velines 2

Vilkų klubo vardu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą mūsų bendražygiui, kovos bičiuliui ats. majorui Kazimierui Aloyzui Mickevičiui netekus mylimos žmonelės Vidos.

Nėra žodžių kurie galėtų palengvinti netekties naštą, tačiau galime tik bandyti suprasti, kad ji jau namuose, o mes esame pakeliui...

Prašome visų kurie sugebėsite rasti laiko, pagerbti a.a. Vidos atminimą ir pasidalinti užuojautos žodžiu su Kazimieru.

Velionė Vida Mickevičienė

1949 09 08 - 2020 03 09

pašarvota Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia

(adresas:   L.Petravičiaus g 5, Naujoji Akmenė 85133)

velionės palaikai bus išnešami 2020 03 11 1300 val.

 

Visi kurie galėsite prisidėti finansiškai nelaimės valandą prašome paaukoti į sąskaitą:

LT25730001012726895, Kazys Aloyzas Mickevičius

 

dėl papildomos informacijos nuo vilkų klubo kontaktinis asmuo Saulius Stelmokas: +370 686 72063

P.S. esant papildomai informacijai bus atnaujinta

 

vasario 16 2019

1918 m. vasario 16 d. tauta galų gale atsiduso tapusi nepriklausoma. Tiesa, kai 20 signatarų išdrįso paskelbti tautos valią, mažai kas tikėjosi, kad tai taps realybe. Tačiau į priekį vedė nesibaigiantis tikėjimas ir nesibaigiantys darbai. Minėdami iškilią šventę ir šiandien uždekime vieni kitus tikėjimu, kad sunkiu ir atkakliu darbu, tikėjimu valstybės ateitimi, išsaugosime laisvę ir sukursime gerovę, apie kurią svajojame! 

 

Vilkų klubo administracija

Sveikiname visus Mokomojo Junginio karius su vasario 22 dieną, Mokomojo Junignio įkūrimo dienos proga

pradzia 2

Mes kovojome ir mes nugalėjome. 

Juk buvome vienas kumštis, viena siela, vienas JUNGINYS

O dabar ką ne?

Juk turime ką prisiminti tai, o juk pamename tik mes...trys treniruotės per dieną, budėjimai paromis be pakeitimų, vykimas į operacijas be ginklų prieš kalašnikovus ir tankus....Bet velniai griebtų....ar mes kada nors skundėmės? Niekada, nes ne taip buvome mokomi ir ne tokiais save laikėme.

Ateina laikas prisiminti tuos kurie išėjo, ateina laikas susibėgti ir prisiminti mūsų jaunystės laikus, nuotykius, mūsų istorines dienas...kada jei ne dabar? ir kodėl ne?

Todėl gerbiamieji Vilkai, atidedame savo "neatidėliojamas" veiklas į šoną ir žymime savo išmanių kalendorių sienose datą: Vasario 22 diena, laikas: 1600 val., vieta: Vilniaus karininkų ramovė 209 kabinetas. Atsinešame tai ką manome, kad būtina, bet svarbiausia gerą nuotaiką.

kontaktinis asmuo Saulius Stelmokas, tel 868672063

Susirinkę pabendrausime ir aptarsime kitų metų jubiliejinio renginio planus, juk tuoj bus 30 metų, kaip ir data..ar ne?
 
Vilku klubo administracija

sausio 13

Atmintis – tai šviesa,
Tai darbų pratęsimas, malda.
Atmintis – amžina pagarba,

                                                 Neužgęstanti žvakės liepsna.
                                                                                 
                                                                                       L. Milčius
 
              Sveikiname visus Vilkus su Lietuvos laisvės diena - Laisvės gynėjų diena! prieš 29 -erius metus mes stovėjome Lietuvos laisvės sargyboje. Mes kovojome, mes apgynėme, mes iškovojome Lietuvos laisvę. Krauju aptaškyti Sovietų tankai - Lietuvos patriotų krauju, niekada nenusiplaus..., o mes neturime leisti užmiršti, kad net beginklis žmogus su Laisvės tikėjimu širdyje yra pats galingiausias ginklas pasaulyje.
           Ačiū jums visiems, kad apgynėte ir išsaugojote Lietuvos laisvę, ji buvo labai trapi, tačiau dabar, mes galime didžiuotis, kad ji tvirta kaip ąžuolas. Belieka užtikrinti, kad pavirstų dar tvirtesnė už bet kokį metalą. Visa tai mūsų rankose. Kokie būsime mes, tokia bus ir Lietuva.
 
Visų besirenkančių prie parlamento Sausio 12 dieną dėmesiui. Renkasi visi 1800 val. prie centrinio įėjimo į AT. Žodžiu kaip visada.
sausio 13 lauzas
Su švente - Vilkų klubo administracija.

LK diena1

Sveikiname Lietuvos kariuomenės dienos proga!

Mūsų karių apsaugai, efektyviems koviniams rezultatams yra būtini šiuolaikiniai ginklai, technika, mums būtina turėti ir profesionaliai valdyti karinius laivus bei orlaivius. Tai apsaugos mūsų karių gyvybes, tai įgalins mus pasiekti greitas ir įspūdingas pergales, atgrąsys priešą ir mes visada būsime pasirengę tinkamai apsaugoti bei apginti savo Tėvynę.

Kario pareiga taip pat yra auklėti ir puoselėti Tėvynę mylinčius bei ją gerbiančius žmones. Mūsų karių stiprybė ateina iš praeities, todėl nepamirškime, kad Lapkričio 23-ąją mes privalome ne tik patys švęsti, tačiau į šią šventę pakviesti ir visus žmones už kuriuos mes pasiruošę paaukoti savo gyvybes. Nes juk pagarba ateina iš praieties pavyzdžių, todėl rodykime tinkamą pavyzdį ir juo auklėkime mūsų ateitį, kad kai ateis laikas turėtume kam patikėti valstybės gynybos vairą!

at gynejai

 

sveikina vilkų klubo administracija