aa GvazdauskasR 

2022 m. spalio 26 d. mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris

dim. vyr. ltn. Rimantas Gvazdauskas

(1961-08-01 — 2022-10-26)

       Rimantas paralmento gynėjas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, Geležinio Vilko brigados kūrėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

      Pasktuniuosius savo gyvenimo metus Rimantas leido ramiuose Antavilių pensionato namuose. Lankomas draugų, gerbiamas pensionato darbuotojų, atradęs nuostabų ryšį su savo nuostabiomis dukromis...dar mirties išvakarėse su bendražygio Liutauro Paužolio pagalba įgyvendino savo seną svajonę, labai norėjo surasti palaidoto brolio Artūro kapą...kaip pasakoja Liutauras, Rimantas labai apsidžiaugė radęs kapą ir atsirėmęs prie brolio ir mamos kapų atsiduso ir ištarė, kad dabar ir jis čia bus palaidotas...ryte 0800 val. Rimanto kavos puodelis dar garavo ant stalo, o jis jau buvo...namuose, Dievo namuose, kartu su broliu ir mama...Dievas sujungė šeimą kurios jis taip buvo pasiilgęs. 

Žemėje liūdėti likome mes bendražygiai, mylimos dukros....Jis jas labai mylėjo, net atsisakydamas cigarečių, skanėsto iš savo nedidelių pajamų jis taupė ir sakė, kad reikia pataupyti, kad dukrai vairuotojo teisėms mokytis užtektų...tėčio širdis kur ji bebūtų, buvo visada su savo vaikais...

a.a. Rimantas bus pašarvoti Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22) spalio 28 s., penktadienį, nuo 16:00. Karstas išnešamas spalio 27 d., šeštadienį, 14:00. Laidotuvės Karveliškių kapinėse šeimos kapavietėje.

Jei kas galėsite paaukoti laidotuvėms pinigų, prašome pervesti į šią sąskaitą: LT687300010078223803 Swedbank, Arturas Traskovskis. Atiduosime viską dukroms, tebūnie tai bus paskutinė tėčio dovana....

kapai1 kapai6 

kapai9  kapai11 

kapai14 

kapai16 

kapai18

Brangiausias turtas tai laikas kurį mes dovanojme kitiems...

Ačiū Mindaugui Abaravičiui už nuotraukas, o bendražygiams už pagarbą ir laiką skirtą tiems kurie turi visą laiką pasaulyje...

velines 2 

Gerbiami Vilkai, 

turime nuostabią, per ilgus metus susikurtą tradiciją, mirusiųjų atminties dieną pagerbti mūsų bendražygius išėjusius amžinojo polisio.

Šie metai yra Karo metai, kai mūsų neprietelius eilinį kartą žudo brolišką Ukrainiečių tautą. Dabar kaip niekada mes privalome išlaikyti vienybę ir savo istorinę atmintį. 

Šiais metais kviečiame visus susirinkti anksčiau, spalio 21 dieną (penktadienį), 13.00 val. prie Antakalnio kapinių. prašymas visus informuoti ar tinka data ir laikas, ar netiks. Tada bandysime keisti. Problema, kad aš nebūsiu lakpričio 1 dienai.

 

su pagarba,

Voras.

p.s. rašykite man asmeniškai. tel nr. turite.

UKR LTU

Gerbiami Vilkai,

     LKKSS kreipiasi į visus su didžiuliu prašymu paaukoti nors po keletą eurų Ukrainoje kovojantiems kariams.

     Net neabejojame, kad daugelis iš jūsų prisidedate aukomis savarankiškai per įvairius fondus. LKKSS yra kariuomenę kūrusius ir Parlamentą 1991 metais gynusius asmenis vienijanti organizacija.

    Kai auka skiriama LKKSS vardu tai lyg simbolinės skolos grąžinimas Ukrainos žmonėms/kariams - TAUTAI kurie mus palaikė ir kartu su mumis gynė Lietuvos nepriklausomybę parlamente itr kituose LR strateginiuose objektuose.

     Šiai dienai tik keletas Geležinio Vilko būrio karių iš 61 yra prisidėję aukojant per LKKSS. Iš šių lėšų yra ne tik nuperkama, tačiau nuo sąjungos pristatome tiesiai į frontą reikalingiausios priemonės pačiu tiesiausiu ir greičiausiu būdu.

    Jei jau ir esate paaukoję, nepagailėkite ir papildykite dar kartą sąskaitą, kadangi tiek kiek Ukrainiečiai nukaus Orkų, tiek mažiau liks mums...Jiems pagalba šiandien reikalinga labiau nei mums virkaujantiems dėl dujų ir elektros padidėjusių sąskaitų.

Ačiū iš anksto

Aukoti reikia į LKKSS Vilniaus skyriaus sąskaitą Nr. LT86 7300 0100 0244 8049 banke SWEDBANK, įrašant paskirtį „parama Ukrainai“

Su pagarba,

Vilkų klubo administracija

 

VDK 

       Žodis laisvė turi gimti kartu su žmogumi, kadangi labai sunku paaiškinti šio žodžio prasmę asmenims kurie užaugo nelaisvėje taip kaip yra įvykę su mūsų artimais kaimynais. Daugelio jų Laisvės supratimas yra pagrįstas Rusiškos bei Baltarusiškos propagandos dogmomis. Daugelis jų pavydi mums to ką turime išsivystę per Nepriklausomybės metus, tačiau nemažai tokių kurie vietoj to, kad pas save darytų panašius pokyčius siekia sunaikinti kitų gerbūvį, kad galėtų pritraukti prie savo žemo lygio...o tada deklaruoti, kad jūs tokie pat kaip ir mes...
       Laisvės suvokimas tai pirmiausia yra pačių žmonių – tautos troškimas turėti savo kalbą, mokytis savo valstybės istorijos, o ne primestinės arba būti priverstinai adaptuoti pagal okupacinės valstybės nacistinius principus. Laisvė tai skirtingų nuomonių laisvas išreiškimas ir pasirinkimo laisvė.
       Drąsių Sąjūdiečių 1998 - 1990 metais įkvėpti Lietuvos žmonės nubloškė savo baimes ir pasiruošė paaukoti savo karjeras, savo susikurtą gerbūvį, laisvę ir net gyvybes, susikabino rankomis nuo Estijos iki Gedimino bokšto Lietuvoje ir susijungė į Laisvės kelio grandinę. Šis gyvos laisvės srovės impulsas užkūrė laisvės variklį...tačiau norėčiau, kad visi suprastume, kad amžinasis variklis neegzistuoja, bet kuriam degimui reikalingas kuras... Mūsų kuras yra Lietuvos tautos patriotiškumas. Iki 1993 metų rugpjūčio 31 dienos mūsų laisvės kelias buvo su didžiulėmis Sovietinių karių užkardomis. Joms palaužti reikėjo alternatyvinių priemonių. 1990 metais susikūrė KAD, vėliau tas karinis branduolys perėmė Lietuvos širdies Aukščiausios tarybos, televizijos bokšto ir kitų strateginių objektų apsaugą, kad būtų išsaugotas ir išlaikytas Lietuvos valstybingumas. Juk sunaikinus tautos valdžios organus būtume praradę organizacines galimybes ir patį valstybingumą. Tokiu pavyzdžių buvo daug praeityje ir to pavyzdys 2022 02 24 dienos Ukrainoje Kijeve pavyzdys kai Rusijos fašistinė valdžia bandė pirmiausia užimti politinius vadovavimo ir valdymo centrus. Jiems tai nepavyko – KODĖL? O todėl, kad valstybė turėjo ginkluotąsias pajėgas, todėl, kad Ukraina jau turėjo sąjungininkus kurie juos rėmė informacija, o dabar jau matome kad parama eina ir ginklais, amunicija, informacija, finansais...
        Lietuvos karinės pajėgos kūrėsi ne visiškai ant tuščios žemės, mes dar turėjome blogojo Sovietinio paveldo dvoką kuriam reikėjo truputėlį laiko, kad jis išsivadėtų. Pirmieji Lietuvos kariuomenės kūrėjai: Butkevičius, Jezerskas, Gečas, a.a. Česnulevičius ant savęs prisiėmė didžiulę atsakomybę ir įkūrė ginkluotąsias pajėgas dar Sovietų kariuomenei bei KGB agentams tebesant ir tebesijaučiantiems padėties šeimininkais Lietuvos žemėje. Ačiū Dievui, kad Lietuvos partizanų kūnais pridengta, mūsų tremtinių Sibiro šalčiuose neužgesinta Laisvės žarija buvo paversta į liepsnojantį fakelą kuris nušvietė mūsų Laisvės kelią. Ačiū Dievui, kad mūsų didžiavyriams Lietuvos kariuomenės kūrėjams užteko drąsos suburti aplink save tokius pat laisvės ištroškusius žmones ir jų pagrindu sukurti Lietuvos gynybinį branduolį.
Šiandien mūsų stiprybė yra NATO kolektyvinės gynybos aljansas. Rusija jau nebeslepia savo kėslų užkariauti daugelį valstybių sunaikinant viską kas jų teroristiniam politiniam elitui nepriimtina, primesti savo diktatorišką valią bei priversti atsiklaupti prieš jų susikurtus Lenininius, Stalininius bei Putiniškus stabus. Ukraina nekrito, o ir nekris todėl, kad ji turi stiprias ginkluotąsias pajėgas kuri su kiekviena diena mūšio lauke tampa vis galingesnė. Ukrainoje atgimė tikra vikingų dvasios tauta, kurioje žuvus vienam Ukrainiečiui iš karto gimsta penki patriotai pasirengę jį pakeisti mūšio lauke. Ukraina kelyje į savo išsvajotą laisvę, o mes turime patirties žinių kaip mes tuo keliu ėjome. Šiandien turime būti kartu, dalintis savo pastoge su Ukrainos pabėgėliais, turime sukąsti dantis kai atsisakius pigesnių Rusijos dujų, naftos tenka susimokėti brangiau. Bet aš esu garsiai pasakęs, kad jei tai išgelbėtų nors vieną Ukrainos vaiką aš pasirengęs visą likusį gyvenimą vaikščioti pėsčiomis. Neturime jokios moralinės teisės šiandien dejuoti kai pigesnių dujų kainos vertė yra paverčiama Ukrainiečių gyvybių kaina. Mes turime saugią padangę ir negirdime kiekvieną dieną sirenų garsų, nebėgame į rūsius slėptis nuo Rusijos raketų bei bombų. Mes turime neįtikėtiną prabangą kurti savo gerbūvį, ir būti ramūs dėl ateities nes mus gina NATO aljansas kurio sudėtyje yra ir Lietuvos kariuomenė.
       Nepamirškime ne tik kaip kūrėsi Lietuvos kariuomenė, nepamirškime žmonių kurie ją kūrė, kurie buvo pasirengę paaukoti savo gyvenimus, kad jų vaikai gyventume Laisvoje ir Nepriklausomoje valstybėje.
Sovietų kariuomenė paliko Lietuvos žemę, tačiau jie nepaliko ketinimo grįžti atgal ir susigrąžinti savo įtaką. Kariuomenė stipri kol stipri visuomenė. Būkime patriotiški, būkime vieningi vienas su kitu ir palaikykime Ukrainą jos kelyje į laisvę. Mūsų tautos jėga yra mūsų vienybėje – nepraraskime jos.
 

                                                                      Su švente visus -su LAISVĖS DIENA!