jazerskas

         Brangūs mano kovos bičiuliai, kantrūs vilkų šeimos nariai,

         Sveikinu jus visus ir jūsų šeimos narius su Lietuvos kariuomenės diena.

         Linkiu jums stiprybės, kantrybės,pakantumo bei svarbiausia Dievo palaimos.

        Žinau, kad daugelis jūsų išgyvenate sunkų laikotarpį. Daugelis esate išvykę iš Lietuvos ieškoti laimės užsieniuose, kiti esate atsargoje. Aš noriu pasakyti, kad jūs visi esate labai svarbūs, kad 1991 metų dvasia ir stiprybė negali būti užgesinta laikinų gyvenimo iššūkių.

       Laikykitės vienas kito, didžiuokitės ką esate atlikę kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę. Aš tikiu jumis, o jūs tikėkite manimi, kadangi mūsų vertybės nėra pasikeitusios. Aš tikiu ir žinau, kad jūs tikite Lietuvos garbinga praeitimi, didžiuojatės mūsų tėvų ir senelių krauju pralietu už Nepriklausomybę, tikėkite ir jūs kiekvienas savimi ir gyenimas pasikeis į gera.

Kariuomenės dienos proga sveikina,

ats.brg.gen. Česlovas Jezerskas

alt

         Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

         Lietuvos kariuomenė buvo kuriama sunkiomis sąlygomis – 1918 metų pabaigoje, po Pirmojo pasaulinio karo, iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė, jos pėdomis žygiavo Raudonoji armija. Pirmieji Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuoti lietuviai karininkai, grįžę iš Rusijos. Mat dar 1917 metais Rusijos lietuvių karių iniciatyva sukurta lietuvių karininkų sąjunga. Buvo sudaryti atskiri daliniai: pusantro tūkstančio karių lietuvių batalionas Vitebske, atsargos batalionas Smolenske, lietuvių batalionas Rovne, Vytauto Didžiojo batalionas Sibire ir kiti. Tačiau karininkų sąjunga ir daliniai buvo priversti išsiskirstyti po Spalio revoliucijos.

     Kaip ir prieškario laikais 1990-1993 metais Lietuvoskariuomenė buvo įkurta dėka žmonių kurie nepabūgo atsakomybės, neieškojo asmeninės naudos ir tikėjo Nepriklausomybės dvasia. Jie tebetiki ja ir dabar ...

   Gerbiami vilkai, kariai, kariai savanoriai, karių šeimos nariai, sveikiname jus visus Lietuvos kariuomenės dienos proga. Jūs esate tie kurie įkūrėte kariuomenę  ir turite pelnytą teisę didžiuotis savo indėliu į Lietuvos valstybės saugumą.

 

su Jūsų Švente sveikina VILKŲ KLIUBO administracija

Pasiruoše žygiui

        

          2011 m. spalio 15–16 dienomis vyko žygis „Pergalių ir kovų keliais“, kurio maršrutas prasidėjo Baisogaloje, o pasibaigė Radviliškyje. Žygio dalyviai turėjo galimybę artimiau susipažinti su mūsų krašto istorija aplankyti tas vietas, kuriose įvyko mūsų tėvynei reikšmingi įvykiai. Žygis prasidėjo šeštadienį, sausio 15 d. apie 17.30 val., visi pakilios nuotaikos pradėjom įveikinėti pirmuosius kilometrus. Oras buvo palankus, kolektyvas – darnus, tad vyravo puiki nuotaika. Žygio trasoje buvo įrengti kontroliniai taškai, kuriuose žygeivius pasitikdavo karo istorijos klubų atstovai, vilkintys uniformas, kurias dėvėjo 1919–1949 metų įvykių dalyviai. Didžiausią įspūdį paliko vokiečių karių uniformas vilkintys dalyviai.

        alt  Pirmasis Lietuvos kariuomenėje įkurtas kovinis batalionas buvo Algirdo motodesantinis batalionas. Įkūrimo oficialioji data yra 1991 metų gruodžio 5 diena, tačiau visi seni vilkai puikiai pamena ir žino, kad pirmieji šauktiniai kariai jau buvo pradėję tarnybą tų pačių metų lapkritį, o formuoti batalionas buvo pradėtas ir dar anksčiau... Visi to laikmečio kariai save su pasididžiavimu vadina Rūdininkiečiais ir nesvarbu, kad užuomazgos buvo Vilniuje, o toliau dalinys (1993 metais) buvo perdislokuotas į Ruklą, Jonavos rajoną. Bet pati Algirdo bataliono dvasia buvo išugdyta Rūdininkuose ir tai įvyko vadovaujant Pranui Kasteckui. Jauni ir dar nepatyrę vadai, kariai dažnai vadovavosi ne planais ir gairėmis, bet savo nuojauta ir asmenine iniciatyva, tačiau kaip rezultatas tai buvo batalionas į kurį visi siuntė tarptautines delegacijas ir tai buvo batalionas kurį aplankė visi tuometiniai Lietuvos valstybės vadovai. Tai buvo todėl, kad per minimalų laiką batalionas pasiekė labai aukštus kovinius rezultatus ir visi kurie lankėsi puikiai pamena tą didžią kovinę dvasią kuri pleveno virš Rūdininkų girios (KAM A.Butkevičiui pasisveikinus su bataliono kariais „sveiki, Vilkai“ atsakymas nuskambėjo ne „sveiks, tamsta“, bet „ūūūūūū“ ir kas iki šiol kiekvieno susitikimo metu griaudėja....

 

 

altSveikinu visus Motorizuotojoje pėstininkų brigadoje tarnaujančius ir tarnavusius, dirbančius ir dirbusius karius bei civilius su „Geležinio Vilko” vardo suteikimo brigadai diena!

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir kariuomenę būsimosios brigados „Geležinis Vilkas“ kariai vaidino ypatingą vaidmenį kuriant krašto apsaugos sistemą, saugojo svarbius valstybės objektus, dalyvavo svarbiausiuose su mūsų valstybės nepriklausomybe susijusiuose įvykiuose. Garbingas vardas ir turtinga istorija mus įpareigoja savo pareigą Tėvynei atlikti negailint jėgų.

Tarnyboje rodomu profesionalumu, žiniomis ir gabumais.
Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ kariai bei civiliai demonstruoja, jog yra verti nešioti šį išskirtinį vardą

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadas
plk. Vilmantas Tamošaitis
2011 m. birželio 6 d.