Vilkų klubas nuoširdžiausiai sveikina mūsų klubo narius su tikrai pelnytais apdovanojimais. Šie garbingi apdovanojimai juos pasiekė po daugiau kaip 20 metų. Apdovanotieji kariai veteranai yra tikrai nusipelnę šių medalių vien už tai, kad negailėdami savo jaunystės, sveikatos ir dažnai rizikuodami savo gyvybe įkūrė Lietuvos kariuomenę, padėjo tvirtus saugumo pagrindus Lietuvos valstybei bei toliau skleidžia patriotiškumą ir meilę Tėvynei per savo žodžius ir darbus.

           

                Šiais metais, minėdami 20-ąsias „Geležinio Vilko“ įkūrimo metines, senieji vilkai – veteranai vėl susibūrė draugiškoje „gaujoje“ Rukloje paminėti mums visiems brangią Vilkų dienos šventę.

                      Jau tapo tradicija, kad praktiškai kiekvienais metais kariai tarnavę „Geležinio Vilko“ brigadoje renkasi į „gaują“ ir dalijasi prisiminimais, įspūdžiais, ateities planais bei idėjomis.

Žmogus rodantis pagarbą kitam žmogui pats pelno dar didesnę pagarbą.

Visų vilkų veteranų  vardu norime išreikšti didžiausią ir nuoširdžiausią padėką Mechanizuotosios Pėstininkų Brigados vadui plk. Valdemarui Rupšiui, brigados kariams ir tarnautojams už puikiai organizuotą „Geležinio Vilko“ dvidešimtųjų įkūrimo metinių paminėjimą bei parodytą didelę pagarbą brigados kūrėjams-veteranams. (nuotraukoje MPB "Geležinis Vilkas" vadas plk. Valdemaras Rupšys ir Lietuvių Liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė)