2019

Nepraėjo ir 28 metai...o mes ir vėl kartu. Neabejotinai praeis dar daug metų..tačiau..labai svarbu, kad mes nepaliktume savo šaknų nepalieję, kad mes ne tik patys nepamirštume ką mes veikėme per Sausio įvykius, kaip mes kovojome, saugojome ir gynėme dar kūdikio lopšyje augantį, mūsų brangiausią kūdikį - Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tėvynė mumis labai pasitikėjo, ji kaip tas mažas nekaltas kūdikėlis mamos rankose buo labai pažeidžiamas, bandomas pasmaugti jedinstveninkų, bandomas pagrobti OMON'o, bandomas pažeminti Sovietų bei koloborantų, tačiau jis vis dėl to jautėsi visiškai saugus, kadangi žinojo, kad dėl jo trapios gyvybės jos kūrėjai ir gynėjai yra pasirengę atiduoti savo gyvybes. O kaip tu gali nugalėti žmogų kuris ne tik nebijo mirti, tačiau yra pasirengęs dantimis įsikibti priešininkui į gerklę, kad galėtų išsaugoti savo kūdikio trapią gyvybę...Mes taip ir padarėme, apgynėme ir išsaugojome. Mes turime kuo didžiuotis, ir mes privalome šią atmintį ne užslaptinti, tačiau perduoti viską jau jaunajai kartai. Mūsų vaikai turi žinoti tą tikrąją istoriją ką mes darėme, ir ne mažiau svarbu, kad jie suprastų, kad viską ką mes padarėme tai padarėme dėl jų...mes jiems iškovojome Laisvę. Laisvę keliauti, laisvę mokytis gimtosios kalbos, laisvę išsakyti savo nuomonę...Mūsų vaikai ją brangins ir saugos bei kovos dėl jos taip kaip mes kovojome tik tada jei mes sugebėsime jiems papasakoti apie ją, ir nesvarbu kaip ar per kino filmus, per knygas, per draugų kapų lankymą, per sausio įvykių minėjimus, šiaip susitikimus ir atpasakojamus mūsų gyvenimo nuotykius...Mes gyvenome auksiniu laiku, kadangi mes turėjome galimybę kovoti už teisę būti laisvais. Mes laimėjome, mes nugalėjome daug didesnį priešą, todėl perduokime tą atmintį savo vaikams, kad jie būtų pasirengę pakartoti tą patį. 

Dėkojame visiems už tikrai gausų susibėgimą, už tą nuostabią nuotaiką, už tą nuoširdumą ir šeimynišką ratą. Duok Dieve, kad mes visada išliktume tokia pat darni šeima kaip dabar buvome...Dėkui Mindaugui už nuotraukas, jos kalba daugiau nei tūkstančiai žodžių. SU LAISVĖS DIENA VISUS!

20191 20192 20193 20194 20195 20196 20197 20198 201910 201911 201912 201913 201915 201914vilkų klubo administracija ir Mindaugo Abaravičiaus aštri akis

sausio ivk 

Vilkai, visus visus su Laisvės diena. Mes kovojome ir mes laimėjome, todėl mes  ne tik, kad turime teisę, tačiau ir pareigą paminėti šią labai svarbią ir Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų dieną!!!

 

Data: 2019 01 12

Laikas: 1800

Vieta: Parlamentas, centrinis.

admin. Vilkų klubo info

Kaledos JAV 1 

Su Šventomis Kalėdomis ir artėjančiais naujaisiais metais. 

 

Būkime dėkingi už praėjusius metus, būkime visada pasiruošę sutikti naujuosius. Kiekviena diena tai Dievo dovana, todėl nešvaistykime, kadangi laiko ratas nemoka suktis atgalios.

Meilės asmeninės, supratimo šeimyninio, draugų pasitikėjimo ir tvirto tikėjimo.

vilkų klubas

Lapkričio 23-ioji yra mūsų visų gimtadienis, o valstybė dar mini ir 100-ąsias Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės metines...

LK 100 sena LK 100 nauja

mokomas jung 

Brangūs bendražygiai,

nepamirškime, kad didžiausias dėkingumas ir pagarba turi būti atiduota mūsų protėviams, kurie kovojo ir atidavė savo gyvybes, kad mes turėtume savo kalbą, didžiuotumėmės savo šalies simboliais bei istoriniais divyriais: savo valdovais ir paprastais valstiečiais, knygnešiais ir kunigais, prieškario nepriklausomos lietuvos gynėjais, pokario partizanais - mūsų brangiais miško broliais, 1991 metų sausio įvykių gynėjais... Mes turime kuo didžiuotis, o dar labiau jei patys esame prisidėję prie to, kad šiandien Lietuvos kariuomenė yra stipri, motyvuota, puikiai apginkluota, treniruota ir yra parengta atremti bet kokį išorės priešininką. Reiškia mes padarėme daug. Ir šiandien, mes turime teisę sveikinti vieni kitus, mes privalome paimti už rankų savo vaikus, anūkus ir su jais eiti į šventę ir didžiuotis tuo, kad visi mūsų vaikai - Lietuvos kariuomenės kariai yra mūsų laimėtos kovos už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę vaisiai.

      Brangūs bendražygiai, nelaukime oficialių kvietimų ir sveikinimų, eikime ir dalyvaukime šventėse, minėjimuose, akimis ieškokime bendražygių, sutikę šiltai apsikabinkime ir pasveikinkime vienas kitą. Nieko nėra nuoširdžiau ir tikriau kaip kovos bičiulių draugystė. Mes ją išugdėme ir patikrinome gindami Televizijos bokštą, mes ją užgrūdinome Sausio 13 įvykių verpetuose prie Parlamento, mes turime kuo didžiuotis, ką prisiminti ir ką papasakoti savo vaikams. Su švente, su mūsų gimtadieniu.

vilkų klubo administracija

nuotraukos paimtos iš atvirų šaltinių

 

zverynas kinas
 
Pradėję gyventi. Pasiruošę mirti...
 
LT:1990-aisiais berniukai visame pasaulyje žiūrėjo “bajavykus per videką” ir svajojo būti veiksmo filmų superherojais. Lietuvos kova už nepriklausomybę grupelei jaunuolių buvo ideali proga išpildyti šią svajonę. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva tapo pirmąja Sovietų Sąjungos respublika paskelbusia atkuriamą nepriklausymobę. Reaguodama į Sovietų agresiją, naujai atkurtos Lietuvos kariuomenės vadovybė nusprendė sukurti pirmą neoficialų lietuvišką spec. būrį, kurį aplinkiniai vadino “Franco žvėrynu”.