LKKSS VAS LK dienos sveikinimas


 
   
  
LKV sveikinimas  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


GK

velines1

Vėlinės tai tokia data kai laikas privalo sustoti, kadangi mes turime aplankyti savo artimuosius, draugus, bendražygius...kurių nebėra tarp mūsų.

 

Vilkai turi gražią tradiciją kai kiekvienais metais renkamės prie Antakalnio kapinių ir atiduodame pagarbą mūsų bendražygiams kurie kartu su mumis stovėjo prie Televizijos bokšto Sausio 13 dieną, tiems kurie gynė Aukščiausiąją tarybą per Pučo įvykius, atiduodame pagarbą tiems kurie nebespėjo pilnai pasidžiaugti savo pergalės vaisiais  - Lietuvos Nepriklausomybe. 

Mes privalome ne tik uždegti žvakutes ant mūsų bendražygių amžino poilsio vietos, tačiau gebėti rasti jėgų tęsti jų pradėtus darbus.

Prie Antakalnio kapinių centrinių vartų renkamės 2014 metų lapkričio 2 dieną, 1400 val.

planuojame aplankyti Edgarą, Tadą, Šarūną, Rimantą...

kontaktinis asmuo Aleksas : 865770831

1. Instrukcijos civiliams gyventojams konflikto metu vykdant evakuaciją: kur evakuotis, kokius daiktus pasiimti, kokius produktus kaupti.

Civiliai gyventojai konflikto metu turi suprasti, jog namai, kuriuose gyvena, kaip jo nuosavybės nebėra. Nereikia dėti pastangų juos ginti ir saugoti. Jei tikimasi, jog gyvenamajame rajone vyks susirėmimai, patartina evakuotis į kaimo vietoves, kuriose galima išanksto susikaupti išgyvenimo paketus. Manoma, jog konflikto metu pinigai turės mažai vertės, kur kas svarbiau kaupti potencialiai paklausius produktus ir daiktus (pvz. cigaretės, baterijos, akumuliatoriai, degtukai, negendantys maisto produktai, stiprus alkoholis), kurie taps mainų objektu. Keletas patarimų iš viešosios erdvės:

Pirmiausia reikia apibrėžti situaciją: jūs – civilis gyventojas, kuriam rūpi išlikti gyvam ir saugiai pasitraukti iš karo lauko. Jūs nesate pareigūnas, karys, rezervistas ar savanoris, kurie turi elgtis pagal iš anksto numatytą planą ir organizuotai. Kol kas jūs neturite specialių žinių ir įgūdžių, kaip kariauti. Jūsų tikslas – pasiekti saugią zoną ir ten priimti tolimesnius sprendimus.

Pirmas patarimas: Išsaugokite šaltą protą. Karas gali būti skirstomas į tris stadijas – lokalūs susirėmimai, karas visu frontu ir visiška šalies okupacija. Jūsų veiksmai turi priklausyti nuo situacijos. Pirmas ir svarbiausias patarimas – nepanikuokite ir nepraraskite sveikos nuovokos. Šūviai už lango dar nėra pasaulio pabaiga. Net jeigu jūsų laiptinėje įsikūrė sužeistųjų priėmimo punktas, o kaimyniniame bute įsitvirtino kulkosvaidininkai, tai dar nereiškia, jog turite bėgti, kur akys mato. Toks sprendimas jums gali kainuoti gyvybę. Įvertinkite, kas į ką šaudo ir kodėl.