Gelezinis vilkas

 Mes išmirsim. Amžiai slinks.
    Ąžuolai pavargs, sulinks.
    Miestas amžiais nemarus
    Lietuvos sargyboj bus!
    Kol lietuviui Vilnius švies,
    Kol jo meilė bus gyva, –
    Amžių amžiai tesrovės:
    Nemari bus Lietuva.
 
    Te per amžius mus gaivina
    Miestas mūsų Gedimino!
    Te per amžius jo šviesa
    Šviesis Lietuva visa!
    Te lietuviui Vilnius bus
    Meilės džiaugsmas ir dangus!
 
(iš giesmės apie Gedimino sapną)

 

              Brangūs Geležinio vilko kariai, sveikiname jus visus su gražiu ketvirčiu amžiaus laiko, prisimenant kada mūsų brigadai buvo suteiktas Geležinio vilko vardas - 1992 06 06. 

              Buvo laikas, kada mes buvome jauni, kada neskaičiavome nei laiko, nei pinigų, kada mums buvo svarbu tik viena - apginti tai kas buvo iškovota Sausio įvykių metu, išsaugoti tai, už ką žmonės padėjo gyvybes ir savo sveikatas. Mes sukūrėme Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, mes buvome tiek kurie stovėjome prie Lietuvos kariuomenės kūrimosi lopšio. Geležinio vilko brigada buvo pirmasis ir tikrasis karinis padalinys kuris buvo sukurtas visos valstybės gynybai. Mūsų ištakos yra iš šaknų kurios nenudžiūvo, bet konvertavosi iš Sąjūdžio žaliaraiščių, iš Mokomojo junginio vyrų, iš specialiosios paskirties oro desanto būrio...Mūsų vilkų vardas yra ir išliks didžiausiu kiekvieno iš mūsų pasididžiavimu, kad mes turėjome garbės tarnauti Geležinio vilko brigadoje. Nes mus vienija brolystė, kovinė brolystė...

Brangūs vilkai, veteranai, tarnavę ir tebetarnaujantys šiame garbingiausiame Lietuvos kariuomenės vienete. Mūsų kovingumą ir meilę Tėvynei pagimdė Sausio įvykiai, mūsų kraują užvirino Pučo iššūkiai, todėl didžiuokimės tuo kuo buvome. Laikykime savo nauju uždaviniu ir siekiu perduoti savo patirtį, žinias ir svarbiausia kovinę Vilko dvasią ateinančiai kartai, kadangi mūsų tarnyba negali baigtis su mumis, mes privalome išauginti mūsų Tėvynės didvyrių, mūsų kritusių kovos draugų garbingo atminimo vertą kartą! Ir tik  tada galėsime pasakyti, kad mes savo Tėvynei atidavėme viską ką galėjome, o kol kas mes dar rikiuotėje, kartu su puikiais naujos kartos Vilkais!

 

Su Geležinio vilko diena, brangūs VILKAI!

mokomas jung  

​Birželio 6 d. maloniai kviečiame paminėti Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" vardo suteikimo dienos 25-ąsias metines.

Renginio programa

12 val. Šv.mišios Vilniaus Katedroje

13 val. iškilminga rikiuotė Vilniaus Katedros aikštėje

14-15.30 val. iškilmingas pražygiavimas iki Vingio parko

 zukas 20177                                                                             

Ne dėl paradų gyveni

Ir ne dėl būgno ar trimito —

Todėl ir džiaugiasi širdis,

Kad Laisvės saulė mums nušvito.

Žinau, drauguži, tai vaikams

Ir anūkėliams iškovota,

Bet aš tikiu — visiems laikams —

Todėl kviečiu Tave į puotą.

Ne dėl paradų gyveni — Lai Laisve džiaugiasi širdis!

(šaltinis: http://www.sveikinimai.lt/gaires/sveikinimai-kariams/)

       Gerbiamas Kariuomenės vade, Generole, Vilke, Bendražygi, Jonai Vytautai

Sveikiname Jus gražaus jubiliejaus proga, didžiuojamės, kad Jūsų vadovaujamu metu Lietuvos kariuomenės išgyvena patį didžiausią dvasinį, moralinį ir materialinį pakylėjimą per visą mūsų atkurtos kariuomenės gyvavimo periodą.

      Dieve, duok Jums sveikatos, kantrybės ir ištvermės, o Jūs nepamirškite, kad už jūsų nugaros, iš šonų ir iš priekio visada stovėjo ir stovės Geležiniai Vilkai kurie visada pasiruošę už Tėvynę gyvenimus paaukoti ir patys pasiaukoti. Su jubiliejumi !

 

Sveikina Vilkų klubas.

 

vilkasmazas

Brangūs bendražygiai,

Šiais metais minėsime MPB "Geležinis vilkas" įkūrimo 25-ąsias metines.

Brigada Geležinis Vilkas organizuos oficialų paminėjimą Vilniuje, šių metų Birželio 6 dieną. Planuojama, kad viskas prasidės Vilniuje Arkikatedros aikštėje. Detalesnė informacija bus patalpinta vėliau.

 

Neoficialų paminėjimą planuojame organizuoti birželio 10 dieną Rukloje. Prašau visų rezervuoti šią dieną ir pasiteisinimus pasilikite sau, kadangi nelabai jau jie kam bus ir įdomūs :).

Planuojame rinktis Rukloje apie 12:00 val., vieta "trys berželiai". Taisyklės tos pačios, dalyvaujame visi, su savimi atsivežame kas ką valgome ir geriame, bus galimybė pasikepti mėsą, kas norės su nakvyne atsivežame palapines. Rekomenduotina "dezodorantas" nuo uodų ir erkių. Planuojami sportiniai žaidimai, taip, kad atsivežame gerą nuotaiką!

 

vilkų klubo administracija

edgar1 

"Žmogus gali būti gyvas, tačiau tuo pačiu metu gali būti visiškai miręs. Tačiau yra mirę žmonės, kurie yra daug gyvesni už tuos kurie save laiko gyvais"

         Šiais metais minėjome jaunesniojo puskarininkio Edgaro Kopciko žuvimo 5-ąsias metines. Net keletą kartų buvo užduotas klausimas iš pašalies "ar reikia minėti kario žūtį, ar reikia būtent tą tragišką dieną įprasminti". Nėra vienareikšmiško atsakymo, tačiau visada norisi atsakyti tai ką jaučiame iš tiesų: "mes tikrai didžiuojamės, kad turėjome garbės tarnauti su tokiu kariu kaip Edgaras. Mes be galo didžiuojamės, kad Dievas mums padovanojo, nors ir labai trumpą, bet labai reikšmingą mūsų bendrystės su Edgaru laiko dovaną. Išeidamas Edgaras, mums padovanojo didžiulę dovaną: jo dėka mes kiekvienais metais renkamės prie jo kapo, jo dėka mes pradėjome dažniau lankyti ir kitų bendražygių kapus, jo dėka mes neišbyrėjimo ir neišsibarstėme po visą pasaulį gododami savo godas, tačiau sugebame rasti laiko ir vėl susiburti į gaują. Tai nėra taip jau dažnai, tačiau bent 2-3 kartus per metus mūsų vilkų gauja vėl susibėga prie savo bendražygio Edgaro ir mes dalijamės prisiminimais, savo dabartimi, savo ateities planais. Mes lankome Edgaro mamą, mes bendraujame su Edgaro broliu, mes vėl būname visi kartu...ir tai tik Edgaro atminimo dėka. Ačiū tau Edgarai...