Brangūs vilkai,

Prieš dvidešimt metų jūs visi buvote liudininkai kai buvo sukurta profesionali Lietuvos Kariuomenė.

Geležinio Vilko vardo suteikimas mums visiems tapo antru gimtadieniu, antra šeimos švente, kada mes visi skambiname vienas kitam, rašome, spaudžiame ranką ir iš visos širdies sveikiname su visų mūsų švente- Geležinio Vilko diena.

Brangūs bičiuliai vilkų klubo administracijos vardu visus jus sveikiname su šia nuostabia švente, linkime vilkiškos ištvermės, užsispyrimo ir Dievo palaimos visuose jūsų darbuose ir siekiuose. Nepasiduokite pesimistinėms nuotaikoms, būkite pavyzdžiu mūsų jaunajai karininkijai bei visiems kariams ir jaunimui.

Visus jus su mūsų visų Švente - su Vilkų Diena.

vilkų klubo administracija

KLASIFIKUOTA INFORMACIJA SKIRTA TIK PRISIREGISTRAVUSIEMS KLUBO NARIAMS:

 

Informacija dėl senų vilkų susitikimo bei vilkų dienos paminėjimo:

Laikas – 2012 metų Birželio 9 diena, atvykimo laikas iki 1200 valandos dienos;

Vieta – Rukla, „senoji susitikimo vieta – „TRYS BERŽELIAI““, važiuojant nuo Ruklos miestelio link šaudyklos sukti į dešinę;

Aprūpinimas – vietos parengimas susitikimui atsakingas Algirdas Norkus ir Dalius Boguševičius, muzikinį įgarsinimą užtikrins Vidas Grunda, sportinių rungčių organizavimas ir aprūpinimas Irmantas Kovalenko, Įžanginė kalba ir susitikimo koordinatorius Pranas Kasteckas (jis dar to nežino J), maistas ir gėrimai atsivežami su savimi principu „kiek reikia sau plius dar vienam asmeniui“. Apgyvendinimas nenumatomas, esant poreikiui apsirūpinti palapinėmis, tartis su vietiniais „čiabuviais“

Nuotaika – puiki arba geriau nesirodyti su surūgusiu veidu ir negadinti šventės kitiems J

 

Kilus klausimams dėl organizacinių klausimų skambinti Pranui 867334865, arba Vorui 865770831.

 

Visus Vilkus sveikiname “Geležinio vilko” dienos įkūrimo proga

 

Gerbiami vilkai,

Visiems save laikantiems tikrais vilkais noriu priminti, kad šių metų birželio 6 dieną sukanka lygiai 20 metų kaip buvo įkurta Motorizuotoji Brigada “Geležinis Vilkas”.

 

„Geležinio Vilko“ Įkūrimo istorija trumpai:

 

1990 m. birželio mėn. pradėta kurti Motorizuotoji pėstininkų brigada. Suformuotas atskiras apsaugos būrys, o tų pačių metų rudenį – garbės kuopa. Šie padaliniai 1991 m. sausio 13 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Spaudos rūmų, Ministrų tarybos pastato, televizijos bokšto ir kitų objektų apsaugoje.

1991 m. vasario 22 d. Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus A. Butkevičiaus įsakymu įkurtas mokomasis junginys. Junginio vadu paskirtas Č. Jezerskas. Junginys organizuotas kaip tikras karinis vienetas.

1991 m. lapkričio 14 d. Mokomojo junginio padaliniai performuoti į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą. Padaliniai, dislokuoti įvairiuose Lietuvos regionuose, pagal struktūrą buvo prilyginti batalionams

1992 m. pavasarį į Krašto apsaugos tarnybą buvo pašaukti pirmieji naujokai. Taip buvo suformuoti 6 pirmieji Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės batalionai bei kuopos Alytuje ir Marijampolėje (batalionais jos tapo vėliau). Brigados vadu buvo paskirtas plk. Č. Jezerskas.

1992 m. sausio 2 d. Greitojo reagavimo brigada pervadinta Lauko kariuomenės 1-ąja motodesantine brigada.

1992 m. birželio 6 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, įvyko pirmoji iškilminga brigados rikiuotė, kurios metu šauktiniai kariai prisiekė Lietuvos Respublikai. Tą pačią dieną brigadai suteiktas „Geležinio Vilko” vardas.

 

(informacija panaudota iš internetinės svetainės www.kam.lt)

 

Visus vilkus sveikiname su dvidešimtmečiu, linkime neišsenkančios sveikatos, kantrybės, vidinės energijos ir vilkiškos ištvermės įveikiant visus gyvenimo iššūkius.

 

Sveikina Vilkų Klubo administracija

 

Nuorodos į MPB “Geležinis Vilkas” istoriją ir istoriografiją:

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/istorija_268.html

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv.html

 

      

          Brangūs bičiuliai, į mus visus pagalbos kreipiasi, daugumai labia gerai pažįstamas, atsargos leitenantas Olegas Verbickas.

          Olegas tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1992 metais ir 1995 metais buvo išleistas į atsargą dėl pašlijusios sveikatos. Visus tarnybos metus jis tarnavo Geležiniame Vilke ir tarnybą baigė Klaipėdoje Dragūnų batalione.

          Žinoma mes visi galėtume numoti ranka ir pasakyti, kad kiekvienas turi tokį gyvenimą kokį pats susikuria ir kiekvienas atsakingas už pasekmes... gal būtų ir taip, bet šiuo konkrečiu atveju situacija iš esmės kitokia.

          Olegui nepavyko santuoka iš pirmo karto, tačiau neužilgo jis vėl sukūrė šeimą kur susilaukė net keturių atžalų. Olego broliui netekus gyvybės, o jo žmonai nesusisklosčius gyvenimui, Olegas su žmona apsiėmė prižiūrėti dar dvejus ir jo vaikus. Olegas su žmona nusprendė: ką vaikai augs valdiškuose namuose, kai šilumą ir meilę gali surast pas juos.


Brangūs vilkai ir jų šeimos nariai,

        Sveikiname jus visus su artėjančiomis Šventomis Velykomis. Linkime, kad jūsų širdyse jau pradėtų busti pavasaris net tada jei už lango tebespaustų šaltukas, o gamta neskubėtų rengtis žaliais rūbais.

       Visiems linkime Krikščioniško pakantumo mūsų nuolat besikeičiančiame pasaulyje nes juk kantrybė ir pakantumas yra mūsų visų laikų stipriausias ginklas. Nepamirškite šios nuostabios šventės proga pasveikinti savo senuosius kovų bičiulius. Atverskite savo senąsias užrašų knygeles ir nedvejodami skambtelėkite ar kaip kitaip susisiekę su savo senais bičiuliais pasveikinkite su šia gražia Krikščioniška mūsų Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente. Prisiminkime Lietuvos pokario partizanus, rezistentus, sausio 13-osios dalyvius ir visus Nepriklausomybės gynėjus kurių dėka mes galime švęsti šią šventę.

      Prisiminkime maldoje savo draugus kurių jau nebėra šiame pasaulyje ir galbūt nemažiau svarbu pasimelsti už mūsų draugus kurie yra išvykę iš savo gimtinės ir bando laimės ieškoti svetimuose kraštuose. Dieve, duok jums ir mums visiems sveikatos bei Tavo palaimos, o visa kita mes užsitarnausime savo darbais.

 

Visus visus vilkų klubo narius ir www.vilkuklubas.lt skaitovus su Šventomis Velykomis, su pavasariu ir su linkėjimu pabusti ne tik kūnu, bet ir dvasia.

 

Sveikina Vilkų klubo administracija