kaunas19901123

Trumpa istorija

Kauno mokomojo junginio Kauno kuopa pradėta formuoti 1990 metais. Kuopos pagrindą sudarė tie kariai, kurie jau 1990 m. dalyvavo sąjūdžio „žaliaraiščių“ ir sukarintų sporto klubų veikloje, saugojo svarbius valstybinius objektus, palaikė tvarką sąjūdžio mitinguose, priėmė priesaiką 1990 metų lapkričio 23 dieną perlaidojant nežinomą karį. Dauguma Kauno kuopos karių dalyvavo 1991 m. sausio 13 dienos įvykiuose Vilniuje.

  Po 1991 metų sausio įvykių susiformavo Kauno kuopa, kurią sudarė apie 50 karių. Jai vadovauti buvo paskirtas Vitalijus Straleckas. Tuo metu Kauno kuopa turėjo savo specialios paskirties dešimtuką, kuris atlikinėjo specialias užduotis. Vis dar išlikus pavojui Lietuvos nepriklausomybės simboliui, Parlamentui, prie gyvenamosios vietos mažiau prisirišę kauniečiai ir po sausio įvykių liko Vilniuje Parlamento rūmuose 1991 metų vasario 22 dieną susikūrusiame Mokomajame junginyje.

Sausio 12 dieną paminėjome Lietuvos pergalės 21-asias metines.

2012 metų sausio 12 dieną mūsų atstovai dalyvavo seime konferencijoje, skirtoje tai datai paminėti, po to dalyvavome bendroje rikiuotėje ir kaip kiekvienais metais susitikome prie bendro stalo Vilniaus karininkų ramovės kavinukėje. Joje Artūras Katilius pristatė savo knygą apie mūsų bendrą praeitį "Mokomasis junginys 1990-1991". Renginyje dalyvavęs Mokomojo junginio vadas brg. gen. Česlovas Jezerskas kiekvienam įteikė po knygos egzempliorių su savo palinkėjimais. Šio renginio nuotraukas rasite "Foto galerijoje".

Vikų klubo administracija

Gerb. Vilkų klubo nariai ir Kolegos,

Leiskite Jums pristatyti dainą „Begalinis aukštis“, kurią praeitą šeštadienį Artūro Chalikovo muzikos studijoje įrašėme.

 

          Apie 1998 m. papuolė į mano rankas vyr. ltn. N. Valterio (vyr. ltn. N. Valteris žuvo 1996 m. balandžio 17 d. vykdydamas užduotį netoli Maglajaus miestelio šiaurinėje Bosnijoje. Visureigis, kuriuo važiavo keturi Lietuvos ir Danijos kariai, kalnų kelyje užvažiavo ant prieštankinės minos. Per sprogimą žuvo N.Valteris ir Danijos karys.) Begalinio aukščio eilių rankraštis su akordais. Aplinkybių neprisimenu. Kurį laiką  „barškinome“ kaip mokėjome gitara šią dainą, tačiau šios dainos rankraštis su akordais kažkur pasimetė. Po 20 metų, Algirdo bataliono 20-mečio progą manęs paprašė atlikti šią daina.

          Vilkų klubo administracija sveikina visus su artėjančia Pergalės diena ir kviečia dalyvauti sausio 12 dienos renginiuose. Po oficialių renginių Mokomojo junginio nariams bus įteikiamos Artūro Katiliaus knygos "Mokomasis junginys 1990-1991". Numatoma kad įteiks pats Junginio vadas brg. gen. Česlovas Jezerskas. Seime nuo 1600 iki 1645 vyks rikiuotė, kas nepateks į ją (gali reikėti leidimų) tai susitinkame prie įėjimo. Po to renkamės į Vilniaus karininkų kavinę esančią pusrūsyje. Dėl papildomos informacijos skambinkite Mokomojo junginio spec būrio vadui Pranui Kasteckui arba Mokomojo junginio eiliniui Audriui Demeniui, kontaktinius telefonus rasite jų www.vilkuklubas.lt naudotojų sąskaitose.

Vilkų klubo administracija

Gerbiami Vilkai ir jų šeimos nariai,

Sveikiname Jus visus su Šv. Kalėdomis bei Naujaisiais metais. Linkime, kad Jūsų širdys būtų pripildytos Kalėdines ramybės ir tikėjimo vienas kitu. Tegu visi šiu metu rūpesciai nugula į giliausios jūros dugną ir tegul Nauji metai jums atneša vien tik saulėtas dienas Jūsų planams, pavasarinį vėją Jūsų norams ir rudeniską ramybę į Jūsų namus. Nesibaidykite žiemos, džiaukitės kiekviena diena ir dalinkitės savo džiaugsmu ir laime su savo artimaisiais.
Su šventėmis visus.


Jus sveikina Vilkų
klubo administracija