Gerbiami kolegos, Vilkai

Kaip visi puikiai žinote prieš metus laiko Artūras Katilius parengė ir išleido knygą apie Mokomąjį junginį. Tai buvo laikotarpis kuris apėmė 1990-1991 metus.

Dabar pradėtas rengti antrasis projektas, arba tiksliau knygos tęsinys, kuris apims Lietuvos kariuomenės tai yra Geležinio Vilko brigados kūrimo laikotarpį nuo 1992 metų iki 1993 metų.

      Brangūs bičiuliai, nepakanka, kad jūs buvote ir kūrėte Geležinio Vilko brigadą, labai svarbu, kad jūs dabar pasidalintumėte savo prisiminimais, nuotraukomis. Visą šią informaciją (aišku po redakcijos) patalpintume į naujai rengiamą knygą apie Geležinio Vilko brigados įkūrimą ir pirmuosius jos gyvavimo metus.

Mes nuoširdžiai tikime, kad tai bus įdomus leidinys kuriame rasime ne tik istorinius faktus, tačiau karių (o ypač pirmojo šaukimo karių) prisiminimus, nuotykius, tarnybos sunkumus ir galbūt ne tik.

Kviečiame visus kūrusius Vilkų batalionus Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Rūdininkuose (Rukloje), Alytuje, Vilniuje atsiliepti, susisiekti su mumis ir prisidėti prie istorijos įamžinimo.

kontaktai:

(vienas iš redaktorių)Aleksiejus Gaiževskis:

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , 865770831;

(knygos autorius) Arturas Katilius:

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , 861820722

 

Lietuvos karių 1991–1993 m. atsiminimai (memuarai)

 

(Rekomenduojami metodiniai nurodymai)

                      Atsiminimai – tai asmenine patirtimi ar stebėjimais paremta istorija. Įvykius ir jų atpasakojimą skiria laikas (tuo skiriasi nuo dienoraščio), pasakojama ne tik apie save (skirtingai nuo biografijos). Atsiminimų autoriai dažniausiai būna istorinės reikšmės įvykių liudininkai, jie turi siekti tuos įvykius perteikti tikroviškai, objektyviai. Čia gali būti arba net būtini asmeniniai vertinimai. Negalima remtis kažkur girdėtais pasakojimais, gandais ir pan. Atsiminimai suteikia oficialiuose dokumentuose neužfiksuotų žinių, tačiau būtų gerai, kad jas patvirtintų archyviniai dokumentai ar bent  keletas to meto įvykių liudininkų – tai įrodytų įvykių autentiškumą.

Atsiminimuose privalo būti:

1.      Autoriaus vardas, pavardė (slapyvardis), to meto karinis laipsnis ir pareigos arba tik pareigos, jeigu karinio laipsnio nebuvo, tuo metu darytos asmeninės ir kitos nuotraukos, nurodytos jų datos ir, esant galimybei, jų autoriai.

2.      Taip pat būtina parašymo data (pvz., 2012 m.), vieta (pvz., Vilnius, Šakiai ir pan.), dabartinė autoriaus nuotrauka, esamas karinio laipsnio statusas (einantis pareigas, atsargos ar dimisijos karys) ar civilinės pareigos.

3.      Gauti valstybiniai apdovanojimai.

4. Įvykių vieta, data, kuo tikslesnis jų aprašymas ir laikas. Skaitytojams būtų įdomu sužinoti apie to meto reikšmingus, dramatiškus bei nežinomus įvykius (santykiai su sovietine kariuomene iki Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 1993 m.) kolaborantų, „penktosios kolonos“ veikla Lietuvoje.

5. Aptariamuoju laikotarpiu atsiminimuose turėtų atspindėti Lietuvos kariuomenės kūrimosi (batalionų ir kitų karinių struktūrų) raida iki Lauko kariuomenės į moto desantinės brigados reorganizavimo į Motorizuotą pėstininkų brigadą (1994 04 28).

6. Rašoma pirmu asmeniu. Vengti rašiniuose straipsnelių ar skyrelių numeracijos, rašyti laisva forma

7. YPAČ SVARBU: GAL KAS TURI VERTINGOS MEDŽIAGOS (DOKUMENTAI, SCHEMOS JŲ PAAIŠKINIMAI)

GALI PARAŠYTI: APIE BRIGADOS KARINĘ TECHNIKĄ, GINKLUOTĘ IR EKIPUOTĘ (NĖRA DUOMENŲ APIE BRIGADOS MINOSVAIDŽIUS, PIRMUOSIUS ARTILERIJOS PABŪKLUS 1992-1994 M.), BRIGADOS KARIŲ UNIFORMOS ŽENKLAI, SIMBOLIKA, DALINIŲ TRADICIJOS.

8. Vengti bet kokių kitų asmenų (kolegų) užgauliojimo, įžeidinėjimo, griežtai laikytis etikos reikalavimų bei moralinių principų.

 

 

Lietuvos kariuomenės vilkai veteranai sveikina generolą majorą Joną Vytautą Žuką penkiasdešimties metų  jubiliejaus proga.

Kiekvienas Lietuvos karys, kada nors turėjęs garbės tarnauti generolo majoro vadovaujamame vienete, puikiai žino, kad tai yra vadovas iš didžiosios raidės.

Dauguma mūsų esame daugiau ar mažiau susidūrę savo tarnyboje su šiuo puikiu karininku ir kiekvienam iš mūsų yra didelė garbė ir malonumas, kad generolas majoras šiandien yra pasiekęs tarnybos aukštumas, o dar svarbiau, kad jis niekada nepalieka užmirštų ar nepagerbtų karių su kuriais jis yra tarnavęs. Tai vadovas kuris nebijo atsakomybės kai reikia ginti savo karius ar priimti sprendimus.

Nuoširdžiausiai linkime sveikatos, kantrybės ir Dievo palaimos visuose darbuose, sumanymuose bei didžiulės šeimyninės laimės asmeniniame gyvenime.

Vilkų klubo administracija

Brangūs vilkai,

Prieš dvidešimt metų jūs visi buvote liudininkai kai buvo sukurta profesionali Lietuvos Kariuomenė.

Geležinio Vilko vardo suteikimas mums visiems tapo antru gimtadieniu, antra šeimos švente, kada mes visi skambiname vienas kitam, rašome, spaudžiame ranką ir iš visos širdies sveikiname su visų mūsų švente- Geležinio Vilko diena.

Brangūs bičiuliai vilkų klubo administracijos vardu visus jus sveikiname su šia nuostabia švente, linkime vilkiškos ištvermės, užsispyrimo ir Dievo palaimos visuose jūsų darbuose ir siekiuose. Nepasiduokite pesimistinėms nuotaikoms, būkite pavyzdžiu mūsų jaunajai karininkijai bei visiems kariams ir jaunimui.

Visus jus su mūsų visų Švente - su Vilkų Diena.

vilkų klubo administracija

KLASIFIKUOTA INFORMACIJA SKIRTA TIK PRISIREGISTRAVUSIEMS KLUBO NARIAMS:

 

Informacija dėl senų vilkų susitikimo bei vilkų dienos paminėjimo:

Laikas – 2012 metų Birželio 9 diena, atvykimo laikas iki 1200 valandos dienos;

Vieta – Rukla, „senoji susitikimo vieta – „TRYS BERŽELIAI““, važiuojant nuo Ruklos miestelio link šaudyklos sukti į dešinę;

Aprūpinimas – vietos parengimas susitikimui atsakingas Algirdas Norkus ir Dalius Boguševičius, muzikinį įgarsinimą užtikrins Vidas Grunda, sportinių rungčių organizavimas ir aprūpinimas Irmantas Kovalenko, Įžanginė kalba ir susitikimo koordinatorius Pranas Kasteckas (jis dar to nežino J), maistas ir gėrimai atsivežami su savimi principu „kiek reikia sau plius dar vienam asmeniui“. Apgyvendinimas nenumatomas, esant poreikiui apsirūpinti palapinėmis, tartis su vietiniais „čiabuviais“

Nuotaika – puiki arba geriau nesirodyti su surūgusiu veidu ir negadinti šventės kitiems J

 

Kilus klausimams dėl organizacinių klausimų skambinti Pranui 867334865, arba Vorui 865770831.

 

Visus Vilkus sveikiname “Geležinio vilko” dienos įkūrimo proga

 

Gerbiami vilkai,

Visiems save laikantiems tikrais vilkais noriu priminti, kad šių metų birželio 6 dieną sukanka lygiai 20 metų kaip buvo įkurta Motorizuotoji Brigada “Geležinis Vilkas”.

 

„Geležinio Vilko“ Įkūrimo istorija trumpai:

 

1990 m. birželio mėn. pradėta kurti Motorizuotoji pėstininkų brigada. Suformuotas atskiras apsaugos būrys, o tų pačių metų rudenį – garbės kuopa. Šie padaliniai 1991 m. sausio 13 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Spaudos rūmų, Ministrų tarybos pastato, televizijos bokšto ir kitų objektų apsaugoje.

1991 m. vasario 22 d. Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus A. Butkevičiaus įsakymu įkurtas mokomasis junginys. Junginio vadu paskirtas Č. Jezerskas. Junginys organizuotas kaip tikras karinis vienetas.

1991 m. lapkričio 14 d. Mokomojo junginio padaliniai performuoti į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą. Padaliniai, dislokuoti įvairiuose Lietuvos regionuose, pagal struktūrą buvo prilyginti batalionams

1992 m. pavasarį į Krašto apsaugos tarnybą buvo pašaukti pirmieji naujokai. Taip buvo suformuoti 6 pirmieji Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės batalionai bei kuopos Alytuje ir Marijampolėje (batalionais jos tapo vėliau). Brigados vadu buvo paskirtas plk. Č. Jezerskas.

1992 m. sausio 2 d. Greitojo reagavimo brigada pervadinta Lauko kariuomenės 1-ąja motodesantine brigada.

1992 m. birželio 6 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, įvyko pirmoji iškilminga brigados rikiuotė, kurios metu šauktiniai kariai prisiekė Lietuvos Respublikai. Tą pačią dieną brigadai suteiktas „Geležinio Vilko” vardas.

 

(informacija panaudota iš internetinės svetainės www.kam.lt)

 

Visus vilkus sveikiname su dvidešimtmečiu, linkime neišsenkančios sveikatos, kantrybės, vidinės energijos ir vilkiškos ištvermės įveikiant visus gyvenimo iššūkius.

 

Sveikina Vilkų Klubo administracija

 

Nuorodos į MPB “Geležinis Vilkas” istoriją ir istoriografiją:

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/istorija_268.html

http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv.html