Lapkričio mėnuo yra ne tik prasidėjusio rudens ar nostalgiškų nuotaikų metas. Lapkričio 1 diena taip pat yra minima kaip visų šventūjų arba mirusiūjų pagerbimo mėnuo.

Kviečiu visus veteranus prisiminti mūsų bičiulius kurių nebėra mūsų tarpe, tačiau jų atmintis yra tikrai neišblėsusi ir tikrai neišblės tol kol mes juos prisiminsime.

Pradžiai mes visi susitiksime Vilniuje ir aplankysime atgulusius mūsų bičiulius: Edgarą Kopciką, Tadą Dambrauską, Šarūną Užusienį, Rimą Baltušį.

uždegsime žvakutes ant kapų, prisiminsime savo bendražygius geru žodžiu...

Planuojame susitikti:

2012 11 02 (penktadienis) 1300 val. prie Antakalnio kapinių centrinio įėjimo, Vilnius.

Su savimi atsinešti vieną žvakutę, gėlių nereikia. Aš tikrai tikiu, kad mes savo žvakutes padalinsime taip kad kiekvienam kapui užteks, o jei trūktų tai nupirksime vietoje.

Prašau skambinti man dėl patvirtinimų kas atvyks, kad jei pasikeistų susitikimo laikai galėčiau perskambinti ir informuoti.

Planuojame sekančia tvarka lankyti kapus:

a.a. Edgaro Kopciko

a.a. Tado Dambrausko

a.a. Šarūno Užusienio

a.a. Rimo Baltušio

kitus kapus....Labai prašytume Šiauliečius, Marijampoliečius, Klaipėdiečius ir kituose miestuose reziduojančius vilkus aplankyti mūsų bičiulių paskutinio poilsio vietas ir uždegti žvakeles nuo mūsų visų, mes tą patį padarysime nuo jūsų - Vilniuje.

derinimui skambinti Aleksui - 865770831

      Visų Vilkų ir Lietuvos kariuomenės veteranų bei karių kurie kada nors turėjo garbės tarnauti kartu su generolu Jezersku vardu, norime pareikšti pačią nuoširdžiausią ir broliškiausią užuojautą mūsų vadui dėl mylimos Mamytės netekties.

Tegu Dievas ją priima į savo glėbį ir suteikia jai amžiną ramybę mūsų viešpaties Dievo namuose.

Jums tamsta Vade, didžiulės kantrybės ir tvirtybės šią sunkią netekties akimirką, mes ginklo broliai žemai lenkiame galvas ir dalijamės jūsų skausmu su jumis.


Informacija tiems kurie vyks atiduoti paskutinę pagarbą velionei:


Su velione ELENA JAZERSKIENĖ 1928 01 03 - 2012 10 26

bus galima atsisveikinti nuo 2012 metų Spalio 27 dienos 13 valandos,

karstas išnešamas 28 spalio (Sekmadienį) 13 val. 45 min.

velionė pašarvota adresu:
šarvojimo salė "Nutrūkusi Styga"
Veisiejų 36, Druskininkai

 

vilkų klubo informacija

 

 

 

Visų vilkų klubo narių vardu norime pareikšti pačią giliausią ir nuoširdžiausią užuojautą Aleksiejui Gaiževskiui netekus mylimo tėvelio Aleksiejaus.

Aleksai, nuoširdžiai liūdime kartu su tavimi, dalijamės tavo skausmu dėl tėvelio netekties ir perduodame savo užuojautą visiems artimiesiems kurie liūdi kartu su tavimi.

 

Informacija bendražygiams planuojantiems vykti atsisveikinti su velioniu:

Aleksiejaus Gaiževskio tėvelis yra pašarvotas Utena, Aušros g. 78, 1 salė.

2012 10 17 dieną 9 val. mišios.

2012 10 17 dieną 13 val. velionio išnešimas.

      Vienas iš Mūsų senųjų vilkų - Dalius Boguševičius yra aktyvus įvairių karinių (ir ne tik) pėsčiūjų žygių dalyvis. Neseniai įveikęs Baisiogalos naktinio žygio maratoną patraukė į Vokietiją kur Fuldos mieste vyko dviejų dienų IML žygis kuriame dalyvavo per 19 kitų žygeivių iš Lietuvos. Dalius įveikė du žygius po 21 kilometrą kiekvieną.
Vilkų klubas nuoširdžiausiai sveikina ir didžiuojasi mūsų žygeiviu bei jo pergalingai įveiktais sunkiais žygeivių maršrutais, o Dalius savo ruožtu mielai dalinasi foto akimirkomis iš paskutinio savo žygio.

 

 

 

 

 

 

informacija pateikta iš kpt.D.Boguševičiaus

Spalio 6 d. 13 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13)

vyks

 

Joniškio Algimanto Raudonikio vardo meno mokyklos surengtas renginys.

Renginio programa:

13 val. - A. Raudonikio meno mokyklos mokinių fondinių darbų paroda ,,Portretai ir natiurmortai”,

14 val. - A. Raudonikio kūrinių koncertas,

Dalyvauja – Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Renginio organizatoriai: Joniškiečių draugija „Sidabra“, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla,

LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė.