alt

 

Tegu Kristaus kančia nenueina veltui, tegu šaltos žiemos sąstingis būna palaužtas atėjusio pavasario šiluma ir malonios vasaros viltimi.

Su Kristaus prisikėlimo švente ir pavasariniu Velykiniu džiaugsmu jus visus sveikina

VILKŲ KLUBO ADMINISTRACIJA

alt


     Vasario 22 diena visų mūsų atmintyje pasiliks kaip labai malonus prisiminimas iš mūsų visų šventės Mokomojo Junginio 20-ūjų įkūrimo metinių paminėjimo.
     Karininkų ramovėje Vilniuje susirinko per šimtą karių, esamų ir buvusių junginio karių bei garbės ženklo „Geležinis vilkas“ kavalierių . Tai buvo susitikimas karių kurie prieš dvidešimt metų kartu su Mokomojo Junginio vadu Česlovu Jezersku įkūrė ir vystė pirmąsias Lietuvos kariuomenės užuomazgas. Visą renginį organizavo ir parengė Brigados Geležinis vilkas vadas, o idėjinis vykdytojas ir darbinė siela buvo brigados G9 viršininkas majoras Renatas Spiečius su savo profesionalia ir pavydėtinai darnia bei susiklausiusia komanda. Šių karių dėka renginys ir vėl subūrė senuosius karius bei sudarė galimybę pasidalinti prisiminimais apie įvykius vykusius prieš dvidešimt metų.

 Šiais 2011 metais vasario 22 dieną sukanka lygiai 20 metų kaip buvo įkurtas Mokomasis Junginys kuriam vadovavo Česlovas Jezerskas (atsargos brigados generolas).

Jezerskas216

              1991 m. iškart po sausio įvykių, Aukščiausia Taryba priima sprendimą dėl šaukimo į būtinąją karo tarnybą ir KAD direktorius Audrius Butkevičius 1991 metais vasario 22 dieną išleido įsakymą Nr.13 „dėl mokymo proceso gerinimo“ kuriuo sujungė Atskirąją apsaugos ir Garbės sargybos kuopas į vieną bendrą junginį, kuris buvo pavadintas MOKOMUOJU JUNGINIU ir padalijamas į dvi kuopas. Pirmajai kuopai vadovauti buvo paskirtas – Rimantas Baltušis, antros kuopos vadu skiriamas – Pranas Kasetckas. Junginio vadas – Česlovas Jezerskas, o štabo viršininkas – Algis Vaičeliūnas (brigados generolas).

        

senos 0009

             Mokomasis junginys buvo pirmoji ir tikroji reguliariosios kariuomenės karinė formuotė kurios pagrindu buvo suformuota „Geležinio vilko“ brigada. Šiame padalinyje buvo išugdyta skyrių, būrių ir kuopų vadai kurie 1991 metų lapkričio 14 dieną priėmė pirmuosius pradinės privalomosios tarnybos karius ir būtent iš Mokomojo junginio karių išsiųstų į kitus miestus ir regionus perimti Sovietų karinius objektus buvo pradėti formuoti „Geležinio vilko“ batalionai kurie iki šios dienos yra pagrindiniai Lietuvos kariuomenės koviniai pajėgumai.

Sveikiname visus Lietuvos gynėjus su mūsų brangiausia švente – Laisvės gynėjų diena.

Linkime, kad kiekvieno iš jūsų širdys liepsnotų Sausio 13 laužų ugnimi, kad jūsų dvasia būtų stipri kaip keturiolikos žuvusių ir šimtų nukentėjusių ginant mūsų Nepriklausomybę. Tikėkime Tėvynės sąvoka, tikėkime ištikimybės ir priesaikos galia, tikėkime vienas kitu, o svarbiausia patys savimi ir tada mūsų niekas nenugalės. Tokie mes buvome prieš dvidešimt metų, tokie mes privalome būti ir dabar.

             Su švente jus brangūs kovos bičiuliai.

 

P.S. Visus kviečiame dalyvauti susitikime prie Aukščiausios Tarybos  Sausio 12 dieną. Mokomojo Junginio kariai renkasi 15:30 val. prie Mažvydo bibliotekos laiptų, planuojama, kad bus organizuota gynėjų rikiuotė Aukščiausios Tarybos patalpose (Seime).

 

nuotraukos panaudotos iš: eFOTO.lt

wolf1 

          Nuoširdžiausiai sveikiname visus jus ir jūsų šeimų narius su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis bei neišvengiamai atidundačiais ir atriedančiais Naujaisiais 2011 metais. Tegu Kalėdos jums būna pilnos ne tik stalo vaišių, bet daugiau artimūjų meilės, draugų dėmesio bei visų aplinkinių supratingumo. Linkime, kad vaikai visada būtų sveiki, kad senoliai nestokotų mūsų visų dėmesio, ir kad visus ateinančius metus mus visus lydėtų supratingumas, meilė ir žmogiškas pakantumas bei svarbiausia Dievo palaima.

          Brangūs bičiuliai, be sveikinimų norėčiau labai trumpai apžvelgti ką mes nuveikėme per nepilnus metus, o galime įvertinti tai, kad realiai savo veiklą pradėjome nuo nulio, o šiai dienai jau galime pasigirti jog per nepilnus pusę metų sugebėjome bendromis pastangomis įkurti internetininį tinklalapį kuris pradėjo mus visus vienyti, kuriame pradėjome rinkti ir kaupti bei svarbiausia dalintis foto bei video informacija iš mūsų bendros istorijos. Per gana trumpą laiką jau sugebėjome susiorganizuoti vilkų dienos paminėjimą (Pabradėje), Lietuvos Kariuomenės dienos paminėjimą (Kauno karininkų ramovėje), Lapkričio pirmąją aplankėme mūsų bičiulių, kurių nebėra tarp mūsų, kapus.

          Esmė ne girtis gerais darbais, o juos daryti. Primenu, kad mūsų tikslas yra puoselėti Lietuvos valstybės Nepriklausomybės idėjas, vystyti patriotiškumą bei patiems būti viso to pavyzdžiu. Mes privalome būti pavyzdys jaunajai kartai kurie jau nebežino kas buvo sausio įvykių metu – Pučo... Mes neturime vaikščioti ir skūstis, kad esame užmiršti ar neįvertinti, tačiau privalome savo darbus atlikti taip, kad jais galėtume didžiuotis. Mes privalome savo elgesį ir moralę laikyti taip aukštai, kad nebūtų gėda pasakyti - aš buvau ir esu tas kuris gynė ir tebegina Lietuvą. Aš dalyvavau Lietuvos Nepriklausomybės gynyboje ir mes laimėjome. Laimėjome ne dėl to, kad dabar visi nuvalkiotų žodžius Laisvė, Nepriklausomybė ar Tėvynė. Laimėjome, kad mūsų visų vaikai ir mes patys augtume savo šalyje ir mes turėtume laisvą ir nepriklausomą pasirinkimą... Visi Vilkai, būkime ištikimi priesaikai kurią davėte ir niekada jos neišsižadėjote, būkite pakantūs ir ištvermingi per visus nepriteklius ir iššūkius kuriuos jums skiria gyvenimas. Kuo daugiau mums skiriama išbandymų tuo mes stipresni daromės. Jei susilpnėjame tai tik dėlto, kad atsiskyrėme nuo vilkų gaujos, o vienas lauke tikrai ne karys, o vilkas be gaujos niekada nebus stiprus.

 

          Stiprybės, sveikatos ir Dievo palaimos linki Vilkų klubas