FaceBook  Twitter

Gelezinis vilkas

 Mes išmirsim. Amžiai slinks.
    Ąžuolai pavargs, sulinks.
    Miestas amžiais nemarus
    Lietuvos sargyboj bus!
    Kol lietuviui Vilnius švies,
    Kol jo meilė bus gyva, –
    Amžių amžiai tesrovės:
    Nemari bus Lietuva.
 
    Te per amžius mus gaivina
    Miestas mūsų Gedimino!
    Te per amžius jo šviesa
    Šviesis Lietuva visa!
    Te lietuviui Vilnius bus
    Meilės džiaugsmas ir dangus!
 
(iš giesmės apie Gedimino sapną)

 

              Brangūs Geležinio vilko kariai, sveikiname jus visus su gražiu ketvirčiu amžiaus laiko, prisimenant kada mūsų brigadai buvo suteiktas Geležinio vilko vardas - 1992 06 06. 

              Buvo laikas, kada mes buvome jauni, kada neskaičiavome nei laiko, nei pinigų, kada mums buvo svarbu tik viena - apginti tai kas buvo iškovota Sausio įvykių metu, išsaugoti tai, už ką žmonės padėjo gyvybes ir savo sveikatas. Mes sukūrėme Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, mes buvome tiek kurie stovėjome prie Lietuvos kariuomenės kūrimosi lopšio. Geležinio vilko brigada buvo pirmasis ir tikrasis karinis padalinys kuris buvo sukurtas visos valstybės gynybai. Mūsų ištakos yra iš šaknų kurios nenudžiūvo, bet konvertavosi iš Sąjūdžio žaliaraiščių, iš Mokomojo junginio vyrų, iš specialiosios paskirties oro desanto būrio...Mūsų vilkų vardas yra ir išliks didžiausiu kiekvieno iš mūsų pasididžiavimu, kad mes turėjome garbės tarnauti Geležinio vilko brigadoje. Nes mus vienija brolystė, kovinė brolystė...

Brangūs vilkai, veteranai, tarnavę ir tebetarnaujantys šiame garbingiausiame Lietuvos kariuomenės vienete. Mūsų kovingumą ir meilę Tėvynei pagimdė Sausio įvykiai, mūsų kraują užvirino Pučo iššūkiai, todėl didžiuokimės tuo kuo buvome. Laikykime savo nauju uždaviniu ir siekiu perduoti savo patirtį, žinias ir svarbiausia kovinę Vilko dvasią ateinančiai kartai, kadangi mūsų tarnyba negali baigtis su mumis, mes privalome išauginti mūsų Tėvynės didvyrių, mūsų kritusių kovos draugų garbingo atminimo vertą kartą! Ir tik  tada galėsime pasakyti, kad mes savo Tėvynei atidavėme viską ką galėjome, o kol kas mes dar rikiuotėje, kartu su puikiais naujos kartos Vilkais!

 

Su Geležinio vilko diena, brangūs VILKAI!

mokomas jung  

Komentuoti