Edgaras su draugaisSveiki gyvi gerbiami vilkai,

        Nenumaldomai artėja Šv. Velykos bei kiti įvykiai svarbūs tiek mums tiek Lietuvos Kariuomenei.

 Keletą svarbesnių renginių aš norėčiau paminėti bei iškelti keletą klausimų diskusijoms.

       Balandžio 29 dieną sukaks lygiai 20 metų kai 1992 metų balandžio 28 dieną, vykdydamas 117 parašiutinį šuolį Vingio parke Vilniuje, neišsiskleidus parašiutui žuvo j.psk. Edgaras Kopcikas. Paminint šį įvykį vėl kviesime rinktis prie Edgaro kapo Antakalnio kapinėse bei nuvykti pas Edgaro mamą ir prisiminti jaunas dienas kai buvome visi kartu.

       Jau šiais metais sukanka 20 metų kai buvo suteiktas Geležinio vilko vardas Motorizuotai pėstininkų brigadai. Tai mūsų kariuomenės profesionalumo ir Tėvynės gynybos pradžios lopšys kuris susiformavo iš Mokomojo Junginio karių bei pirmojo šaukimo karių.

       Gerbiami bičiuliai, prašau planuoti idėjas bei mintis, kad galėtume geriau ir įdomiau prisiminti šias dvi ypatingas progas taip pat prašau drąsiai rašyti į komentarus ar skambinti mūsų būrio vadui Pranui Kasteckui su siūlymais bei idėjomis.

         Kas liečia Edgaro Kopciko atminimą tai yra siūlymas perkelti akmenį, kuris yra jo žuvimo vietoje prie Vingio parko, prie Jungtinio Štabo kur buvo paskutinė Edgaro tarnybos vieta. Šis klausimas dar nėra suderintas, kol kas tai tik idėja todėl prašau prisijunkit ir dalyvaukit diskusijoje. Be abejo svarbiausia bus Edgaro artimųjų nuomonė. Jei kam kyla klausimų kodėl norime perkelti akmenį tai priežastis, kad Vilniaus miesto savivaldybė nori platinti kelią ir akmuo gali būti iškeltas mūsų nesiklausus. Mes taip pat planuojame uždėti lentelę su užrašu ant akmens.

         Taip, kad gerbiamieji nesitikėkite, kad kažkas už jus viską sugalvos, o jūs tik mėgausitės ar kritikuosit kitų idėjas. Prašau prisijunkit prie idėjų, diskusijų ir manau, kad bendromis idėjomis sukursime šventę patys sau ir gražius prisiminimus bei atminimus.

Su pagarba vilkų klubo administracija

 

Brangūs vilkai,

      Atsargos generolo Česlovo Jezersko ir Geležinio Vilko būrio vado majoro Prano Kastecko vardu sveikiname visus su Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Visiems linkime neblėstančios kantrybės, dvasios stiprybės ir tikėjimo. Nulenkime žemai galvas prieš Lietuvos karžygius kurie didvyriškai padėjo savo galvas, kad šiandien su pasididžiavimu galėtume švęsti šią iškilmingą dieną. Būkime patriotiniu patys pavyzdžiu visiems kurie bando visaip sumenkinti Lietuvos Nepriklausomybės svarbą ir įvairiais būdais bando pakenkti Lietuvos valstybingumui. Tikėkime savo Tėvyne ir didvyriu auka už mūsų Tėvynę paaukojusią sveikatą, savo gyvenimo metus ir net gyvybę.

Su švente Vilkai.

Vilkų klubo administracija

kaunas19901123

Trumpa istorija

Kauno mokomojo junginio Kauno kuopa pradėta formuoti 1990 metais. Kuopos pagrindą sudarė tie kariai, kurie jau 1990 m. dalyvavo sąjūdžio „žaliaraiščių“ ir sukarintų sporto klubų veikloje, saugojo svarbius valstybinius objektus, palaikė tvarką sąjūdžio mitinguose, priėmė priesaiką 1990 metų lapkričio 23 dieną perlaidojant nežinomą karį. Dauguma Kauno kuopos karių dalyvavo 1991 m. sausio 13 dienos įvykiuose Vilniuje.

  Po 1991 metų sausio įvykių susiformavo Kauno kuopa, kurią sudarė apie 50 karių. Jai vadovauti buvo paskirtas Vitalijus Straleckas. Tuo metu Kauno kuopa turėjo savo specialios paskirties dešimtuką, kuris atlikinėjo specialias užduotis. Vis dar išlikus pavojui Lietuvos nepriklausomybės simboliui, Parlamentui, prie gyvenamosios vietos mažiau prisirišę kauniečiai ir po sausio įvykių liko Vilniuje Parlamento rūmuose 1991 metų vasario 22 dieną susikūrusiame Mokomajame junginyje.

Sausio 12 dieną paminėjome Lietuvos pergalės 21-asias metines.

2012 metų sausio 12 dieną mūsų atstovai dalyvavo seime konferencijoje, skirtoje tai datai paminėti, po to dalyvavome bendroje rikiuotėje ir kaip kiekvienais metais susitikome prie bendro stalo Vilniaus karininkų ramovės kavinukėje. Joje Artūras Katilius pristatė savo knygą apie mūsų bendrą praeitį "Mokomasis junginys 1990-1991". Renginyje dalyvavęs Mokomojo junginio vadas brg. gen. Česlovas Jezerskas kiekvienam įteikė po knygos egzempliorių su savo palinkėjimais. Šio renginio nuotraukas rasite "Foto galerijoje".

Vikų klubo administracija

Gerb. Vilkų klubo nariai ir Kolegos,

Leiskite Jums pristatyti dainą „Begalinis aukštis“, kurią praeitą šeštadienį Artūro Chalikovo muzikos studijoje įrašėme.

 

          Apie 1998 m. papuolė į mano rankas vyr. ltn. N. Valterio (vyr. ltn. N. Valteris žuvo 1996 m. balandžio 17 d. vykdydamas užduotį netoli Maglajaus miestelio šiaurinėje Bosnijoje. Visureigis, kuriuo važiavo keturi Lietuvos ir Danijos kariai, kalnų kelyje užvažiavo ant prieštankinės minos. Per sprogimą žuvo N.Valteris ir Danijos karys.) Begalinio aukščio eilių rankraštis su akordais. Aplinkybių neprisimenu. Kurį laiką  „barškinome“ kaip mokėjome gitara šią dainą, tačiau šios dainos rankraštis su akordais kažkur pasimetė. Po 20 metų, Algirdo bataliono 20-mečio progą manęs paprašė atlikti šią daina.