edgaras1Jaunesnysis puskarininkis Edgaras Kopcikas

1972-1992 04 28

 

          Brangūs draugai, bendražygiai. Balandžio 28 dieną kviečiame paminėti Edgaro kopciko 27-asias mirties metines. Renkamės 11 val . prie Antakalnio kapinių.

Pagarbiai Krabas

 

Jaunesnysis puskarininkis Edgaras Kopcikas tarnybą Krašto Apsaugos Sistemoje, Mokomajame junginyje pradėjo 1991 metų pavasarį. Būdamas profesionaliu imtyninku, daugkartiniu Lietuvos čempionu ir įvairių varžybų bei turnyru prizininku jis iš karto buvo paskirtas į specialios paskirties oro desantinį būrį.

1992 metų, Balandžio 27 dieną vykdant parašiutinius šuolius į Vingio parką ir neišsiskleidus parašutui, jis mirtinai susižalojo ir Balandžio 28 dienos naktį, išgyvenęs 8 valandas, jis išėjo... 

Edgaras išėjo, tačiau atminimas ir pagarba apie linksmą, pilną gyvenimo jaunuolį visų jo artimųjų ir bendražygių širdyse liko amžinai.

1996 metų, balandžio 17 dieną, tarptautinėje operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, užvažiavus ant prieštankinės minos, žūna vyresnysis leitenantas Normundas Valteris. Normundas prieš mirtį buvo parašęs eiles apie Edgaro lemtingą 117 parašiutinį šuolį, kurias įdainavo pirmojo šaukimo karys tarnavęs kartu su Edgaru Kopciku Geležinio Vilko brigadoje, 2-oje kuopoje, vrš. Vitalijus Beconis: https://www.youtube.com/watch?v=BUT9_2WOZlU

Draugai niekada nepaliks mūsų, kol mes juos prisiminsime...

velykos vilkas 2019

Dievo palaimos, šeimos meilės, draugų palaikymo ir žmogiškosios laimės!

Su Šventomis Velykomis!

 

vilkų klubo administracija

mokomas jung

Mokomojo junginio kariai buvo Tėvynės sargyboje kai mūsų reikėjo, mes būsime jei vėl iškils pavojus!

 

Brangūs mano bendražygiai - Vilkai. 

Sveikinu jus su mūsų junginio gimtadieniu, prisimenu jus visus ne tik kaip karius, tačiau kaip savo artimiausią šeimą. Noriu pasakyti tūkstančius gražiausių žodžų, bet tikiu, kad mano jausmai persipina su pasididžiavimu ir žinojimu, kad man teko garbė tarnauti su pačiais geriausiai Letuvos kariuomenės kariais tai jumis. Mes padėjome pamatus šiuolaikiniai valstybės gynybai ir tikrai galime tvirtinti, kad jie tvirti. Nes jūs buvote, esate ir būsite patys tvirčiausi Lietuvos ąžuolai. 

Apkabinu ir spaudžiu letenas.

Su pagarba ir meile,

atsargos brigados generolas Česlovas Jezerskas

 

vasario 16 2019

Visus vilkus su mūsų laisvės diena!

Tegu saulė Lietuvos tamsumas prašalina!

2019

Nepraėjo ir 28 metai...o mes ir vėl kartu. Neabejotinai praeis dar daug metų..tačiau..labai svarbu, kad mes nepaliktume savo šaknų nepalieję, kad mes ne tik patys nepamirštume ką mes veikėme per Sausio įvykius, kaip mes kovojome, saugojome ir gynėme dar kūdikio lopšyje augantį, mūsų brangiausią kūdikį - Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tėvynė mumis labai pasitikėjo, ji kaip tas mažas nekaltas kūdikėlis mamos rankose buo labai pažeidžiamas, bandomas pasmaugti jedinstveninkų, bandomas pagrobti OMON'o, bandomas pažeminti Sovietų bei koloborantų, tačiau jis vis dėl to jautėsi visiškai saugus, kadangi žinojo, kad dėl jo trapios gyvybės jos kūrėjai ir gynėjai yra pasirengę atiduoti savo gyvybes. O kaip tu gali nugalėti žmogų kuris ne tik nebijo mirti, tačiau yra pasirengęs dantimis įsikibti priešininkui į gerklę, kad galėtų išsaugoti savo kūdikio trapią gyvybę...