FaceBook  Twitter

          "1990 m. paskelbus nepriklausomos lietuvos valstybės atkūrimą, svarbiausia buvo užtikrinti valstybės suverenumą. Šalyje tebeveikiant okupacinės valstybės institucijoms reikėjo pradėti nuo pamatų kurti nepriklausomą valstybę. Vienas iš skubiausių darbų buvo perimti iš SSRS kariuomenės sienų kontrolę, pasiekti, kad iš nepriklausomos valstybės teritorijos būtų kuo greičiau išvesta okupacinė kariuomenė, ir atkurti savąsias ginkluotąsias pajėgas.

          Istoriniu požiūriu 1990−1991 metai – labai trumpas laiko tarpsnis, tačiau sudėtingas ir nepaprastai svarbus Krašto apsaugos departamento Mokomajam junginiui, kuris suvaidino lemiamą vaidmenį kuriant Greitojo reagavimo brigadą. Vėliau motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ tapo rimtu koviniu daliniu, pasirengusiu bet kuriuo metu vykdyti jam iškeltus uždavinius. KAD Mokomojo junginio veikla iki šiol nesulaukė reikiamo istorikų ar karinių veikėjų dėmesio. Lietuvos istoriografijoje apie šio dalinio kūrimosi pradžią ir veiklą publikuota nedaug medžiagos, istorinė literatūra nepakankamai gausi, apskritai apie Mokomąjį junginį yra mažai žinoma arba visai nežinoma. Ši aplinkybė ir paskatino knygos autorių, remiantis išlikusiais archyviniais dokumentais, istorine literatūra, prisiminimais, periodine spauda bei kitais šaltiniais, apžvelgti Mokomojo junginio raidą nuo pirmųjų veiklos dienų iki Greitojo reagavimo brigados sukūrimo.

          Darbo pagrindą sudaro penki skyriai: I – Mokomojo junginio atsiradimo ištakos ir įkūrimas, II – Mokomojo junginio kaip atskiro kovinio vieneto veikla, III – Greitojo reagavimo brigados sukūrimas, IV – Mokomojo junginio karių uniformos, ženklai, simbolika, V – priedai: Atsiminimai ir dokumentai."

          Tai ištrauka iš Įžangos, kurią parašė Artūras Katilius savo knygai, ją galite skaityti čia: "MokomasisJunginys .

You have no rights to post comments