Žmogus rodantis pagarbą kitam žmogui pats pelno dar didesnę pagarbą.

Visų vilkų veteranų  vardu norime išreikšti didžiausią ir nuoširdžiausią padėką Mechanizuotosios Pėstininkų Brigados vadui plk. Valdemarui Rupšiui, brigados kariams ir tarnautojams už puikiai organizuotą „Geležinio Vilko“ dvidešimtųjų įkūrimo metinių paminėjimą bei parodytą didelę pagarbą brigados kūrėjams-veteranams. (nuotraukoje MPB "Geležinis Vilkas" vadas plk. Valdemaras Rupšys ir Lietuvių Liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė)

 

Brangūs mano bičiuliai, bendražygiai, VILKAI,

Sveikindamas jus visus su mūsų gimtadieniu, Geležinio Vilko vardo suteikimo diena Birželio 6 diena, noriu visiems jums priminti, kad mes tapome vilkais dar prieš tai kaip mums oficialiai buvo suteiktas Vilko vardas.

Prieš dvidešimt metų, Gedimino aikštėje, Aukščiausios Tarybos pirmininkas profesorius Vytautas Lansbergis oficialiai įteisino mūsų Vilkų vardą.

Mūsų vilkų vardas, kaip ir toje legendoje, iš tikro išgarsino Lietuvos kariuomenę per visą pasaulį. Niekam nežinoma, mažytė valstybė buvo pagrindinis kertinis akmuo svertui pakėlusiam ir nuvertusiam Sovietų Sąjungos pančius ne tik Lietuvai, tačiau ir kitoms po-sovietinėms valstybėms, mes buvome tikras pavyzdys visoms šalims kentėjusioms Sovietų priespaudą.

Brangūs mano bičiuliai vilkai, didžiuokitės kiekvienas savimi taip kaip aš didžiuojuosi jumis, nei vienas vadas negalėtų būti labiau patenkintas savo kariais kaip esu aš. Jus pilnai išpildėte savo kario priesaiką, jūs garbingai apgynėte Lietuvos valstybės Nepriklausomybę jos pačiu pavojingiausiu laikotarpiu - kūrimosi metu. Negaliu nepaminėti pirmojo ir antrojo karių šaukimo kurie atėjo savanoriškai tarnauti į privalomąją karo tarnybą ir tai buvo pavyzdiniai kariai suformavę mūsų Lietuvos kariuomenės karių gretas bei tapę tikrais Lietuvos gynėjais ir patriotais.

Vilkai, jūs sukūrėte Lietuvos kariuomenės istoriją, jūs apgynėte ir išsaugojote mūsų jaunos valstybės kūrimosi pamatus.

Dieve saugok jus, Dieve saugok jūsų šeimas ir būkite stiprūs bei ištvermingi kaip tada prieš dvidešimt metų Gedimino aikštėje.

Visada jūsų ir visada su Jumis,

atsargos Brigados Generolas Česlovas Jezerskas.

Gerbiami kolegos, Vilkai

Kaip visi puikiai žinote prieš metus laiko Artūras Katilius parengė ir išleido knygą apie Mokomąjį junginį. Tai buvo laikotarpis kuris apėmė 1990-1991 metus.

Dabar pradėtas rengti antrasis projektas, arba tiksliau knygos tęsinys, kuris apims Lietuvos kariuomenės tai yra Geležinio Vilko brigados kūrimo laikotarpį nuo 1992 metų iki 1993 metų.

      Brangūs bičiuliai, nepakanka, kad jūs buvote ir kūrėte Geležinio Vilko brigadą, labai svarbu, kad jūs dabar pasidalintumėte savo prisiminimais, nuotraukomis. Visą šią informaciją (aišku po redakcijos) patalpintume į naujai rengiamą knygą apie Geležinio Vilko brigados įkūrimą ir pirmuosius jos gyvavimo metus.

Mes nuoširdžiai tikime, kad tai bus įdomus leidinys kuriame rasime ne tik istorinius faktus, tačiau karių (o ypač pirmojo šaukimo karių) prisiminimus, nuotykius, tarnybos sunkumus ir galbūt ne tik.

Kviečiame visus kūrusius Vilkų batalionus Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Rūdininkuose (Rukloje), Alytuje, Vilniuje atsiliepti, susisiekti su mumis ir prisidėti prie istorijos įamžinimo.

 

 

Lietuvos karių 1991–1993 m. atsiminimai (memuarai)

 

(Rekomenduojami metodiniai nurodymai)

                      Atsiminimai – tai asmenine patirtimi ar stebėjimais paremta istorija. Įvykius ir jų atpasakojimą skiria laikas (tuo skiriasi nuo dienoraščio), pasakojama ne tik apie save (skirtingai nuo biografijos). Atsiminimų autoriai dažniausiai būna istorinės reikšmės įvykių liudininkai, jie turi siekti tuos įvykius perteikti tikroviškai, objektyviai. Čia gali būti arba net būtini asmeniniai vertinimai. Negalima remtis kažkur girdėtais pasakojimais, gandais ir pan. Atsiminimai suteikia oficialiuose dokumentuose neužfiksuotų žinių, tačiau būtų gerai, kad jas patvirtintų archyviniai dokumentai ar bent  keletas to meto įvykių liudininkų – tai įrodytų įvykių autentiškumą.

Atsiminimuose privalo būti:

1.      Autoriaus vardas, pavardė (slapyvardis), to meto karinis laipsnis ir pareigos arba tik pareigos, jeigu karinio laipsnio nebuvo, tuo metu darytos asmeninės ir kitos nuotraukos, nurodytos jų datos ir, esant galimybei, jų autoriai.

2.      Taip pat būtina parašymo data (pvz., 2012 m.), vieta (pvz., Vilnius, Šakiai ir pan.), dabartinė autoriaus nuotrauka, esamas karinio laipsnio statusas (einantis pareigas, atsargos ar dimisijos karys) ar civilinės pareigos.

3.      Gauti valstybiniai apdovanojimai.

4. Įvykių vieta, data, kuo tikslesnis jų aprašymas ir laikas. Skaitytojams būtų įdomu sužinoti apie to meto reikšmingus, dramatiškus bei nežinomus įvykius (santykiai su sovietine kariuomene iki Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 1993 m.) kolaborantų, „penktosios kolonos“ veikla Lietuvoje.

5. Aptariamuoju laikotarpiu atsiminimuose turėtų atspindėti Lietuvos kariuomenės kūrimosi (batalionų ir kitų karinių struktūrų) raida iki Lauko kariuomenės į moto desantinės brigados reorganizavimo į Motorizuotą pėstininkų brigadą (1994 04 28).

6. Rašoma pirmu asmeniu. Vengti rašiniuose straipsnelių ar skyrelių numeracijos, rašyti laisva forma

7. YPAČ SVARBU: GAL KAS TURI VERTINGOS MEDŽIAGOS (DOKUMENTAI, SCHEMOS JŲ PAAIŠKINIMAI)

GALI PARAŠYTI: APIE BRIGADOS KARINĘ TECHNIKĄ, GINKLUOTĘ IR EKIPUOTĘ (NĖRA DUOMENŲ APIE BRIGADOS MINOSVAIDŽIUS, PIRMUOSIUS ARTILERIJOS PABŪKLUS 1992-1994 M.), BRIGADOS KARIŲ UNIFORMOS ŽENKLAI, SIMBOLIKA, DALINIŲ TRADICIJOS.

8. Vengti bet kokių kitų asmenų (kolegų) užgauliojimo, įžeidinėjimo, griežtai laikytis etikos reikalavimų bei moralinių principų.

 

 

Lietuvos kariuomenės vilkai veteranai sveikina generolą majorą Joną Vytautą Žuką penkiasdešimties metų  jubiliejaus proga.

Kiekvienas Lietuvos karys, kada nors turėjęs garbės tarnauti generolo majoro vadovaujamame vienete, puikiai žino, kad tai yra vadovas iš didžiosios raidės.

Dauguma mūsų esame daugiau ar mažiau susidūrę savo tarnyboje su šiuo puikiu karininku ir kiekvienam iš mūsų yra didelė garbė ir malonumas, kad generolas majoras šiandien yra pasiekęs tarnybos aukštumas, o dar svarbiau, kad jis niekada nepalieka užmirštų ar nepagerbtų karių su kuriais jis yra tarnavęs. Tai vadovas kuris nebijo atsakomybės kai reikia ginti savo karius ar priimti sprendimus.

Nuoširdžiausiai linkime sveikatos, kantrybės ir Dievo palaimos visuose darbuose, sumanymuose bei didžiulės šeimyninės laimės asmeniniame gyvenime.

Vilkų klubo administracija