Šiais metais, minėdami 20-ąsias „Geležinio Vilko“ įkūrimo metines, senieji vilkai – veteranai vėl susibūrė draugiškoje „gaujoje“ Rukloje paminėti mums visiems brangią Vilkų dienos šventę.

                      Jau tapo tradicija, kad praktiškai kiekvienais metais kariai tarnavę „Geležinio Vilko“ brigadoje renkasi į „gaują“ ir dalijasi prisiminimais, įspūdžiais, ateities planais bei idėjomis.

Žmogus rodantis pagarbą kitam žmogui pats pelno dar didesnę pagarbą.

Visų vilkų veteranų  vardu norime išreikšti didžiausią ir nuoširdžiausią padėką Mechanizuotosios Pėstininkų Brigados vadui plk. Valdemarui Rupšiui, brigados kariams ir tarnautojams už puikiai organizuotą „Geležinio Vilko“ dvidešimtųjų įkūrimo metinių paminėjimą bei parodytą didelę pagarbą brigados kūrėjams-veteranams. (nuotraukoje MPB "Geležinis Vilkas" vadas plk. Valdemaras Rupšys ir Lietuvių Liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė)

 

Brangūs mano bičiuliai, bendražygiai, VILKAI,

Sveikindamas jus visus su mūsų gimtadieniu, Geležinio Vilko vardo suteikimo diena Birželio 6 diena, noriu visiems jums priminti, kad mes tapome vilkais dar prieš tai kaip mums oficialiai buvo suteiktas Vilko vardas.

Prieš dvidešimt metų, Gedimino aikštėje, Aukščiausios Tarybos pirmininkas profesorius Vytautas Lansbergis oficialiai įteisino mūsų Vilkų vardą.

Mūsų vilkų vardas, kaip ir toje legendoje, iš tikro išgarsino Lietuvos kariuomenę per visą pasaulį. Niekam nežinoma, mažytė valstybė buvo pagrindinis kertinis akmuo svertui pakėlusiam ir nuvertusiam Sovietų Sąjungos pančius ne tik Lietuvai, tačiau ir kitoms po-sovietinėms valstybėms, mes buvome tikras pavyzdys visoms šalims kentėjusioms Sovietų priespaudą.

Brangūs mano bičiuliai vilkai, didžiuokitės kiekvienas savimi taip kaip aš didžiuojuosi jumis, nei vienas vadas negalėtų būti labiau patenkintas savo kariais kaip esu aš. Jus pilnai išpildėte savo kario priesaiką, jūs garbingai apgynėte Lietuvos valstybės Nepriklausomybę jos pačiu pavojingiausiu laikotarpiu - kūrimosi metu. Negaliu nepaminėti pirmojo ir antrojo karių šaukimo kurie atėjo savanoriškai tarnauti į privalomąją karo tarnybą ir tai buvo pavyzdiniai kariai suformavę mūsų Lietuvos kariuomenės karių gretas bei tapę tikrais Lietuvos gynėjais ir patriotais.

Vilkai, jūs sukūrėte Lietuvos kariuomenės istoriją, jūs apgynėte ir išsaugojote mūsų jaunos valstybės kūrimosi pamatus.

Dieve saugok jus, Dieve saugok jūsų šeimas ir būkite stiprūs bei ištvermingi kaip tada prieš dvidešimt metų Gedimino aikštėje.

Visada jūsų ir visada su Jumis,

atsargos Brigados Generolas Česlovas Jezerskas.