normudas valteris litpla

NORS teka kraujas žeme mūsų
Lietuvių - karžygių vaikų,
Kentėt išmokom dėl prabočių
Ir mirt, aukotis dėl savų.

((LLK "Tauro" Apygardos  himnas)

1996 metų balandžio 17 dieną NATO taikos įgyvendinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, vykdydamas užduotį netoli Maglajaus miestelio šiaurinėje Bosnijoje, žuvo Lietuvos karo akademijos absolventas 23 metų vyresnysis leitenantas Normundas Valteris.

mokomojo junginio 25 osios ikurimo metines 56cb032dc5fb8

Mokomasis junginys daugelį metų buvo nubrauktas į istorijos užkulisius ir po 25-ų metų, nuostabių žmonių dėka Mokomojo Junginio istorija buvo iškelta į paviršių. Mums padėkojo Lietuvos valstybės vadovai, mums dėkojo ministras, kariuomenės vadas, viceministras, mums dėkojo paprasti Vilniečiai...už tai, kad kažkada juos gynėme, apgynėme ir iškovojome laisvę jiems ir sau.

mokomojo junginio 25 osios ikurimo metines 56cb033376c27

Jūsų žiniai noriu perteikti pranešimą kurį skaičiau Seimo Kovo 11-osios salėje, sausio 12 dieną 2016 metais. Kas tingite skaityti galite rasti video įrašą mano ir kitų pranešėjų pranešimus sekančiu adresu:

VIDEO

 

Įvadas

Dėkoju generolui Česlovui Jezerskui už man suteiktą pasitikėjimą ir garbę kalbėti šiai garbingai auditorijai.

 

Gerbiama  mano bendražygiai. Man, kaip buvusiam krašto apsaugos departamento, mokomojo junginio kariui, ir šiuo metu Lietuvos kariuomenės Mokomojo pulko vadui, yra didžiulė garbė šioje didingoje salėje, kurią man teko garbės saugoti ir ginti 1991 metais,  trumpai pristatyti atkuriamos Lietuvos kariuomenės karių vaidmenį mūsų šalies gynyboje prieš 25 metus...lygiai prieš tiek kiek aš turiu garbės tarnauti savo mylimai Tėvynei Lietuvai.

2

 

1 velines 2 velines

3 velines 4 velines

5 velines

6 velines

7 velines

8 velines

9 velines

Ar jaunas tebesi, ar daug nugyvenai

Po vieną mes visi išeisim iš čionai.

Paskui ateis kiti – ir vėl turės išeiti, -

Nė vienas šioj šaly nebūna amžinai.

Omaras Chajamas „Rubajatai“

didžiulė padėka Mindaugui Abaravičiui už puikias nuotraukas.

 

vilkų klubo administracija

 

laisve

          ŠIANDIEN minime 1990 m. Kovo 11-aja! - tuomet drasiai ir be išlygų skandavome "LIETUVA bus LAISVA" & "LAISVE LIETUVAI" - dabar jau bijom garsiai tai ištarti. Didelis klausimas ar ji šiandien jau/dar laisva..., nes raudonoji hidra stipri ir tik stiprėja bei įleidusi šaknis..., o tie kurie turi sprendimo teisę ją nukirsdinti, TYLI nes saugo savo, sureikšmintą mundurą, kėdute, kažkokia "partija" ir jos reitingus... Mes Matom bet ar norim suprasti TAI, bei kiek turime valios priešintis ir eiti Laisves keliu!?! Ar esame Laisvi!?! Laivė, ji ne duotybė, už ją reikia kovoti! Mums, kurie žinom, kaip ji buvo iškovota ir buvo stiprinama, o ne tiems kurie naikina tuos kurie dar pamena: KAS yra KAS, kaip kurėsi Valstybė. Su LAISVES diena, neleiskim Musu skaldyti!
          Bernardas Brazdzionis "...ateities nevertas, kas dabarties nedriso tautai nest..." 1941 m.