FaceBook  Twitter

velines 2

Vilkų klubo vardu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą mūsų bendražygiui, kovos bičiuliui ats. majorui Kazimierui Aloyzui Mickevičiui netekus mylimos žmonelės Vidos.

Nėra žodžių kurie galėtų palengvinti netekties naštą, tačiau galime tik bandyti suprasti, kad ji jau namuose, o mes esame pakeliui...

Prašome visų kurie sugebėsite rasti laiko, pagerbti a.a. Vidos atminimą ir pasidalinti užuojautos žodžiu su Kazimieru.

Velionė Vida Mickevičienė

1949 09 08 - 2020 03 09

pašarvota Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia

(adresas:   L.Petravičiaus g 5, Naujoji Akmenė 85133)

velionės palaikai bus išnešami 2020 03 11 1300 val.

 

Visi kurie galėsite prisidėti finansiškai nelaimės valandą prašome paaukoti į sąskaitą:

LT25730001012726895, Kazys Aloyzas Mickevičius

 

dėl papildomos informacijos nuo vilkų klubo kontaktinis asmuo Saulius Stelmokas: +370 686 72063

P.S. esant papildomai informacijai bus atnaujinta

 

You have no rights to post comments