FaceBook  Twitter
Nuoširdžiausia užuojauta bendražygiui Audriui Demeniui netekus mylimos mamos. a.a. Saulena Demenienė pašarvota Jurbarke (šalia policijos) Visi galintys ir norintys atsisveikinti bei pareikšti užuojautą bendražygiui Audriui tai gali padaryti nuo geguzes 15 dienos 1200 val. Mišios bus aukojamos 16 gegužės 0800 val. Šv. Trejybės bažnyčioje, po mišių, 1100 val. bus išlydėjimas į Jurbarko kapines. liūdi bendražygiai.

You have no rights to post comments