FaceBook  Twitter

 Lapkričio mėnuo yra atminties ir pagarbos mirusiems laikas. Dėkojame visiems atėjusiems į Antakalnio kapines ir prisidėjusiems prie mūsų draugų atminties palaikymo ir išlaikymo. Mūsų gretos gal ir nedaugėja, tačiau svarbu, kad vis dar yra kam uždegti žvakutes ant mūsų bendražygių kapų. Ant karių kapų kurie gynė ir saugojo, karių kurie iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę. Jiems nėra pastatyti paminklai, jų vardų galbūt nedėstys istorijos pamokose, tačiau jie mums visada išliks pačios iškiliausios asmenybės, kadangi jie buvo mūsų kovos draugai, o tai daugiau nei kas gyvenime galėtų pasiekti...Ačiū jums ir kaip sakydavo a.a. legendinis Lietuvos partizanas Antanas Lukša "Laikom frontą".

A1 A7 A2                           A3A4   A5   A6  A9                        A10 

Dėkojame Mindaugui Abaravičui už nuotraukas, LKV už nuoširdžius linkėjimus, generolui Česlovui Jezerskui už dalyvavimą bei vilkų visapusišką palaikymą.

 

You have no rights to post comments