FaceBook  Twitter

KAD 

Kas yra Tėvynė?
Argi padangė, visų apdainuota,
kalvos ir slėniai,
miško gaudimas
ir jūros ošimas?
Man rodos —
Tėvynę man tiesa žmogus,
jo kraujas pralietas,
sentėvių kapas,
rankos sudiržusios, kietos.
Man rodos, Tėvynė —
daina
ir meilė, draugystė,
žodis geras, jaukus.
Man rodos,
Tėvynę man neša Žmogus.

(Ona Miliūtė)

 

      Brangūs bendražygiai, 

sveikiname jus visus Krašto apsaugos departamento įkūrimo dienos proga. Nedaug kas šiandiens jus prisimins, bet tikro kario pasididžiavimas slypi ne medaliuose, ne laipsniuose, ne pripažinimo knygose ar žurnalų viršeliuose. Tikro kario širdyje slypi patys nuoširdžiausi prisiminimai apie savo bendražygius kurių nebėra šiandien su mumis. Tikras karys visada didžiuosis tuo, kad savo laiku atliko pareigą tėvynei ir budriai liko saugoti ją toliau. Būkite pasveikinti visi kurie gynėte Lietuvą jai sunkiu metu, didžiuokitės ką atlikote savo šaliai kai jai to reikėjo, nes Jūs to verti.

Jus sveikina atsargos brigados generolas Česlovas Jezerskas

You have no rights to post comments