FaceBook  Twitter

30. vilkams 30 metu

 

         2021 metų vasario 22 dieną sukaks lygiai 30 metų kai buvo įkurtas Mokomasis junginys (MJ). Tai yra legendinis kariuomenės vienetas. Klausimas kodėl jis toks išskirtinai ypatingas? Klausimas kas ir kiek apie tai žino? Jei atsakysime trumpai, kad MJ tai šiuolaikinės Geležinio Vilko brigados ištakos – taip, atsakymas bus teisingas. Bet neišsamus. Mokomasis junginys buvo įkurtas parlamento gynėjų pagrindu. Tačiau patekti į šį vienetą neužteko būti tik vien tik patriotišku ir tėvynę mylinčiu piliečiu. Šie reikalavimai buvo labai svarbūs, tačiau nepakako. Tai, kad suprasti kokie žmonės tarnavo MJ, reikia žinoti kokias užduotis 1991 metais šis padalinys vykdė ir kokiu tikslu buvo įkurtas.

Pirmasis Lietuvos reguliariųjų pajėgų karinis vienetas turėjo kelis esminius uždavinius:

  1. Uždavinys ginti ir saugoti parlamentą, Lietuvos strateginius objektus, teikti kovinę paramą pasieniui, vadovybės apsaugai, dalyvauti kovinėse greito reagavimo operacijose. Tiesa labai dažnai su minimalia ginkluote, o dar dažniau ir be jos.
  2. Uždavinys per minimaliai trumpą laikotarpį parengti Lietuvos kariuomenei jaunesniuosius vadus kurie pradėtų priimti Lietuvos jaunuolius privalomajai karo tarnybai ir pradėtų jų karinį rengimą bei mokymą tėvynės gynybai, vertinant, kad dar Sovietų kariuomenė pilnu pajėgumu buvo Lietuvoje.

Klausimas dabartiniam, bet kuriam kariui: kaip suplanuoti gynybą, apsaugą, pasalas, užtikrinti kovinę paramą be ginklų prieš iki ausų ginkluotus: sovietų karius, o tai yra tankai, šarvuočiai, aviacija, desantininkų padaliniai, specialiųjų operacijų padaliniai, pėstininkai...nei daug nei mažai virš keliasdešimt tūkstančių Lietuvoje dislokuotų sovietų kariuomenės padalinių karių bei papildomai dar atsiųstų „tvarkai palaikyti“, tiesa nepamirštant parsidavusios sovietų milicijos OMON, Sovietų saugumo KGB bei kolaborantų...

Mokomojo junginio kariai nuo pirmosios įkūrimo dienos iš savo pajėgumų suformavo instruktorius ir pačius mokomuosius vienetus, viso 2 kovines kuopas. MJ vadu paskiriamas vienas iš pagrindinių Aukščiausios tarybos gynybos vadovų Česlovas Jezerskas, štabo viršininku Liutauras Paužuolis, pirmosios kuopos vadu Rimantas Baltušis, antros kuopos vadu ir atsakingu už fizinį MJ parengimą skiriamas Pranas Kasteckas. Kariai nuo ankstyvo ryto iki išnaktų mokosi: taktikos, medicinos, topografijos, ryšių, karo inžinerijos, šaudybos, parašiutinio rengimo, nuolat vyksta fizinis rengimas bei kovinės savigynos užsiėmimai...Kovinė savigyna tapo pagrindine kovos priemone Mokomajam junginiui. Per intensyvias treniruotes, kurios dažnai būdavo nuo 2 iki 3 kartų per dieną, kariai tapo geležiniais ir kūnu ir siela. 1991 metų pavasarį MJ kariams suteikiama garbė nešioti Geležinio vilko ženklus. Moralė ir kovinė dvasia buvo MJ karių nesunaikinamas ginklas.

MJ kariai be to, kad turėjo skubiai semtis karinių žinių, paraleliai vykdė daugybę kovinių užduočių: parlamento apsauga, priešo objektų žvalgyba, pasienio sustiprinimas, valstybinių objektų apsauga, patruliai, svarbių asmenų apsauga...jei galėdavai eidamas užmigti, tai būtinai taip ir padarydavai, jei budėjimuose tavęs nepakeisdavo po keletą dienų tai nepykdavai, kadangi žinodavai, kad kitur yra lygiai tokie pat kaip tu - tavo pervargę bendražygiai. Mūsų nebuvo daug, bet mes didžiavomės tuo kas esame, mes Mokomojo junginio kariai, mes Vilkai, mes Lietuvos kariuomenės kariai!

Reorganizavus MJ, jo kariai išsisklaidė po visą Lietuvą kariuomenę, dauguma liko Geležinio Vilko brigadoje, kiti išėjo į kitus karinius dalinius. Jie tarnavo visur kur buvo reikalingi.

Mokomasis Junginys yra Lietuvos kariuomenės pamatas, kadangi jis buvo pastatytas ant savanorių, ant karių dvasinio pamato kurie tėvynę mylėjo bei vertino labiau nei savo asmeninį gyvenimą ar net savo gyvybę. Kariai dažnai slėpdavo traumas, kad tik galėtų likti tarnauti MJ, tai buvo Kariai iš didžiosios raidės. Jie tapo pavyzdžiu kiekvienam Lietuvos kariui.

Su gimtadieniu MOKOMOJO JUNGINIO KARIAI, su gimtadieniu Lietuvos kariai!

Rekomenduoju knygą (autorius MJ karys – Artūras Katilius) kuri pasakoja apie Mokomąjį junginį: https://kam.lt/download/25646/katilius%20mokomasis%20junginys_internetui.pdf

14. 1991 Kovo 11 MJ karių priesaika prie Parlamento

vilku klubo informacija.

You have no rights to post comments