velykos 2015

Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais. Tegul rytmetiniai bažnyčios varpai dovanoja jums sielos ramybę, meilę, atleidimą savo neprieteliams. Įsileidžia į savo širdį užuojautą ir supratimą. Dovanokit meilę visur ir visada. Su Šv. Velykom!

 

sausio 13 15min.lt

Už laisvę kovoję ir himną giedoję —
Negalim Tėvynės negerbt.
Vaikus paaukoję, dainavę, svajoję —
Mes laisvėj nustojome verkt.

Laisvi ir galingi — vaikai mūs laimingi
Gėrėsis savąja Tėvyne.
Nuoširdūs, garbingi — lietuviai šlovingi —
Gyvens savo ainių didybe.

Gal kas nepatinka kai bėdos apninka,
Tad dirbki ir dar pakentėki.
Didžiuokis, lietuvi, nes laisvę mes turim —
Ir Dievo galybe tikėki.

(sveikinimo tekstas panaudotas iš tinklalapio http://www.sveikinimai.lt/gaires/kovo-11-sveikinimai/)

 

sveikina vilkų klubo administracija

mokomojo junginio 25 osios ikurimo metines 56cb032dc5fb8

Mokomasis junginys daugelį metų buvo nubrauktas į istorijos užkulisius ir po 25-ų metų, nuostabių žmonių dėka Mokomojo Junginio istorija buvo iškelta į paviršių. Mums padėkojo Lietuvos valstybės vadovai, mums dėkojo ministras, kariuomenės vadas, viceministras, mums dėkojo paprasti Vilniečiai...už tai, kad kažkada juos gynėme, apgynėme ir iškovojome laisvę jiems ir sau.

mokomojo junginio 25 osios ikurimo metines 56cb033376c27

Jūsų žiniai noriu perteikti pranešimą kurį skaičiau Seimo Kovo 11-osios salėje, sausio 12 dieną 2016 metais. Kas tingite skaityti galite rasti video įrašą mano ir kitų pranešėjų pranešimus sekančiu adresu:

VIDEO

 

Įvadas

Dėkoju generolui Česlovui Jezerskui už man suteiktą pasitikėjimą ir garbę kalbėti šiai garbingai auditorijai.

 

Gerbiama  mano bendražygiai. Man, kaip buvusiam krašto apsaugos departamento, mokomojo junginio kariui, ir šiuo metu Lietuvos kariuomenės Mokomojo pulko vadui, yra didžiulė garbė šioje didingoje salėje, kurią man teko garbės saugoti ir ginti 1991 metais,  trumpai pristatyti atkuriamos Lietuvos kariuomenės karių vaidmenį mūsų šalies gynyboje prieš 25 metus...lygiai prieš tiek kiek aš turiu garbės tarnauti savo mylimai Tėvynei Lietuvai.

2

 

MJ 2016

Visiems primename, kad 2016 metais vasario 22 dieną minėsime Mokomojo Junginio 25-ąsias įkūrimo metines.

Mūsų darbų ir žygių niekas neužmiršo, mes galbūt patys save palikome laiko dulkėse dulkėti ir net pelyti. Laikas pakelti galvas ir pažvelgti atgal, prisiminti kaip mes kovojome už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę prieš 25 metus. Pagerbti išėjusius anapilin, žuvusius mūsų bendražygius.

 

Nepasididžiuokime, nestatykime asmeninių įgeidžių aukščiau garbaus jubiliejaus, parodykime pagarbą vienas kitam, planuokime savo laikus ir kalendorius tam, kad galėtume dar nors kartą  susimatyti ir kartu pasidalinti prisiminimais...