FaceBook  Twitter

Ceska Butke ir Baltas

Žmonės kurie pradėjo Lietuvos kariuomenės kūrimą nuo sporto klubo, tapusio Krašto Apsaugos Departamentu, bei peraugusio į Krašto Apsaugos Ministeriją. Brigados generolas Česlovas Jezerskas, KAD direktorius/KA ministras Audrius Butkevičius ir a.a. žaliaraištis, Mokomojo Junginio kuopos vadas, Geležinio vilko vardo idėjos autorius, Dragūnų bataliono įkūrėjas plk.ltn. Rimantas Baltušis. 

Brangūs vilkai,

       Sveikiname visus su KAD įkūrimo diena, su 30 metų! 

      Sutikite seneliai :), kad atrodo, kad tai buvo lyg ir užvakar? ....Ne brangieji, tai buvo seniai ir per tą laiką mes spėjome jau pradėti auginti sekančią Nepriklausomos Lietuvos jaunimo kartą. Ta jaunoji karta kuri gimė mums stovint barikadose jau turi savo vaikus, o dauguma iš mūsų jau galbūt džiaugiasi ir anūkais. Sveikinant ir linkit daug sveikatos, ir visa kito, ko jums linki vietoj to, kad padovanotų ką nors naudingo :), aš jums noriu palinkėti vieno: neužsidaryti savyje, neužsikarantinuoti iš vidaus. Kai ieškosime savęs istorijoje kurioje dalyvavome mes galime nusivilti, kad kažkas "piarinasi", apie kažką filmus kuria, straipsnius rašo, pilna nuotraukų...o kur aš?...Bet juk jūs nuo to netampate nei truputėlio mažiau svarbesniu, tačiau nutylėtos istorijos, nepapasakoti nuotykiai galutinai atguls kartu su jumis į nebūtį. O ką mes paliksime naujoms kartoms, ką mes papasakosime bei parodysime priklausys ne nuo kokio atstovo spaudai, o nuo mūsų pačių, ir tik nuo mūsų, o juk papasakoti turime ką. Juk turėjome puikius vadus, degėme meile Tėvynei ir noru kovoti, galėjome ir stojome prieš batalionus iki ausų ginkluotų desantininkų, šalome pasalose ir kaitome ant stogų ir viso labo tik su armatūros gabalu rankose ir giliu tikėjimu, kad tas kulkosvaidis "smert komunistam" tikrai neužstrigs...

LK 100 pusiau

       Būkite sveiki, būkite žvalūs, papurtykite savo atminties klodus, pakelkite iš atminties nuotraukų, video archyvus, o jei jų nėra tai parašykite tai ką prisimenate, ar tai bus linksma, ar liūdna...tai yra istorija, tai yra jūsų, mūsų emocijos, mintys ir jausmai kuriuose mes tada patyrėme. Režisierius Andrius Lekavičius idėją sukurti filmą "spec.Žvėrynas" sugalvojo perskaitęs nedidelį straipsnį žurnale "Karys". O kiek dar galėtų būti istorijų, apie žaliaraiščius, apie išminuotojus, apie Pučo įvykius ir daug daugiau...viskas mūsų, jūsų rankose...svarbu neužsidaryti ir neužsikasti užmaršties liūne.

Vilkų klubas lauks iš jūsų visko, ką berašytumėte (nebijokite jei reikės gramatiką pataisysime :)).

Tai mūsų istorija, bet ji neturi numirti su mumis.

 

Su švente sveikina ir pagarbą atiduoda

vilkų klubo administracija

You have no rights to post comments