FaceBook  Twitter

 

 

altSveikinu visus Motorizuotojoje pėstininkų brigadoje tarnaujančius ir tarnavusius, dirbančius ir dirbusius karius bei civilius su „Geležinio Vilko” vardo suteikimo brigadai diena!

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir kariuomenę būsimosios brigados „Geležinis Vilkas“ kariai vaidino ypatingą vaidmenį kuriant krašto apsaugos sistemą, saugojo svarbius valstybės objektus, dalyvavo svarbiausiuose su mūsų valstybės nepriklausomybe susijusiuose įvykiuose. Garbingas vardas ir turtinga istorija mus įpareigoja savo pareigą Tėvynei atlikti negailint jėgų.

Tarnyboje rodomu profesionalumu, žiniomis ir gabumais.
Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ kariai bei civiliai demonstruoja, jog yra verti nešioti šį išskirtinį vardą

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadas
plk. Vilmantas Tamošaitis
2011 m. birželio 6 d.
 

 

Comments are now closed for this entry