FaceBook  Twitter

jezersk 12 

Juodbėriai, galvas aukštyn!

Vilko maršą drožkit kojom!

Likit, sesės- mes išjojam,

Mes tejosim lig rytojum,

O rytoj ugnin!

(žodžiai iš Geležinio vilko maršo)

 

Brangūs vilkai, brangūs mano bendražygiai!

          Sveikinu jus visus su Geležinio vilko brigados įkūrimo 24-osiomis metinėmis. Šia įpatinga progapirmoje eilėje,  noriu tarti savo padėkos žodį tiems kurie stovėjo prie Geležinio vilko įkūrimo ištakų, tiems kurie nepabūgo, kad tuo metu mes neturėjome galingų ginklų, neturėjome gražių uniformų, neturėjome medalių ar įmantraus maisto savo karinėse valgyklose, tačiau mes turėjome daug daugiau - mes turėjome valią priešintis okupantui, mes turėjome norą apginti savo Tėvynę Lietuvą, mes turėjome ir tebeturime pasididžiavimą, kad esame atrinkti stovėti savo Tėvynės gynybos priešakyje.

       

gelezinis vilkas 1992 06 06

           Vilkai, man teko garbė jums vadovauti prieš 24 metus ir man yra didelis malonumas pasveikinti jus su mūsų švente, su mūsų gimtadieniu šiandien. Brangūs mano bendražygiai, Vilko diena neprasideda šventėmis, vilko diena prasideda keliu kuriuo jis turi nueiti, kad pelnytų tą šventę.Vieną savo gyvenimo uždavinį jūs jau atlikote - jūs apgynėte Laisvę ir Nepriklausomybę. Dabar, mes privalome visa tai išsaugoti!    

 

Nevertas laisvės tas kas negina jos! 

 

Savo ir visų vilkų su kuriais man teko garbės kartu ginti Lietuvos laisvę vardu sveikina,

ats. Generolas Česlovas Jezerskas

Gelezinis vilkas

 

 

Komentuoti