FaceBook  Twitter
 • 1990 m. birželio mėn. pradėta kurti Motorizuotoji pėstininkų brigada. Suformuotas atskiras apsaugos būrys, o tų pačių metų rudenį – garbės kuopa.
 • 1991 m. vasario 22 d. įkurtas brigados pirmtakas - mokomasis junginys.
 • 1991 m. lapkričio 14 d. jis buvo performuotas į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą.
 • 1992 m. sausio 2 d. Greitojo reagavimo brigada buvo pervadinta į Lauko kariuomenės 1-ąja motodesantinę brigadą.
 • 1992 m. pavasarį įvyko pirmasis šaukimas į Lietuvos kariuomenę. Tada buvo suformuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės batalionai bei kuopos Alytuje ir Marijampolėje.
 • 1992 m. birželio 6 d. brigadai suteiktas „Geležinio vilko“ vardas.
 • 1995 m. balandžio 1 d. nuo brigados atskirti 2 batalionai – Kauno ir Klaipėdos. Pirmasis perduotas Kariuomenės vadovybei, antrasis – Karinėms jūrų pajėgoms.
 • 1996 m. sausio 26 d. brigada pavadinta motorizuotąja pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“.
 • 1999 m. spalio 27 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu „Dėl antrosios brigados suformavimo“ nuo MPB „Geležinis Vilkas“ atskirti Tauragės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir Šiaulių kunigaikščio Vaidoto batalionai.
 • 2003 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio batalionas perkeltas į Logistikos valdybos sudėtį.
 • 2003 m. spalio 1 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalionas perkeltas į Brigados sudėtį.
 • 2005 m. rugpjūčio 17 d. vykdant LITBRIG projektą ir užtikrinant Motorizuotojų pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ aprūpinimą, kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas operacinio vadovavimo, kovinio rengimo ir veiklos planavimo klausimais priskirtas Motorizuotojų pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“.
 • 2005 m. sausio 31 d. Artilerijos batalione buvo sėkmingai užbaigtas tarptautinis projektas LITART.
 • 2005 m. užbaigtas bataliono dydžio pėstininkų kovinės grupės rengimas pagal NATO reikalavimus. LDK Algirdo MP bataliono kariai puikiai įrodė savo parengtį planavimo, vadovavimo, suderinamumo, techninio ir logistinio aprūpinimo bei kovinio parengimo srityje.
 • 2006 m. parengta grupė yra pajėgi vykdyti NATO užduotis už Lietuvos Respublikos ribų.
 • 2006 m. rugpjūčio 31 d. Danijos mieste Haderslev buvo pasirašytas memorandumas dėl Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ priskyrimo Danijos divizijai. Priskyrimas Danijos divizijai numato karininkų rotaciją į divizijos štabą, bei bendrus mokymus ir pratybas, siekiant užtikrinti Lietuvos ir Danijos karinių vienetų sąveiką – gebėjimą kartu veikti tarptautinėse operacijose.
 • 2007 m. birželio 29 d. uždarytas bendras Lietuvos – Lenkijos projektas LITPOLBAT.
 • 2009 m. sausio 5 d. brigadai „Geležinis Vilkas“ priskirtas Vaidoto batalionas.
 • Šaltinis: Lietuvos kariuomenės tinklalapis

  You have no rights to post comments