velykos 2015

Gerbiami vilkai, vilkės ir vilkiukai,

Sveikiname visus su Šventomis Velykomis, Jėzaus Kristaus kančios ir prisikėlimo dėl mūsų švente.

Linkime, kad atbundanti gamta atneštų jums pavasarinės nuotaikos, laimės, džiaugmo bei puikios sveikatos į jūsų šeimas.

Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jus žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!

(http://www.mintysposakiai.lt/velykiniai-sveikinimai)

Sveikina vilkų klubo administracija

laisve

          ŠIANDIEN minime 1990 m. Kovo 11-aja! - tuomet drasiai ir be išlygų skandavome "LIETUVA bus LAISVA" & "LAISVE LIETUVAI" - dabar jau bijom garsiai tai ištarti. Didelis klausimas ar ji šiandien jau/dar laisva..., nes raudonoji hidra stipri ir tik stiprėja bei įleidusi šaknis..., o tie kurie turi sprendimo teisę ją nukirsdinti, TYLI nes saugo savo, sureikšmintą mundurą, kėdute, kažkokia "partija" ir jos reitingus... Mes Matom bet ar norim suprasti TAI, bei kiek turime valios priešintis ir eiti Laisves keliu!?! Ar esame Laisvi!?! Laivė, ji ne duotybė, už ją reikia kovoti! Mums, kurie žinom, kaip ji buvo iškovota ir buvo stiprinama, o ne tiems kurie naikina tuos kurie dar pamena: KAS yra KAS, kaip kurėsi Valstybė. Su LAISVES diena, neleiskim Musu skaldyti!
          Bernardas Brazdzionis "...ateities nevertas, kas dabarties nedriso tautai nest..." 1941 m.

mokomas jung

Gerbiami vilkai,

sveikiname jus visus Mokomojo Junginio įkūrimo dienos proga!

truputis istorijos:

       1991 m. vasario 22 d. KAD generalinio direktoriaus Audriaus Butkevičiaus įsakymu, sujungus KAD Atskirąją apsaugos ir Garbės sargybos kuopas bei priimant naujus savanorius buvo įkurtas Mokomasis junginys. Jo vadu paskirtas Česlovas Jezerskas, štabo viršininku – Liutauras Paužolis, pirmos kuopos vadu – Rimantas Baltušis, antros kuopos vadu – Pranas Kasteckas (jis kartu buvo atsakingas ir už Mokomojo junginio karių fizinį parengimą). Prasidėjo skubūs kariuomenės organizavimo darbai. Junginyje buvo suformuotos trys – Vilniaus I ir II ir Kauno kuopos. Kiekvienoje jų buvo po 5 skyrius. Junginys buvo komplektuojamas savanoriškumo principu. Pagrindinė Mokomojo junginio funkcija buvo parengti karius, gebančius apmokyti būsimus šauktinius karinių disciplinų, taip pat užtikrinti LR valstybinių strateginių objektų apsaugą (Katilius, 2011, p.21 - 22)

sveikina vilkų klubo administracija

 

programa sausio 13

DariusAntanaitis

Sveiki kolegos,

Nuolat rašiau jums trys metus iš eilės koks jausmas išeiti iš kariuomenės nesulaukus karinio pensijinio amžiaus. Šiais metais buvau praleidęs laiką parašyti, nes jau turėjau apybrėžtą tam tikrą riboženklį - savo verslo pradžia.