Krabas

Sveikinimai Andriui Biliūnui "Krabui" nuo visų Vilkų su jubiliejiniu

50-uoju gimtadieniu!

 

Metai ne šoviniai - nesibaigs, tačiau jau ir leisti juos reikia

"Taikliai"

 

Sveikina Vilkų klubas

Iškilusi didelė karinė grėsme Ukrainai ir visai Europai bei auganti įtampa prie rytinių Lietuvos sienų skatina dar kartą peržiūrėti Lietuvos gynybos architektūrą.

Šiuo metu skaičiuojama virš 30 000 atsargos (rezervo) karių iš kurių tik maža dalis yra planuojama, apmokoma ir rengiama valstybės gynybai. 

mokomas jung

Ten kur nuo karo sužeistą kūną

Išgydo šventos drobės švelnumas

Ten mūsų žemė graži ir tvirta

Ten kur su ugnim širdyje
Į kovą stojo tauta
Ten kur Trispalvė iškelta - ten Lietuva

                            Diktatūra - Tėvynei

                   Brangūs bendražygiai -VILKAI,

      Sveikinu Mokomojo Junginio 31-ųjų metinių proga. Prieš 31-erius metus, kai Lietuvai grėsė prarasti trapią nepriklausomybę, mes beginkliai atstovėjome prieš iki dantų ginkluotą Sovietų kariuomenę. Tačiau su mumis buvo didžiausi ginklai: tikėjimas Dievu ir pasitikėjimas vieni kitais.

      Šiandien mes gyvename neramiais virusų, karinių bei ekonominių konfliktų draskomais laikais. Šiandien, taip kaip ir tada, mes privalome išlikti vieningi, prisiminti tą 1991 metų, Kovo 11-ąją duotą Mokomojo Junginio priesaiką: ..būti doras ir garbingas Lietuvos karys... Tokiais ir išlikime - ištikimi priesaikai ir savo Tėvynei.

Su Švente mano brangūs bendražygiai,

brg.gen. Česlovas Jezerskas

jezerskas

vVasario 16 2022

Nuoširdžiausias AČIŪ Gedui Ignui Jonikui kuris aukoja savo asmeninį laiką, lėšas ir nerealiai padeda Rimantui Gvazdauskui. Ir šįkart Gedo iniciatyva Rimantas galėjo pabūti kartu su mumis.

P1070341 P1070346 P1070390P1070399

P1070413