FaceBook  Twitter

Lapkričio 23-ioji yra mūsų visų gimtadienis, o valstybė dar mini ir 100-ąsias Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės metines...

LK 100 sena LK 100 nauja

mokomas jung 

Brangūs bendražygiai,

nepamirškime, kad didžiausias dėkingumas ir pagarba turi būti atiduota mūsų protėviams, kurie kovojo ir atidavė savo gyvybes, kad mes turėtume savo kalbą, didžiuotumėmės savo šalies simboliais bei istoriniais divyriais: savo valdovais ir paprastais valstiečiais, knygnešiais ir kunigais, prieškario nepriklausomos lietuvos gynėjais, pokario partizanais - mūsų brangiais miško broliais, 1991 metų sausio įvykių gynėjais... Mes turime kuo didžiuotis, o dar labiau jei patys esame prisidėję prie to, kad šiandien Lietuvos kariuomenė yra stipri, motyvuota, puikiai apginkluota, treniruota ir yra parengta atremti bet kokį išorės priešininką. Reiškia mes padarėme daug. Ir šiandien, mes turime teisę sveikinti vieni kitus, mes privalome paimti už rankų savo vaikus, anūkus ir su jais eiti į šventę ir didžiuotis tuo, kad visi mūsų vaikai - Lietuvos kariuomenės kariai yra mūsų laimėtos kovos už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę vaisiai.

      Brangūs bendražygiai, nelaukime oficialių kvietimų ir sveikinimų, eikime ir dalyvaukime šventėse, minėjimuose, akimis ieškokime bendražygių, sutikę šiltai apsikabinkime ir pasveikinkime vienas kitą. Nieko nėra nuoširdžiau ir tikriau kaip kovos bičiulių draugystė. Mes ją išugdėme ir patikrinome gindami Televizijos bokštą, mes ją užgrūdinome Sausio 13 įvykių verpetuose prie Parlamento, mes turime kuo didžiuotis, ką prisiminti ir ką papasakoti savo vaikams. Su švente, su mūsų gimtadieniu.

vilkų klubo administracija

nuotraukos paimtos iš atvirų šaltinių

 

You have no rights to post comments