasKVM 2015