FaceBook  Twitter

30th of 13 January 1991

Vytė Nemunėlis

Mano Vytis ir trispalvė

Tėvelis nupiešė man Vytį,

Aš vėliavėlę nudažiau,

Ji popierinė ir mažytė,

Bet man už viską švies gražiau.

 

Geltona, žalia ir raudona

Vėjeliui pučiant mirguliuos,

Viena primins rugelių duoną,

Kita - kaip sodai mūs žaliuos.

 

O ta trečioji tartum kraujas,

Vis neramins ilgai manęs,

Kol švies tėvynei rytas naujas,

Kol Vytis laisvę jai parneš.

     Brangūs bendražygiai, Laisvės gynėjų diena tai diena kai mes buvome apsisprendę savo vienintelę Dievo dovaną - gyvybę iškeisti į Lietuvos laisvę. Prie televizijos bokšto mūsų broliai ir sesė pasiaukojo, o mes buvome pasirengę pasiversti ugnies laužu ir Laisvės laužo šviesoje nušviesti Lietuvos žmonėms ir pasauliui mūsų tautos norą būti laisvais ir nepriklausomais.

     Mes nežuvome, tačiau savo širdyse mes visada nešiojamės tą Laisvės ugnį kuri jau buvo uždegta. Prisiminkime kaip mes jau buvome atsisveikinę su savo mylimaisiais ir vienas kitu. Tačiau daugeliui iš mūsų pasisekė išgyventi. Laisvės gynėjų dieną mes privalome atminti ir pagerbti tuos kurių nebėra tarp mūsų, kurie negali mėgautis iškovota Lietuvos Laisve. Bet mes taip pat turime teisę ir didžiuotis bei švęsti, kadangi tai mūsų pergalės diena. Neužgesinkime tos liepsnos, nes ji visada bus reikalinga pridegti ir pakurstyti Laisvės židinį...Juk...

    Kas jei ne jūs? kas jei ne tada? Jūs esate Lietuvos Laisvės kalviai ir jos pamatas. Todėl stovėkite tvirtai, saugokite namų sienas ir bendrai auginkime jaunąją kartą savo asmeninio gyvenimo ir tarnystės Tėvynei bei Dievui pavyzdžiu.

 

Visada jūsų,

brigados generolas Česlovas Jezerskas

jezersk 12

"Ir tepadeda mums Dievas mūsų darbuose - Tėvynės labui!"

 

Komentarai   

0 # Remigijus Lapeika 2021-01-15 19:30
Aūūū

You have no rights to post comments