Ruta Baltusyte2   

Brangi Rūta,

O reikia, reikia patikėti,
Kad ir gyvenimo diena gražiausia
Ir naktis įspūdingiausia – prieky…
Ir prieky – darbas tavo didžiausias
Ir ateity dar laukia
Pats didžiausias džiaugsmas…

         Visi Vilkai sveikina tave jubiliejaus proga!

          Linkime, kad niekada nenustotum dalintis ta unikalia savo širdies šiluma, tuo savo gerumu, tuo įkvėpimu, meile ir vidine ramybe bei tikėjimu kurios mums visiems taip trūksta..., o tu viso to turi tiek daug, kad mes Vilkai būdami šalia tavęs tampame ramesni, geresni ir šiltesni...Tu esi pavyzdys žmogaus, kad Dievas pasaulį sukūrė tikrai gražų ir turtingą. Tu esi viso to įrodymas...

rozes

        Ačiū tau Rūtele už tai, kad esi, ačiū tau už tai, kad mus visus myli, saugai ir savo pavyzdžiu vedi mus į priekį. Tu tikra mūsų gaujos  - VILKĖ. Atmink, kad mes visada buvome, esame ir būsime šalia tavęs ir jei tik reikės visad būsime pasiruošę, bet kam perkąsti gerkles jei tik kas sugalvotų tave, mūsų mylimą ir brangią Rūtelę, nuskriausti...būk ir lik tokia nuostabi dar daugybę daugybę jubiliejų...ir ne mažiau.

 

Su meile bei sveikinimais visi tavo gaujos Vilkai ...

lovely wolfs

 

 

 

 

 

Brangūs bendražygiai,

Sveikiname visus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis, tegu Kristaus gimimo šventė būna visų mūsų tikėjimo ir meilės savo artimiesiems simbolis. Suraskime laiko per šias šventes prisiminti savo artimuosius, draugus, bendražygius, o ypatingai tuos kurių nėra šiandien šalia, kurie yra išvykę iš Lietuvos ir naudodamiesi šiuo tinklalapiu pasveikinkime visus su Šv. Kalėdų šventėmis. 

naujametinis vilkas

   

Siekiant išvengti nereikalingų kalbinių spekuliacijų ir įvedant truputį aiškumo kas vyksta noru trumpai referuoti kas yra įvykę j.psk. Edgaro Kopciko žūties vietoje.

Kaip daugelis pastebėjote, kad Edgaro žūties vietoje prie Vingio parko Vilniuje yra dingęs tą vietą žymintis paminklinis akmuo. Mes visi puikiai prisimename, kad šis akmuo buvo atvežtas iš a.a. Tado Dambrausko sodybos ir jis žymėjo Edgaro žūties vietą. Akmenį atidavė Tadas Dambrauskas, o Geležinio Vilko brigados kariai organizavo jo atvežimą ir pastatymą 1992 metais:

Edgaroakmuo

Kiekvienais metais mes lankydami Edgaro kapą sustodavome ir prie jo žūties vietos žyminčio akmens, kur uždegdavome atminimo žvakutę. 2016 metais kažkas į akmenį įmontavo atminimo plokštę žyminčią, kad šioje vietoje žuvo j.psk. Edgaras Kopcikas. Po to sekė skundai ir aiškinimaisi, kad buvo sudarkytas kultūros paveldo paminklas...nors apie tai, kad šis akmuo yra kažkoks įpatingas turbūt žinojo tik tas kas jį įrašė į įpatingų akmenų sąrašus. Mums bendražygiams šis akmuo buvo svarbus tiek, kad tai Edgaro žūties vietą žymintis simbolis kurį padovanojo kitas miręs Lietuvos karys Tadas Dambrauskas, o akmenį atvežė ir pastatė Geležinio vilko kariai...

 

Lapkričio 23 dieną 2016 metais, gavome informaciją, kad Vilniuje Jono Basanavičiaus gimnzijos kieme yra pastatytas akmuo paimtas iš Edgaro žūties vietos....

Nežiūrint į tai kas jį paėmė į tą pačią Edgaro žūties vietą buvo atvežtas kitas kamuo su atminimo lentele ir pastatytas į tą pačią vietą...štai šis akmuo:

akmuo

Aš ne teisėjas ir ne advokatas, tačiau klausimas yra kaip mes tai vertinsime??? ar kaip marodieriavimą ir paminklinio akmens vagystę? ar kaip nesusipratimą?...

tinklalapio adresas kuriame galite rasti informaciją kur ir kokiomis aplinkybėmis atsirado mokyklos kieme Edgaro akmuo...
http://www.basanaviciaus.vilnius.lm.lt/?page_id=7559

Darau prielaidą, kad akmens atgavimas sukeltų ne mažą sumaištį, kadangi jo paėmimas buvo inicijuotatas tų pačių paveldosaugininkų, etnologų ir t.t. jie neabejotinai rėmėsi istoriniais ir etnologiniais aspektais, mes turime draugo atminimo, pagarbos ir etikos klausimą paminklinio akmens atžvilgiu...

 

Prašau visų vilkų pagalbos įsijungti į diskusiją ir teikti siūlymus bei savo įžvalgas, tačiau prašymas remtis ne emocijomis, bet vadovautis šaltu protu ir labai racionaliais siūlymais. Tai turi būti taip: jei siūlai kažką - ar pasiruošęs pats tą siūlymą įgyvendinti? jei ne, gal geriau ir nesiūlyk....

 

 

 

KV KAM sveikinimas el 2016 11 23

paveikslas 

Brangūs bendražygiai, Vilkai,

 

visus jus sveikiname su mūsų profesine švente - Lietuvos kariuomenės diena!

         Tebūnie ši diena kiekvieno iš mūsų pasididžiavimo, pagarbos vienas kitam ir svarbiausia amžinos pagarbos ir atminimo diena pagerbiant visus kovotojus kurie krito už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę. Atminkime, kad partizanai, partizanų ryšininkai, tremtiniai, visi kovotojai paaukojo savo gyvybes tam, kad mes šiandien galėtume didžiuodamiesi stebėti Nepriklausomos Lietuvos karių paradus o ne su raudonomis vėliavomis vaikščioti dirbtiniuose mitinguose, atidžiai prižiūrint komunistinės partijos vadovams ir jų pakalikams....

gelezinis vilkas 1992 06 06