FaceBook  Twitter

1 velines 2 velines

3 velines 4 velines

5 velines

6 velines

7 velines

8 velines

9 velines

Ar jaunas tebesi, ar daug nugyvenai

Po vieną mes visi išeisim iš čionai.

Paskui ateis kiti – ir vėl turės išeiti, -

Nė vienas šioj šaly nebūna amžinai.

Omaras Chajamas „Rubajatai“

didžiulė padėka Mindaugui Abaravičiui už puikias nuotraukas.

 

vilkų klubo administracija

 

Komentuoti