Gerbiami Vilkai ir jų šeimos nariai,

Sveikiname Jus visus su Šv. Kalėdomis bei Naujaisiais metais. Linkime, kad Jūsų širdys būtų pripildytos Kalėdines ramybės ir tikėjimo vienas kitu. Tegu visi šiu metu rūpesciai nugula į giliausios jūros dugną ir tegul Nauji metai jums atneša vien tik saulėtas dienas Jūsų planams, pavasarinį vėją Jūsų norams ir rudeniską ramybę į Jūsų namus. Nesibaidykite žiemos, džiaukitės kiekviena diena ir dalinkitės savo džiaugsmu ir laime su savo artimaisiais.
Su šventėmis visus.


Jus sveikina Vilkų
klubo administracija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990–1991 m. Istorinė apybraiža, atsiminimai, dokumentai - autorius Artūras Katilius.

jazerskas

         Brangūs mano kovos bičiuliai, kantrūs vilkų šeimos nariai,

         Sveikinu jus visus ir jūsų šeimos narius su Lietuvos kariuomenės diena.

         Linkiu jums stiprybės, kantrybės,pakantumo bei svarbiausia Dievo palaimos.

        Žinau, kad daugelis jūsų išgyvenate sunkų laikotarpį. Daugelis esate išvykę iš Lietuvos ieškoti laimės užsieniuose, kiti esate atsargoje. Aš noriu pasakyti, kad jūs visi esate labai svarbūs, kad 1991 metų dvasia ir stiprybė negali būti užgesinta laikinų gyvenimo iššūkių.

       Laikykitės vienas kito, didžiuokitės ką esate atlikę kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę. Aš tikiu jumis, o jūs tikėkite manimi, kadangi mūsų vertybės nėra pasikeitusios. Aš tikiu ir žinau, kad jūs tikite Lietuvos garbinga praeitimi, didžiuojatės mūsų tėvų ir senelių krauju pralietu už Nepriklausomybę, tikėkite ir jūs kiekvienas savimi ir gyenimas pasikeis į gera.

Kariuomenės dienos proga sveikina,

ats.brg.gen. Česlovas Jezerskas

alt

         Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

         Lietuvos kariuomenė buvo kuriama sunkiomis sąlygomis – 1918 metų pabaigoje, po Pirmojo pasaulinio karo, iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė, jos pėdomis žygiavo Raudonoji armija. Pirmieji Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuoti lietuviai karininkai, grįžę iš Rusijos. Mat dar 1917 metais Rusijos lietuvių karių iniciatyva sukurta lietuvių karininkų sąjunga. Buvo sudaryti atskiri daliniai: pusantro tūkstančio karių lietuvių batalionas Vitebske, atsargos batalionas Smolenske, lietuvių batalionas Rovne, Vytauto Didžiojo batalionas Sibire ir kiti. Tačiau karininkų sąjunga ir daliniai buvo priversti išsiskirstyti po Spalio revoliucijos.

     Kaip ir prieškario laikais 1990-1993 metais Lietuvoskariuomenė buvo įkurta dėka žmonių kurie nepabūgo atsakomybės, neieškojo asmeninės naudos ir tikėjo Nepriklausomybės dvasia. Jie tebetiki ja ir dabar ...

   Gerbiami vilkai, kariai, kariai savanoriai, karių šeimos nariai, sveikiname jus visus Lietuvos kariuomenės dienos proga. Jūs esate tie kurie įkūrėte kariuomenę  ir turite pelnytą teisę didžiuotis savo indėliu į Lietuvos valstybės saugumą.

 

su Jūsų Švente sveikina VILKŲ KLIUBO administracija

Pasiruoše žygiui

        

          2011 m. spalio 15–16 dienomis vyko žygis „Pergalių ir kovų keliais“, kurio maršrutas prasidėjo Baisogaloje, o pasibaigė Radviliškyje. Žygio dalyviai turėjo galimybę artimiau susipažinti su mūsų krašto istorija aplankyti tas vietas, kuriose įvyko mūsų tėvynei reikšmingi įvykiai. Žygis prasidėjo šeštadienį, sausio 15 d. apie 17.30 val., visi pakilios nuotaikos pradėjom įveikinėti pirmuosius kilometrus. Oras buvo palankus, kolektyvas – darnus, tad vyravo puiki nuotaika. Žygio trasoje buvo įrengti kontroliniai taškai, kuriuose žygeivius pasitikdavo karo istorijos klubų atstovai, vilkintys uniformas, kurias dėvėjo 1919–1949 metų įvykių dalyviai. Didžiausią įspūdį paliko vokiečių karių uniformas vilkintys dalyviai.