FaceBook  Twitter

Jezerskas216 

Brangūs bendražygiai, VILKAI!

Sveikinu Jus, ir kiekvieno iš jūsų šeimas, su mūsų gimtadieniu - Mokomojo Junginio įkūrimo 32-ąja sukaktimi.

Jūs, mano brangieji Vilkai, esate Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos valstybės istorijos kūrėjai, Jos Laisvės gynėjai ir Nepriklausomybės pergalės nešėjai.

Brangūs mano bendražygiai, Ačiū Jums už tą garbę kartu su Jumis stovėti petys į petį Tėvynės gynyboje kaip tada, taip ir visados. 

Su švente brangieji, tegu Jūsų namuose visada būna taika ir ramybė.

su pagarba, 

Mokomojo Junginio vadas,

ats. brg.gen. Česlovas Jezerskas

 

You have no rights to post comments