Brangūs bičiuliai, į mus visus pagalbos kreipiasi, daugumai labia gerai pažįstamas, atsargos leitenantas Olegas Verbickas.

          Olegas tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1992 metais ir 1995 metais buvo išleistas į atsargą dėl pašlijusios sveikatos. Visus tarnybos metus jis tarnavo Geležiniame Vilke ir tarnybą baigė Klaipėdoje Dragūnų batalione.

          Žinoma mes visi galėtume numoti ranka ir pasakyti, kad kiekvienas turi tokį gyvenimą kokį pats susikuria ir kiekvienas atsakingas už pasekmes... gal būtų ir taip, bet šiuo konkrečiu atveju situacija iš esmės kitokia.

          Olegui nepavyko santuoka iš pirmo karto, tačiau neužilgo jis vėl sukūrė šeimą kur susilaukė net keturių atžalų. Olego broliui netekus gyvybės, o jo žmonai nesusisklosčius gyvenimui, Olegas su žmona apsiėmė prižiūrėti dar dvejus ir jo vaikus. Olegas su žmona nusprendė: ką vaikai augs valdiškuose namuose, kai šilumą ir meilę gali surast pas juos.


Brangūs vilkai ir jų šeimos nariai,

        Sveikiname jus visus su artėjančiomis Šventomis Velykomis. Linkime, kad jūsų širdyse jau pradėtų busti pavasaris net tada jei už lango tebespaustų šaltukas, o gamta neskubėtų rengtis žaliais rūbais.

       Visiems linkime Krikščioniško pakantumo mūsų nuolat besikeičiančiame pasaulyje nes juk kantrybė ir pakantumas yra mūsų visų laikų stipriausias ginklas. Nepamirškite šios nuostabios šventės proga pasveikinti savo senuosius kovų bičiulius. Atverskite savo senąsias užrašų knygeles ir nedvejodami skambtelėkite ar kaip kitaip susisiekę su savo senais bičiuliais pasveikinkite su šia gražia Krikščioniška mūsų Jėzaus Kristaus prisikėlimo švente. Prisiminkime Lietuvos pokario partizanus, rezistentus, sausio 13-osios dalyvius ir visus Nepriklausomybės gynėjus kurių dėka mes galime švęsti šią šventę.

      Prisiminkime maldoje savo draugus kurių jau nebėra šiame pasaulyje ir galbūt nemažiau svarbu pasimelsti už mūsų draugus kurie yra išvykę iš savo gimtinės ir bando laimės ieškoti svetimuose kraštuose. Dieve, duok jums ir mums visiems sveikatos bei Tavo palaimos, o visa kita mes užsitarnausime savo darbais.

 

Visus visus vilkų klubo narius ir www.vilkuklubas.lt skaitovus su Šventomis Velykomis, su pavasariu ir su linkėjimu pabusti ne tik kūnu, bet ir dvasia.

 

Sveikina Vilkų klubo administracija

 

Edgaras su draugaisSveiki gyvi gerbiami vilkai,

        Nenumaldomai artėja Šv. Velykos bei kiti įvykiai svarbūs tiek mums tiek Lietuvos Kariuomenei.

 Keletą svarbesnių renginių aš norėčiau paminėti bei iškelti keletą klausimų diskusijoms.

       Balandžio 29 dieną sukaks lygiai 20 metų kai 1992 metų balandžio 28 dieną, vykdydamas 117 parašiutinį šuolį Vingio parke Vilniuje, neišsiskleidus parašiutui žuvo j.psk. Edgaras Kopcikas. Paminint šį įvykį vėl kviesime rinktis prie Edgaro kapo Antakalnio kapinėse bei nuvykti pas Edgaro mamą ir prisiminti jaunas dienas kai buvome visi kartu.

       Jau šiais metais sukanka 20 metų kai buvo suteiktas Geležinio vilko vardas Motorizuotai pėstininkų brigadai. Tai mūsų kariuomenės profesionalumo ir Tėvynės gynybos pradžios lopšys kuris susiformavo iš Mokomojo Junginio karių bei pirmojo šaukimo karių.

       Gerbiami bičiuliai, prašau planuoti idėjas bei mintis, kad galėtume geriau ir įdomiau prisiminti šias dvi ypatingas progas taip pat prašau drąsiai rašyti į komentarus ar skambinti mūsų būrio vadui Pranui Kasteckui su siūlymais bei idėjomis.

         Kas liečia Edgaro Kopciko atminimą tai yra siūlymas perkelti akmenį, kuris yra jo žuvimo vietoje prie Vingio parko, prie Jungtinio Štabo kur buvo paskutinė Edgaro tarnybos vieta. Šis klausimas dar nėra suderintas, kol kas tai tik idėja todėl prašau prisijunkit ir dalyvaukit diskusijoje. Be abejo svarbiausia bus Edgaro artimųjų nuomonė. Jei kam kyla klausimų kodėl norime perkelti akmenį tai priežastis, kad Vilniaus miesto savivaldybė nori platinti kelią ir akmuo gali būti iškeltas mūsų nesiklausus. Mes taip pat planuojame uždėti lentelę su užrašu ant akmens.

         Taip, kad gerbiamieji nesitikėkite, kad kažkas už jus viską sugalvos, o jūs tik mėgausitės ar kritikuosit kitų idėjas. Prašau prisijunkit prie idėjų, diskusijų ir manau, kad bendromis idėjomis sukursime šventę patys sau ir gražius prisiminimus bei atminimus.

Su pagarba vilkų klubo administracija

 

Brangūs vilkai,

      Atsargos generolo Česlovo Jezersko ir Geležinio Vilko būrio vado majoro Prano Kastecko vardu sveikiname visus su Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Visiems linkime neblėstančios kantrybės, dvasios stiprybės ir tikėjimo. Nulenkime žemai galvas prieš Lietuvos karžygius kurie didvyriškai padėjo savo galvas, kad šiandien su pasididžiavimu galėtume švęsti šią iškilmingą dieną. Būkime patriotiniu patys pavyzdžiu visiems kurie bando visaip sumenkinti Lietuvos Nepriklausomybės svarbą ir įvairiais būdais bando pakenkti Lietuvos valstybingumui. Tikėkime savo Tėvyne ir didvyriu auka už mūsų Tėvynę paaukojusią sveikatą, savo gyvenimo metus ir net gyvybę.

Su švente Vilkai.

Vilkų klubo administracija

kaunas19901123

Trumpa istorija

Kauno mokomojo junginio Kauno kuopa pradėta formuoti 1990 metais. Kuopos pagrindą sudarė tie kariai, kurie jau 1990 m. dalyvavo sąjūdžio „žaliaraiščių“ ir sukarintų sporto klubų veikloje, saugojo svarbius valstybinius objektus, palaikė tvarką sąjūdžio mitinguose, priėmė priesaiką 1990 metų lapkričio 23 dieną perlaidojant nežinomą karį. Dauguma Kauno kuopos karių dalyvavo 1991 m. sausio 13 dienos įvykiuose Vilniuje.

  Po 1991 metų sausio įvykių susiformavo Kauno kuopa, kurią sudarė apie 50 karių. Jai vadovauti buvo paskirtas Vitalijus Straleckas. Tuo metu Kauno kuopa turėjo savo specialios paskirties dešimtuką, kuris atlikinėjo specialias užduotis. Vis dar išlikus pavojui Lietuvos nepriklausomybės simboliui, Parlamentui, prie gyvenamosios vietos mažiau prisirišę kauniečiai ir po sausio įvykių liko Vilniuje Parlamento rūmuose 1991 metų vasario 22 dieną susikūrusiame Mokomajame junginyje.