Brangūs Geležiniai Vilkai, mano kariai ir karės. Sveikinu jus su mūsų gimtadieniu - Kariuomenės geležinio kumščio Geležinio Vilko Brigados įkūrimo diena. Dėkoju Jums, jūsų šeimos nariams už kiekvieną kartu praleistą dieną, valandą ir minutę. Mes iškovojome laisvę ir Nepriklausomybę mūsų brangiai tėvynei. Išsaugokime tai kas iškovota ateinančioms kartoms. visada jūsų, BG Česlovas Jezerskas
Jezerskas
Sveikiname brigados generolą Česlovą Jezerską su jubiliejiniu 75-uoju gimtadieniu! Kai gimsta karys – atgimsta valstybė. Tačiau kariams visados kažkas privalo vadovauti, įkvėpti juos patriotizmo, stiprybės, suteikti pasitikėjimo savimi bei valstybe. Taip pat kažkas juos juk turi mokyti bei rengti ginti savo tėvynę su ginklu rankose. 1990-ieji ir 1991-ieji metai Lietuvos valstybei buvo lemtingi. Mes galėjome ir toliau išlikti Rusijos imperijos gniaužtuose, arba galėjome su kova išsiveržti iš jos. Ir net jei būtų nepavykę, mes būtume su pasididžiavimu deklaravę – mes kovojome, mes bandėme ir mes nepasidavėme. Siekėme, kad jūs – mūsų ateinančios kartos, gal būt ir mūsų gyvybių sąskaita, galėtumėte būti laisvais. Mums neįtikėtinai pasisekė, kadangi tuo sudėtingiausiu valstybei periodu mums vadovavo ir visus laisvės gynėjus įkvėpė tokie laisvės kovos vadai kaip Česlovas Jezerskas. Jo tikėjimas ir pasitikėjimas mumis buvo motyvacinis užtaisas kiekvienam Lietuvos laisvės gynėjui. Jis, kaip Lietuvos gynėjų lyderis, visada buvo pirmasis ten kur pavojingiausia, jis savo vadovavimo asmeniniu kario/karininko pavyzdžiu tapo kariuomenės įkūrimo simboliu ir tokiu išliko visų karių, kuriems teko didžiulės garbės kartu su juo tarnauti, širdyse. Vadas tai pirmiausia karys kuris prisiima visą atsakomybę už savo karių klaidas ir neišvengiamas aukas. Vadas tai tas kuris savo pavyzdžiu įkvepia karius nugalėti baimes ir kovoti iki paskutinio kraujo lašo. Vadas tas kuris geba motyvuoti siekti aukštesnių bei kilnesnių gyvenimo tikslų nei mes dažnai siekiame ar suvokiame patys. Toks vadas buvo ir išliko brigados generolas Česlovas Jezerskas. Kai Jezerskui buvo suteiktas brigados generolo laipsnis, plk. Jonas Gečas pasakė, kad „tau suteiktas ne šiaip generolo laipsnis, tau suteiktas karių generolo laipsnis“. Kiekvienas Lietuvos kariuomenės karys didžiavosi ta akimirka lyg tai būtų kiekvieno iš jų nuopelnas, kadangi Jezerskas niekada nesureikšmindavo savęs, tačiau kiekvieną eilinį Lietuvos kary statydavo pavyzdžiu sau pačiam. Legendinis vadas ir vienas iš pagrindinių Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrėjų. 1990 m. įkūrė karinį techninį klubą, įkūrė Lietuvos kariuomenės “geležinį kumštį” „Geležinio Vilko“ brigadą ir tapo pirmuoju jos vadovu. Buvęs imtynininkas, daugkartinis Lietuvos, Europos ir pasaulio dziudo ir sambo čempionas. Vadas, tėvas, vyras, karys ir tiesiog Lietuvos patriotas. Generole, šiandien kartu su jumis mes švenčiame Jūsų 75-ąjį gimtadienį ir linkime toliau išlikti mūsų iškovotos laisvės ir nepriklausomybės simboliu, mūsų pasididžiavimu, kadangi kiekviena kovos diena praleista su Jumis mums buvo ne sunkus išbandymas, tačiau pasididžiavimas bei garbė kovoti už idealus kuriuos Jūs ir įskiepijote mūsų širdyse. Sveikina Lietuvos kariuomenės veteranai - Vilkai.
zvakute
Nuoširdžiausia užuojauta bendražygiui Audriui Demeniui netekus mylimos mamos. a.a. Saulena Demenienė pašarvota Jurbarke (šalia policijos) Visi galintys ir norintys atsisveikinti bei pareikšti užuojautą bendražygiui Audriui tai gali padaryti nuo geguzes 15 dienos 1200 val. Mišios bus aukojamos 16 gegužės 0800 val. Šv. Trejybės bažnyčioje, po mišių, 1100 val. bus išlydėjimas į Jurbarko kapines. liūdi bendražygiai.

P1050128 

Sveiki bendražygiai,

Kaip ir kas metai nepamirškime aplankyti mūsų išėjusių bendražygių ir prisiminti juos per visų Šventųjų dienas. Šiais metais kviečiame susitikti ir kartu pradėti kelionę aplankant išėjusius bendražygius startuojant Lapkričio 3 dieną, 10.00 val. nuo Antakalnio kapinių. Prašymas nenešti gėlių, o paimti po vieną žvakutę, ar kelias. Svarnbiausia yra mūsų atmintis ir prisiminimai... Iki susimatymo.

 

MJ antsiuvas 

Brangūs bendražygiai - VILKAI,

Sveikinu Jus, ir kiekvieno iš jūsų šeimas, su mums įpatinga švente - Geležinio Vilko vardo suteikimo diena.

Svarbiausi 3 dalykai kuriais turime vadovautis: Šeima, Sveikata ir Bendražygiai. 

Mes padarėme daugiau nei galėjome net pasvajoti, mes įgyvendinome tai kuo netikėjo net pasaulio lyderiai. Mes iškovojome Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, mes tapome NATO ir ES nariais, mes iki dabar tebeginame Lietuvos valstybę. 

Vilkai, paraką laikykte sausą, o nuotaiką visada kovinėje parengtyje. Su švente brangūs bendražygiai!

 

visada Jūsų,

ats. brg.gen. Česolvas Jezerskas