Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (toliau – LKKSS) Vilniaus apskrities skyrius lapkričio 21 d. praves pilietiškumo pamoką Šalčininkų r. Poškonių pagrindinėje mokykloje. Jos metu atsargos majoras Albertas Daugirdas skaitys pranešimą apie 1991 m. Aukščiausios Tarybos gynimą, o Vilniaus skyriaus savanorių kūrėjų delegacija, vadovaujama skyriaus pirmininko atsargos leitenanto, dr. Vytauto Račkausko, nuo skyriaus dovanos knygas. Iš dovanojamų 288 knygų rinkinių beveik trečdalis – naujausios knygos, išleistos 2008–2012 m. Joms įsigyti daugiau kaip 2600 Lt paaukojo ne tik LKKSS nariai, bet ir lietuvybę remiantys piliečiai – Vilniaus universiteto profesūra ir buvę auklėtiniai, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, ,,Geležinio Vilko“ brigados karininkai, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos, Lietuvių sąjungos „Tauta ir Tėvynė“, politinės partijos „Tautininkų Sąjunga“, motociklininkų klubo ,,Vorai MC“ nariai, Krašto apsaugos ministerijos, UAB „Grota“, UAB „Kamava“, UAB „Ulmas“, UAB „Plainera“ darbuotojai ir atsargos kariai.

         

         Gerbiami vilkai,

Sveikiname jus Lietuvos Kariuomenės dienos proga.

     Kariais ne gimstama, kariais tampama. Tai profesija prieš kurią lenkia galvas visos kitos. Ginti ir saugoti savo Tėvynę nebijant paaukoti savo paties gyvybę, yra kiekvieno kario šventa pareiga,

Jūs - Vilkai, esate įrodę, kad buvote ir tebesate pasirengę savo Tėvynės gynybai neieškant nei garbės nei naudos sau. Jūsų dėka Lietuvos Kariuomenė yra mūsų visų valstybės saugumo garantas.

Mūsų visų šventės proga linkime, kad niekada nepritrūktų kantrybės, stiprybės, sveikatos, o svarbiausia Tikėjimo, Tikėjimo Dievu, Tikėjimo draugais, Tikėjimo savo valstybe, Tikėjimo LIETUVOS KARIUOMENE.

 

Su švente kovos draugai!


Vilkų klubo administracija

       Lapkritis meta lapus, sukelia melancholiją mūsų sieloje, tačiau Lapkričio pirmoji ir antroji dienos yra skirtos mirusiųjų atminimui ir jų pagerbimui. Būtent kaip ir kiekvienais metais jau tradiciškai vilkai rinkosi pagerbti kritusių vilkų atminimo ir uždegti žvakutes ant mūsų bendražygių kapų.

Lapkričio mėnuo yra ne tik prasidėjusio rudens ar nostalgiškų nuotaikų metas. Lapkričio 1 diena taip pat yra minima kaip visų šventūjų arba mirusiūjų pagerbimo mėnuo.

Kviečiu visus veteranus prisiminti mūsų bičiulius kurių nebėra mūsų tarpe, tačiau jų atmintis yra tikrai neišblėsusi ir tikrai neišblės tol kol mes juos prisiminsime.

Pradžiai mes visi susitiksime Vilniuje ir aplankysime atgulusius mūsų bičiulius: Edgarą Kopciką, Tadą Dambrauską, Šarūną Užusienį, Rimą Baltušį.

uždegsime žvakutes ant kapų, prisiminsime savo bendražygius geru žodžiu...

Planuojame susitikti:

2012 11 02 (penktadienis) 1300 val. prie Antakalnio kapinių centrinio įėjimo, Vilnius.

Su savimi atsinešti vieną žvakutę, gėlių nereikia. Aš tikrai tikiu, kad mes savo žvakutes padalinsime taip kad kiekvienam kapui užteks, o jei trūktų tai nupirksime vietoje.

Prašau skambinti man dėl patvirtinimų kas atvyks, kad jei pasikeistų susitikimo laikai galėčiau perskambinti ir informuoti.

Planuojame sekančia tvarka lankyti kapus:

a.a. Edgaro Kopciko

a.a. Tado Dambrausko

a.a. Šarūno Užusienio

a.a. Rimo Baltušio

kitus kapus....Labai prašytume Šiauliečius, Marijampoliečius, Klaipėdiečius ir kituose miestuose reziduojančius vilkus aplankyti mūsų bičiulių paskutinio poilsio vietas ir uždegti žvakeles nuo mūsų visų, mes tą patį padarysime nuo jūsų - Vilniuje.

derinimui skambinti Aleksui - 865770831

      Visų Vilkų ir Lietuvos kariuomenės veteranų bei karių kurie kada nors turėjo garbės tarnauti kartu su generolu Jezersku vardu, norime pareikšti pačią nuoširdžiausią ir broliškiausią užuojautą mūsų vadui dėl mylimos Mamytės netekties.

Tegu Dievas ją priima į savo glėbį ir suteikia jai amžiną ramybę mūsų viešpaties Dievo namuose.

Jums tamsta Vade, didžiulės kantrybės ir tvirtybės šią sunkią netekties akimirką, mes ginklo broliai žemai lenkiame galvas ir dalijamės jūsų skausmu su jumis.


Informacija tiems kurie vyks atiduoti paskutinę pagarbą velionei:


Su velione ELENA JAZERSKIENĖ 1928 01 03 - 2012 10 26

bus galima atsisveikinti nuo 2012 metų Spalio 27 dienos 13 valandos,

karstas išnešamas 28 spalio (Sekmadienį) 13 val. 45 min.

velionė pašarvota adresu:
šarvojimo salė "Nutrūkusi Styga"
Veisiejų 36, Druskininkai

 

vilkų klubo informacija