FaceBook  Twitter

 

normudas valteris litpla

NORS teka kraujas žeme mūsų
Lietuvių - karžygių vaikų,
Kentėt išmokom dėl prabočių
Ir mirt, aukotis dėl savų.

((LLK "Tauro" Apygardos  himnas)

1996 metų balandžio 17 dieną NATO taikos įgyvendinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, vykdydamas užduotį netoli Maglajaus miestelio šiaurinėje Bosnijoje, žuvo Lietuvos karo akademijos absolventas 23 metų vyresnysis leitenantas Normundas Valteris.

1996 m. vasario 19 d. Lietuvos taikos palaikymo būrio „LITPLA 4“ Danijos bataliono sudėtyje vyr. ltn. N. Valteris išvyko į NATO vadovaujamą taikos įtvirtinimo misiją Bosnijoje ir Hercegovinoje. Visureigis, kuriuo važiavo keturi Lietuvos ir Danijos kariai, šiaurės Bosnijos kalnų kelyje užvažiavo ant prieštankinės minos. Per sprogimą žuvo vyr. ltn. N. Valteris ir vienas Danijos karys.

Normundas Valteris gimė 1972 m. gruodžio 17 d. Latvijos Tukumo mieste. 1991 m. baigė Baisogalos vidurinę mokyklą (Radviliškio r.), tarnavo Lauko kariuomenės pirmojoje motodesantinėje brigadoje „Geležinis Vilkas“, nuo 1992 m. mokėsi Lietuvos karo akademijoje ir buvo vienas pirmųjų ją baigusių šalies karininkų. 1994 m. N. Valteriui buvo suteiktas leitenanto laipsnis.

Vyr. ltn. Normundas Valteris palaidotas netoli Šiaulių esančiose Ginkūnų kapinėse.

Po mirties vyr. ltn. Normundas Valteris už pasiaukojimą ir narsą taikos įgyvendinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu ir NATO medaliu už tarnybą.

1998 m. rudenį Vilniuje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kieme, vyr. ltn. Normundo Valterio tarnybos draugų iniciatyva buvo atidengtas paminklinis akmuo žuvusiam kariui atminti. Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos karo akademijos atstovai. Viborge, Danijoje, pastatytame paminkle žuvusiam Danijos kariui, taip pat įrašyta Lietuvos karininko pavardė.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenė, gerbdama vyr. ltn. Normundo Valterio atminimą, kiekvienų metų balandžio 17 d. (jo žūties dieną) rikiuotės metu prisimena jo žūtį, tarnybą, pagerbia jo atminimą tylos minute, padeda gėlių prie paminklinio akmens, esančio Lietuvos karo akademijos kieme. Gėles prie paminklinio akmens vyr. ltn. N. Valteriui kariūnai kasmet padeda švęsdami mokslo metų pradžią, minėdami Lietuvos kariuomenės dieną ir per Vėlines.

2014 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos karo akademijoje vyko pirmosios laidos karininkų susitikimas. Prieš 20 metų studijas Lietuvos karo akademijoje baigė pirmieji absolventai, tarp kurių buvo ir Normundas Valteris. Renginio metu (per šventinę rikiuotę) tylos minute buvo pagerbtas I laidos absolventas vyr. ltn. Normundas Valteris.

Lietuvos karo akademijos muziejuje yra surinkta ir eksponuojama istorinė medžiaga apie vyr. ltn. Normundą Valterį, jo ir jo tarnybos draugų nuotraukos, laiškai iš misijos, adresuoti Lietuvos karo akademijos prorektoriui. Lietuvos karo akademijos mokymo korpuse yra informacinis stendas, skirtas vyr. ltn. N. Valteriui.

Komentuoti