Vilkų klubo administracija sveikina visus su artėjančia Pergalės diena ir kviečia dalyvauti sausio 12 dienos renginiuose. Po oficialių renginių Mokomojo junginio nariams bus įteikiamos Artūro Katiliaus knygos "Mokomasis junginys 1990-1991". Numatoma kad įteiks pats Junginio vadas brg. gen. Česlovas Jezerskas. Seime nuo 1600 iki 1645 vyks rikiuotė, kas nepateks į ją (gali reikėti leidimų) tai susitinkame prie įėjimo. Po to renkamės į Vilniaus karininkų kavinę esančią pusrūsyje. Dėl papildomos informacijos skambinkite Mokomojo junginio spec būrio vadui Pranui Kasteckui arba Mokomojo junginio eiliniui Audriui Demeniui, kontaktinius telefonus rasite jų www.vilkuklubas.lt naudotojų sąskaitose.

Vilkų klubo administracija

Gerbiami Vilkai ir jų šeimos nariai,

Sveikiname Jus visus su Šv. Kalėdomis bei Naujaisiais metais. Linkime, kad Jūsų širdys būtų pripildytos Kalėdines ramybės ir tikėjimo vienas kitu. Tegu visi šiu metu rūpesciai nugula į giliausios jūros dugną ir tegul Nauji metai jums atneša vien tik saulėtas dienas Jūsų planams, pavasarinį vėją Jūsų norams ir rudeniską ramybę į Jūsų namus. Nesibaidykite žiemos, džiaukitės kiekviena diena ir dalinkitės savo džiaugsmu ir laime su savo artimaisiais.
Su šventėmis visus.


Jus sveikina Vilkų
klubo administracija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990–1991 m. Istorinė apybraiža, atsiminimai, dokumentai - autorius Artūras Katilius.

jazerskas

         Brangūs mano kovos bičiuliai, kantrūs vilkų šeimos nariai,

         Sveikinu jus visus ir jūsų šeimos narius su Lietuvos kariuomenės diena.

         Linkiu jums stiprybės, kantrybės,pakantumo bei svarbiausia Dievo palaimos.

        Žinau, kad daugelis jūsų išgyvenate sunkų laikotarpį. Daugelis esate išvykę iš Lietuvos ieškoti laimės užsieniuose, kiti esate atsargoje. Aš noriu pasakyti, kad jūs visi esate labai svarbūs, kad 1991 metų dvasia ir stiprybė negali būti užgesinta laikinų gyvenimo iššūkių.

       Laikykitės vienas kito, didžiuokitės ką esate atlikę kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę. Aš tikiu jumis, o jūs tikėkite manimi, kadangi mūsų vertybės nėra pasikeitusios. Aš tikiu ir žinau, kad jūs tikite Lietuvos garbinga praeitimi, didžiuojatės mūsų tėvų ir senelių krauju pralietu už Nepriklausomybę, tikėkite ir jūs kiekvienas savimi ir gyenimas pasikeis į gera.

Kariuomenės dienos proga sveikina,

ats.brg.gen. Česlovas Jezerskas

alt

         Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

         Lietuvos kariuomenė buvo kuriama sunkiomis sąlygomis – 1918 metų pabaigoje, po Pirmojo pasaulinio karo, iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė, jos pėdomis žygiavo Raudonoji armija. Pirmieji Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuoti lietuviai karininkai, grįžę iš Rusijos. Mat dar 1917 metais Rusijos lietuvių karių iniciatyva sukurta lietuvių karininkų sąjunga. Buvo sudaryti atskiri daliniai: pusantro tūkstančio karių lietuvių batalionas Vitebske, atsargos batalionas Smolenske, lietuvių batalionas Rovne, Vytauto Didžiojo batalionas Sibire ir kiti. Tačiau karininkų sąjunga ir daliniai buvo priversti išsiskirstyti po Spalio revoliucijos.

     Kaip ir prieškario laikais 1990-1993 metais Lietuvoskariuomenė buvo įkurta dėka žmonių kurie nepabūgo atsakomybės, neieškojo asmeninės naudos ir tikėjo Nepriklausomybės dvasia. Jie tebetiki ja ir dabar ...

   Gerbiami vilkai, kariai, kariai savanoriai, karių šeimos nariai, sveikiname jus visus Lietuvos kariuomenės dienos proga. Jūs esate tie kurie įkūrėte kariuomenę  ir turite pelnytą teisę didžiuotis savo indėliu į Lietuvos valstybės saugumą.

 

su Jūsų Švente sveikina VILKŲ KLIUBO administracija